🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyarországi Baptista Egyház
következő 🡲

Magyarországi Baptista Egyház, 1955-ig Magyarországi Baptista Gyülekezetek Szövetsége: szabadegyház. – A 19. sz. elején néhány Hamburgban dolgozó m. tért át a →baptistákhoz. Közülük 1846: Rottmayer János hazatért, s Bpen az iparosok között kezdett téríteni, később Kolozsvárott működött. Nagyszalontán, Gyulán, Újvidéken és Késmárkon, 1900 u. Erdélyben, Békésen és környékén s Hajdúböszörményben alakultak néhány fős gyülekezetek. 1905: törvényesen elismert felekezet lettek, 1906: szem-ot alapítottak. – A ~ a →Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának legnépesebb tagegyháza. 1986: Mo-on 4 bapt. egyházkerület volt, melynek vezetői az orsz. elnökséggel és választott tagokkal alkotják az egyháztanácsot, ill. a szűkebb körű közp. tanácsot. A ~ tagja az Egyházak Világtanácsának. Hetilapja: Békehírnök (1895–). Sz.O.

Békehírnök 1963. („Emlékezzél meg az útról” cikksorozat); 1969. (Szebeni Olivér „Fáklyahordozó” cikksorozata); 1984. II. 5, 22. (Kiss Emil: Lényegünket érintő fogalmak tisztázása) – A ~ alapokmányai. Bp., 1974. – Ne félj, te kisded nyáj. Bp., 1984. (Szebeni Olivér: A reformáció és a szabadegyházak)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.