🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Szent Kereszt Egyesület
következő 🡲

Magyar Szent Kereszt Egyesület, 1939-?: A →zsidótörvények által érintett katolikusok védelmére alakult. 1944: egyh. elnöke Apor Vilmos. Létszáma 1939: 114, 1941: 1948, 1944: 7301. Anyagi alapját gyűjtés és a gazdag zsidók, így Weiss Manfréd adományai szolgáltatták. Kapcsolatban álltak a br. Weiss Edit vezette Izraelita Pártfogó Irodával is. A pp-ök támogatását is sikerült megnyerni, így helyi csoportjaik jöttek létre Szegeden, Győrött, Pécsett, Nagykanizsán, Nagyváradon, Kassán és Szombathelyen. Sokoldalú segítséget kívántak adni: jogi tanácsadást, anyagi segélyt, elhelyezést, zsidó munkaszolgálatosok segélyezését. Zichy Gyula érs. (1925-43) magáévá tette az egylet célkitűzését, de a növekvő nehézségekkel és közönnyel nem tudott szembeszállni. A ppi kar és az egész magyar klérus együttes föllépésére lett volna szükség. - →Gusztáv Béla a ~ lelkészeként 1944. XII. 10 k. eltűnt; a kortársak szerint foglyok ellátása közben vértanú lett. Titkárát, →Ervin Gábort 1944. XII. 6: a nyilasok elhurcolták. 88

A ~ alapszabályai. Bp., 1943. - Hetényi Varga I:66, 406.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.