🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Nép könyvtára, A
következő 🡲

„Magyar Nép” könyvtára, A, Kolozsvár, 1923-1940: ismeretterjesztő és szépirodalmi könyvsorozat. Szerk. Gyollay Domokos. - 1. Szavalókv. Összeáll. Rajka László. 1923. (2. kiad. 1925) - 2. Históriás könyvecske. Összeáll. György Lajos. 1924. (2. kiad. 1927) - 3. M. lakodalom. Összeáll. Csüry Bálint. 1924. (2. kiad. 1927) - 4-5. Abonyi Lajos: A betyár kendője. Népszínmű dalokkal 6 fv-ban. 1924. - 6. A földmérés kis kv-e. Írta Kataszteri főmérnök. 1924. - 7. Bokréta a legnagyobb m. elbeszélő, Jókai Mór műveiből. Összeáll. Kristóf György. 1924. - 8-9. Benedek Elek: M-ok tört. 1925. (2. kiad. 1927) - 10-11. Valló Árpád: A méhtenyésztés vezérfonala. Az erdélyi viszonyoknak megfelelően átd. Török Bálint. 1925. (Új Kiad. 1930) - 12-13. Kántor Lajos: Műkedvelők színműtára. 1925. - 14. Balogh Ernő: A Föld köpenyege. 1926. - 15. Műsor falusi műkedvelő előadás számára. Összeáll. Maksay Vince. 1926. - 16. Lampérth Géza: Egy hold föld és más tört-ek. 1926. - 17. Nagy Péter: 3 egyfelvonásos színdarab. 1926. - 18. Benedek Elek: Erdélyi népmondák. 1926. - 19. Voinovich (Géza)-Bartóky (József): Szivárvány. Zsuzsi. Színművek. Bev. és s.a.r. György Lajos. 1927. - 20. Lázár László: Mezőgazd. Útmutató. Papok, tanítók, kisgazdák részére. 1. r. 1927. - 21. Daloskv. Összeáll. Nemes Elemér. 1. sorozat. 1927. - 22-23. Vásárhelyi János: Egymás között. Cikkek, előadások. 1927. - 24. Sebesi Samu: Szép a Nyikó s a vidéke és más novellák. 1928. - 25. Földes Zoltán: Az endrédi leányvásár és más elb-ek. 1928. - 26-27. Szász Ferenc: Mindennapi kenyerünk. 1928. - 28. Kiss Menyhért: Marosszéki atyafiak. Reg. 1928. - 29. Jakab Ödön: Versek. 1928. - 30. Kovács Dezsőné: Petőfi Sándor szülei. 1928. - 31. - 32-33. Vathy Elek: A m. szépirod. tört. 1928. - 34-35. Vásárhelyi János: Az életből az életnek. 1929. - 36. Finta Zoltán: Jancsi és Juliska. Elb-ek. 1929. - 37-38. Szász Ferenc: Tanácsadó gyümölcstermelők számára. 1929. - 39. Szondy György: Állatok, virágok. 1930. - 40. Második szavalókv. Összeáll. Gyallay Domokos. 1930. - 41. Balogh Artur: A kisebbségek védelme. 1930. - 42. Néprajzi feladatok Erdélyben. Összeáll. Roska Márton. 1930. - 43. Heltai Gáspár: Halhatatlan mesék. Átírta, vál. és s.a.r. Szentimrei Jenő. 1931. - 44. Gyallay Domokos: Hadrakelt emberek. Elb-ek. 1931. - 45. Donáth László: Szegény bolond. Reg. 2. kiad. 1931. - 46. A dúsgazdag. Bibliai színjáték. Színpadra írta Bálint Vilmos. 1932. - 47. Hóstáti lakodalom. Életkép a kolozsvári földészek esküvőjéről. Összeáll. Vásárhelyi János. 1933. - 48. Izsák Domokos: Dalok erdőn, mezőn. Versek. Előszó Tompa László. 1935. - 49. Jánossy Béla, P(ap): Király daliája (Kinizsi Pál). Költői elb. 1935. - 50. Szotyori Lajos: Falusi mulattató. Jelenetek. 1935. - 51. Páter Béla: Csodahatású gyógynövények. 1935. - 52. Balogh Artur: Széchenyi István. 1936. - 53. Konopi Kálmán: Jó búzából lesz a jó kenyér. A búza nemesítése és termelése. 1936. - 54-55. Koncz Lajos: Konyhakertészet. 1938. - 56. Bíró Vencel: Nagyságos fejed-ek idejében. 1937. - 57. Tompa Mihály: Elb. költ-ek. Összeáll. Gyallay Pap Domokos. 1938. - 58. Baksay Sándor: Patak banya. 1938. - 59. Nagy András: Jó egészséget. 1938. - 60-61. Tóth István: A m. díszítés alapformái. 1939. - 62. Nevezetes anekdoták. Összevál. Vathy Elek. 1939. - 63. - 64. Vásárhelyi János: A szeretet isk-jában. 1940. 88

Magyar nép könyvtára, A, Bp., 1895-1903: könyvsorozat a SZIT kiadásában. Szerk. Vincze Ambró és Giesswein Sándor. - 1-4. Vincze Ambró: Elb-ek a m. nép életéből. 1-4. köt. 1895. - 5. Bodnár Gáspár: A műhelyből. Elb-ek a m. iparosok életéből. 1896. - 6. Kincs István: Tanulságos tört-ek. 1897. - 7-8. Bodnár Gáspár: A m. nemz. tört. 1-2. köt. 1899. - 9-10. Sziklay János: A m. föld. 1-2. köt. É.n. - 11. Nagy János: Mit ígér és mit ad a szociáldemokrácia? 1903. 88

Magyar nép könyvtára, A, Bp., 1927-1929: ismeretterjesztő sorozat a Szent István Társulat kiadásában. - 1. Novák Lajos: Mo. golgotája. 1927. - 2. Verseghy Károly: Az egészség a legdrágább kincs. 1927. - 3. Nyisztor Zoltán: Baptisták. 1927. - 4. Orbán István: Mit szólna hozzá a csákó... Elb-ek. 1927. - 5. Nitsmann Jenő: Műtrágyázás. 1927. - 6. Tóth Sándor: A községi bíró teendői. (1928) - 7. Laczkó József: A háziállatok betegségei. 1927. - 8. Árky József: Elb-ek a m. nép számára. 1927. - 9. Nyisztor Zoltán: Nazarénusok. 1927. - 10. Uő: Adventisták. 1927. - 11. Borián Ferenc: Kik kaphatnak olcsó hitelt házhelyük beépítéséhez? (1928) - 12. Ficza Gyula: Négy életből vett tört. (1928) - 13. Kenyeres Béla: A végrendelet. (1928) - 14. Zaymus Gyula: Hull a hó. (1928) - 15. Nyisztor Zoltán: Az üdvhadsereg. (1928) - 16. Uő: Millenisták v. bibliakutatók. (1928) - 17. Pap bácsi: Pásztorjátékok. (1928) - 18. Kozma Imre: Színdarabok. (1928) - 19. Rozman József: Szeressétek egymást emberek! (1928) - 20. Uő: Iván tragédiája. (1929) - 21. Csetneky László: Vissza a földhöz. (1929) - 22. Mézes János: A Tóth János esete és egyéb tört-ek. (1929) - 23. Uő: Dunántúli tört-ek. (1929) - 24. Dénes János: Baghy József kalandjai és egyéb elb-ek. (1929) - 25. Kozma Imre: Elb-ek. (1929) - 26. Uő: Színdarabok műkedvelőknek. (1929) - 27. Mézes János: Köszöntő kv. (1929) - 28. Pogonyi Bernát: Az illem és tisztességtudás szabályai. (1929) - 29. Laczkó József: Hogyan hajt több hasznot a baromfitenyésztés. (1929) - 30. Blaskó Gyula: A m. mezőgazda jelen sorsa és jövője. (1929) - 31. Bánáti József: A világgazd. változásai a háború után. (1929) - 32. Lugosi Pál: Milyen pol-t folytatnak Eu. népei a háború után? (1929) - 33. Mátra Iván: A mi legdrágább kincsünk. (1929) - 34. Ki mint vet, úgy arat, v. hogyan neveljük gyermekeinket. Írta Tanító bácsi. (1929) - 35. Mátra Iván: A mindennapi élet. (1929) - 36. Kozma Imre: Az életből. (1929) - 37. Öreg tanító: A szófogadó gyermek. (1929) - 38. Mézes János: A gyermek hibáinak forrásai. (1929) - 39. Magyar Jenő: Mit olvassunk? (1929) - 40. Bergendy Szilveszter: Mit legérdemesebb termelni a kertgazd-ban? (1929) - 41. Kákosy Jenő: A talajmívelés, istállótrágyakezelés, mesterséges trágyaszaporítás, vetőmagelőkészítés, üszög elleni védekezés és vetés alapelvei. (1929) - 42. Uő: A kukoricatermesztés új módszerei. (1929) - 43. Csetneky László: Mosolyogjunk. (1929) - 44. Kákosy Jenő: Milyen legyen a jó vetőmag? (1929) - 45. Uő: Védekezés a növények és gyümölcsfák betegségei s ellenségei ellen. 88

Magyar nép könyvtára, A: 1. a Székesfehérvár és Vidéke lapnyomda kiadásában indított füzetsorozat melynek csak az 1. száma ismert: Dömény József: A tűz-, jég- és élet-biztosításának népszerű ismertetése. 3. kiad. Székesfehérvár, 1885. - 2. a Szatmáregyházmegyei Irod. Kör gondozásában a Pázmány nyomda készítette, csak 1. számában ismert füzetsorozat: Schmid Kristóf: A komlóvirág. (Elb.) Elbeszéli János bácsi. Szatmárnémeti, 1893. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.