🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Kolping Szövetség
következő 🡲

Magyar Kolping Szövetség, 1990. nov.-: kánonjogilag a MKPK felügyelete alá tartozó egyházi magántársulás (consociatio privata), melynek iskolafenntartó joga is van; polgárjogilag társadalmi egyesület, közhasznú társaság. A ~ a →Kolping Művek magyarországi tagozata, a →Katolikus Legényegylet (1856-1946) utódszervezete. - Helyi szervezeti egysége a plébániához kapcsolódó, önálló jogi személyiségű Kolping Család. - A mo-i mozgalom az I. vh. idején 80 helyi szervezettel rendelkezett. A trianoni Mo-on maradt 58 szervezet 1922: hozta létre a Legényegyletek Nemzeti Szövetségét, számuk 1933: már 162. Leányok számára „Napsugár-lányok” néven testvérszervezet működött. 1946: Rajk László belügymin. betiltotta a Szövetséget, amely ekkor több mint 200 helyi szervezettel rendelkezett. - Az első újjáalakult szervezeti egység, a Pécsi Kolping Család 1989. II: kezdte működését, 1990. XI: a ~ is megalakult 7 helyi szervezetből. 2002: főként hátrányos helyzetű fiatalok számára egyh. szakisk-t működtet Bpen, Esztergomban, Szekszárdon, Várpalotán és Gyöngyösön. 1992: 50, 1996: 80 (4000 taggal), 2000: 95 helyi szervezet működött. A ~ fővédnöke Seregély István, a MKPK elnöke, 1998. III. 21: főprézes →Bolberitz Pál, világi eln. Lang György. 2001: 3-3 szomszédos hazai egyhm. Kolping családjai képeznek egy-egy körzeti szöv-et, Mo-on 4 körzet működik. Orsz. közp-ja: Bp., Vihar u. 8. - A Kolping Kat. Akad. és a Kolping Mozgalomért Alapítvány az →Egyház szociális tanítását a felnőttképzés keretében terjeszti, kiadványokkal (Kolping újság, kv-ek) népszerűsíti. - Az Európai Kolping Szövetség 10 orsz. (köztük Mo.) mozgalmát fogja össze, csúcsszerve a Nemzetközi Kolping Szövetség, központja Köln. N.D.-B.P.

LThK VI:401. - YIO 1993. I:954. - LMmKE 1994:50. - ÚE 2000. XII. 10.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.