🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyarországi kisebbségi elemi népiskolai tankönyvek
következő 🡲

Magyarországi kisebbségi elemi népiskolai tankönyvek, Magyarországi kisebbségi népiskolai tankönyvek, Bp., 1922–1944: a SZIT tankönyvsorozata. – Kötetei: Deutsches A-B-C. Für die röm. kath. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. A-B-C a ném. tanny. r.k. el. népisk. sz. 1922. (új lenyomat 1929–43) – Deutsches Lesebuch. Für die 5. u. 6. Klasse der Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv a ném. tanny. el. népisk. 5. és 6 o. sz. [1925]. (új lenyomat 1930–44) – Deutsches A-B-C. Für die Volksschulen mit deutscher Unterichtssprache. Ném. A-B-C a ném. tanny. el. népisk. sz. 1929. (új lenyomat 1930–43) – Deutsches A-B-C. Für die ev. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. A-B-C ném. tanny. ev. el. népisk. sz. 1929. – Deutsches Lesebuch. Für die 2. Klasse der ev. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv. a ném. tanny. ev. el. népisk. 2. o. sz. 1929. – Deutsches Lesebuch. Für die 2. Klasse der r.k. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv a ném. tanny. r.k. el. népisk. 2. o. sz. 1929. (új lenyomat 1930–44) – Deutsches Lesebuch. Für die 2. Klasse der Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv a ném. tanny. el. népisk. 2. o. sz. 1929. (új lenyomat 1936–43) – Deutsches A-B-C und Lesebuch. Für die 2. u. 3. Klasse der ev. Volksschulen. Ném. A-B-C és olvasókv az ev. el. népink. 2. és 3. o. sz. (C típus) 1930. – Deutsches A-B-C und Lesebuch. Für die 2. u. 3. Klasse der Volksschulen. Ném. A-B-C és olvasókv. az el. népisk. 2. és 3. o. sz. (C típus). [1930]. – Deutsches A-B-C und Lesebuch. Für die 2. u. 3. Klasse der r.k. Volksschulen. Ném. A-B-C és olvasókv. a r.k. el. népisk. 2. és 3. o. sz. (C típus) 1930. (új lenyomat 1938–42) – Deutsches Lesebuch. Für die 3. u. 4. Klasse der ev. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv. a ném. tanny. ev. el. népisk. 3. és 4. o. sz. 1930. (új lenyomat 1938) – Deutsches Lesebuch. Für die 3. u. 4. Klasse der r.k. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv. a ném. tanny. r.k. el. népisk. 3. és 4. o. sz. 1930. (új lenyomat 1941–42) – Deutsches Lesebuch. Für die 3. u. 4.. Klasse der Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv. a ném. tanny. el. népisk. 3. és 4. o. sz. 1930. (új lenyomat [1936]) – Deutsches Lesebuch. Für die 5. u. 6. Klasse der ev. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv. a ném. tanny. ev. el. népisk. 5. és 6. o. sz. 1930. – Deutsches Lesebuch. Für die 5. u. 6. Klasse der r.k. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Ném. olvasókv. a ném. tanny. r.k. el. népisk. 5. és 6. o. sz. 1930. (új lenyomat 1943–44) – Magyar A-B-C és olvasókv. A mo-i kisebbségi r.k. el. népisk. 2–3. o. sz. (A és B típus) 1930. (új lenyomat 1940–43) – Natur- und Wirtschaftskenntnisse. Für die 5. u. 6. Klasse der ev. Volksschulen mit deutscher Unterrichtsschprache. Természeti és gazd. ismeretek a ném. tanny. kisebbségi el. népisk. 5. és 6. o. sz. 1930. – Natur- und Wirtschaftskenntnisse. Für die 5. u. 6. Klasse der r.k. Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Természeti és gazd. ismeretek a ném. tannyelvű el. népisk. 5. és 6. o. sz. 1930. (új lenyomat 1934–44) – Deutsches Lesebuch. Für die 4., 5. u. 6. Klasse der r.k. Volksschulen. Ném. olvasókv. a r.k. el. népisk. 4., 5. és 6. o. sz. (C típus) 1931. (új lenyomat 1932–43) – M. nyelv- és olvasókv. A mo-i kisebbségi kat. népisk. 4. o. sz. [1931] (új lenyomat 1939–44) – A m. nemz. tört. Állampolg. ismeretek. Földr. A kat. népisk. 5–6. o. sz. (B típus) 1933. (új lenyomat 1944) (uaz a népisk. 5–6. o. sz. alcímmel. Új lenyomat 1939–44) – Abecedsr și carte de cinre. ÁBÉCÉ és olvasókv. a román tanny. népisk. 1–2–3. o. sz. [1939?] (új lenyomat 1941–42) – Bunjevačka i šokačka čitanka za 1., 2. i 3. razred osnovnih škola. Olvasókv. a bunyevác és sokác tanny. népisk-k 1., 2. és 3. o. sz. 1939. (új lenyomat 1941–42) – Geschichte, Erdkunde, bürgerliche Rechte und Pflichten. Tört., földr., polg. jogok és kötelességek. A ném. kisebbségi kat. népisk. 4–6. o. sz. 1939. (új lenyomat 1941–42) (uaz a vegyes tanny. népisk. 4–6. o. sz. [Átd., bev. kiad.] 1939) (új lenyomat [1943]) – M. nyelv- és olvasókv. A mo-i kisebbségi kat. népisk. 5–6. o. sz. 1939. (új lenyomat 1940–43) – Nevrat slovenská čitanka a pre 2. triedu ludových škôl. Szl. olvasókv. a szl. tanny. el. népisk. 2. o. sz. 1939. (új lenyomat [1944]) – Nevrat slovenská čitanka a pre 3–4. triedu ludových škôl. Szl. olvasókv. a szl. tanny. el. népisk. 3–4. o. sz. 1939. – Nevrat slovenská čitanka a pre 5–6. triedu ludových škôl. Szl. olvasókv. a szl. tanny. el. népisk. 5–6. o. sz. 1939. – Početnica i prva štanka za 1–2. razred nižih škol hrvatske manjine na Zapadu Ugarske. Olvasókv. a horvát tanny. népisk. 1–2. o. sz. 1939. – Természeti és gazd. ismeretek. A mo-i kisebbségi népisk. 5. és 6. o. sz. 1939. (uaz a kisebbségi kat. népisk. 5. és 6. o. sz.) – Vend-szlovenszka kniga cstenyá za 1–3. zlôcs národne skôle. Olvasókv. a vend-szlovén tanny. népisk. 1–3. o. sz. 1939. – Zahradôčka. Slovenský šlabikár. Szlovák ábécé. 1939. – Carte de citire. Olvasókv. A román tanny. népisk. 4., 5. és 6. o. sz. [1940] – Istoria națiunii ungare, constituția geografia. Pentru cl. 4–6. ale școalelor populare. A m. nemz. tört., alkotmánytan, földr. A román tanny. népink. 4–6. o. sz. [1940] – Čitanka. Olvasókv. A szerb tanítási nyelvű népisk. 3. o. sz. 1944. – Čitanka. Za treći razred narodnih škola bunjevačkog i sokačkog nastavnog jezika. Olvasókv. A bunyevác és sokác tanítási nyelvű népisk. 3. o. sz. Összeáll. a szerk. biz. 1944. – Istorija madjarskog naroda. Za 5. i 6. razred narodnyh škola za srpskim nastavnim jezikom. A m. nemz. tört. a szerb tanny. népisk. 5–6. o. sz. 1944. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.