🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Sion
következő 🡲

Magyar Sion: 1. Esztergom, 1863. jan.-1869. nov.: egyháztörténeti folyóirat. Megj. havonként egy füzet. Szerk. és kiadó: Knauz Nándor. Ny: Horák Egyed. Előbb: Magyar Tudományos Értekező (1862), utóbb: Új Magyar Sion (1870), Magyar Sion (1887). - 2. Esztergom, 1887-1904: egyházirodalmi folyóirat. Szerk. Knauz Nándor, 1893: Prohászka Ottokár, Walter Gyula; 1894: Walter Gyula, Kereszty Viktor. Kiadó: Knauz Nándor, 1893: papnöveldei tanárok. Ny: Horák Egyed, 1893: Buzárovits Gusztáv. - A „Magyar Sion repertóriuma” 1863-1893. Összeáll. Kereszty Viktor. Esztergom, 1893. - Repertórium a „Magyar Sion” értekezéseinek és könyvismertetéseinek tárgymutatója 1893-tól 1903-ig terjedő évfolyamokról. [Összeáll. Majer Imre] Uo., 1903. Vá.L.

Szalády 1884:150. - Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:42. (150.)

Magyar Sion, Bp., 1928: vallásfilozófiai folyóirat, a magyarországi konvertiták és krisztushívő zsidóság lapja. - Megj. havonta. Fel. szerk. és kiadó laptul.: Székely Nándor. T.E.

Wünscher 1928:79.

Magyar Sion, Esztergom, 1934. szept. 15.-1944. okt. 15.: katolikus társadalmi, politikai hetilap. - Megj. össz. 486 sz. Főszerk. 1941. X. 17-X. 26: Szappanyos Béla. Fel. szerk. Lippay Lajos. Szerk. 1941. IX. 2-1942. IX. 6: Szappanyos Béla, 1943. VI. 20: Vajda József. Kiadó: Lippay Lajos. Ny: Buzárovits Gusztáv. T.E.

Komárom m. sajtóbibliogr. 1962:42. (151.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.