🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Megújulás Pártja
következő 🡲

Magyar Megújulás Pártja, Bp., 1940. okt. 14/21.-1944. okt. 18.: a →Magyar Élet Pártjából kivált képviselők által alakított ellenzéki párt. - Orsz-os pártvezére Imrédy Béla (1891-1946) v. min-elnök, helyettesei: Rátz Jenő (1882-1952) és Jaross Andor (1896-1946). Képviselőházi csop-ja 1940. XII: 20 fő, többségében behívott felvidéki képviselők. 1941. VIII. 18: orsz-os pártnak tekintették. 1942: főként a Felvidéken és É-Erdélyben 1200 településen voltak helyi csop-jai, tagjai és rokonszenvezői a ker. áll. hivatalnokok, városi polgárok. Mo-nak önálló életteret kívánt Közép-Eu-ban. Fegyveres alakulataként létrehozta a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetséget. Tagjai részt vettek 1944. III. 22-VIII. 24: a Sztójay-kormányban (Rátz Jenő min-elnökh., tárca nélküli min., III. 22-VIII. 7: Jaross Andor belügymin., III. 22-VIII. 7: Kunder Antal keresk. és közlekedésügyi min., V. 23-VIII. 7: Imrédy Béla tárca nélküli közgazd. min.) és X. 16-1945. IV. 14?: a Szálasi-kormányban (Rajniss Ferenc). - 1945: a szovjet megszállás után tagjait internálták, vezetőit a →népbíróságok mint „háborús bűnösöket” elítélték (Imrédyt, Jarosst, Rajnisst 1946: kivégezték, Rátzot életfogytiglani fegyházra ítélték). - Lapjai: Új Magyarság (1934-44) napilap (főszerk. Milotay István), Egyedül Vagyunk (1938-44) közéleti hetilap (főszerk. Oláh György), Magyar Futár (1941-44) képes hetilap (főszerk. Rajniss Ferenc), Nemzetőr (1939-44) hétfői lap. 88

Sipos Péter: Imrédy Béla és a ~. Bp., 1970. - Jónás 1990:276. - Mo. a II. vh-ban. 1997:282.

új

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.