🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Katolikus Püspöki Kar
következő 🡲

Magyar Katolikus Püspöki Kar, MKPK: a magyarországi →püspöki konferencia tagjai. - A köv. felsorolás a magyar királyokhoz kapcsolva a püspökök és érsekek, kinevezésük évével:

I. (Szt) István (ur. 1000-1038): 1000: Domonkos esztergomi érs., 1001: Radla OSB győri mpp., 1002: Sebestyén esztergomi érs., István veszprémi, 1009: Buldus egri, Modestus győri, Bonipert pécsi, 1030: Szt Gellért csanádi mpp., 1035: Benedek esztergomi érs., 1037: Domokos esztergomi érs. -

Aba Sámuel (ur. 1041-44): 1042: Lőrinc ozerói mpp. -

I. András (ur. 1046-60): 1046: Mór csanádi, 1047: Nehemiás egri, 1049: Miklós győri mpp., 1050: György kalocsai érs., Rodan nónai, 1055: Kelemen váci, 1058: András veszprémi mpp., 1059. II: Lőrinc spalatói érs. -

Salamon (ur. 1063-74): 1064: Dezső győri, 1066: Ursini János traui mpp., 1067: Dezső esztergomi érs., 1070: István pécsi mpp. -

I. Géza (ur. 1074-77): 1075: Nehemiás esztergomi érs., Dezső kalocsai érs. -

I. (Szt) László (ur. 1077-95): 1083: Lőrinc csanádi, 1088: Hartvik győri, János veszprémi, 1091: Almár veszprémi, Duh zágrábi mpp., 1093: István esztergomi, 1094: Acha esztergomi, Fábián kalocsai, 1095: Szerafin esztergomi, Albert kalocsai érs. -

Könyves Kálmán (ur. 1095-1116): 1101: Simon pécsi, 1102: Volfer egri mpp., Ugolin kalocsai érs., Máté veszprémi, Singidinus zágrábi mpp., 1103: Crescentius spalatói érs., Marcell váci, Sixtus váradi, Manasse zágrábi mpp., 1105: Lőrinc esztergomi érs., Gyárfás nyitrai, 1106: Simon erdélyi, György győri mpp., Pál kalocsai érs., 1113: Fáncsika zágrábi mpp., 1114: Fulbert kalocsai érs. -

II. István (ur. 1116-31): 1119: Marcell esztergomi érs., Marcellinus váci, 1121: Ambrus győri, Nana veszprémi, 1124: Valter váradi, 1125: Felicián erdélyi mpp., 1127: Felicián esztergomi érs. -

II. Béla (ur. 1131-41): 1131: Fáncsika kalocsai érs., 1132: Martyrius veszprémi, 1133: Péter győri, Miklós nyitrai mpp., 1135: Simon kalocsai érs., Péter veszprémi, 1137: Pál győri, Pál nyitrai, 1138: Mucsia pécsi mpp., Gaudius spalatói érs., 1139: Valter erdélyi, 1140: Martyrius egri, János pécsi, Odo váci mpp. -

II. Géza (ur. 1141-62): 1142: Pál csanádi, Zacheus győri, Pál veszprémi mpp., Mucsia kalocsai, 1146: Lampridius zárai, Kökényes esztergomi érs., Bastard nyitrai mpp., 1147: Mikó kalocsai érs., 1148: János csanádi, Anthimius pécsi, 1150: Izbég győri, Miraeus zenggi mpp., 1151: Martyrius esztergomi érs., 1155: Mihály váradi, 1156: Gyárfás győri, János nyitrai, Hippolit váci, Gotschald zágrábi, 1157: Bánfi Lukács egri, Eberhardt nyitrai, 1158: Sayna egri, Deda váci mpp., Bánfi Lukács esztergomi, 1160: Absalon spalatói érs., Bernát zágrábi, 1161: Makár pécsi mpp., VII. 2: Lombardi Péter spalatói érs. -

III. István (ur. 1162-72): 1163: Lampridinus szkardonai, Deda tinnini, Miklós váradi, 1164: István csanádi mpp., 1165: András kalocsai érs., Tamás nyitrai mpp., 1166: Lőrinc spalatói érs., 1167: Elek csanádi mpp., Sayna kalocsai, Gerardus spalatói, 1169: Kozma kalocsai érs., 1170: Máté nónai, Jób váci mpp. -

III. Béla (ur. 1172-96): 1174: Nádasdi Prodán zágrábi mpp., 1175: Rayner OSB spalatói érs., 1178: Mihály szkardonai, 1179: Óvári Saul csanádi, Pál erdélyi, János veszprémi mpp., Theobald OSB zárai érs., 1180: János váradi, 1181: Péter egri mpp., Miklós esztergomi érs., Mikud győri, Jób pécsi mpp., 1185: Jób esztergomi érs., Máté korbáviai mpp., Péter spalatói érs., 1186: Vata váradi, 1187: Adorján erdélyi, Mihály traui mpp., Péter zárai érs., 1188: Csák Ugrin győri, Kalán pécsi, Boleszló váci mpp., 1189: Péter spalatói érs., Elvin váradi, 1192: Krispin csanádi, Katapán egri mpp., Óvári Saul kalocsai érs., 1193: Domonkos zágrábi, 1196: János nyitrai mpp. -

Imre (ur. 1196-1204): 1196: Gergely tinnini mpp., 1198: Manzavini Miklós zárai érs., 1199: Merániai János csanádi, Kalenda veszprémi, VII. 12: Mihály fárói mpp., 1200: Anasztáz kalocsai, Bernát OSB spalatói érs., Spalatói Bertalan szkardonai, János zenggi, 1202: Dezső csanádi mpp., Merániai János kalocsai érs., Simon váradi mpp., 1203. V. 15: Bernát raguzai érs. -

III. László (ur. 1204-05): 1204: Kelemen bodonyi, Vilmos erdélyi mpp. -

II. András (ur. 1205-35): 1205: Merániai János esztergomi érs., Péter győri, Gothard zágrábi, 1206: János nónai mpp., Leonard raguzai érs., Treguanus traui mpp., 1208: Leonard OSB zárai érs., 1209: Róbert veszprémi, 1210: Mikus tinnini, 1213: Jakab váci, 1216: Vince nyitrai, István zágrábi, 1217: Tamás egri mpp., Slavizus spalatói érs., Grubcius nónai, 1218: Kozma győri, 1219: Sándor váradi mpp., VI. 11: Csák Ugrin kalocsai érs., 1220: Márton korbáviai, Boriszláv zenggi mpp., Göncöl spalatói érs., 1221: Bereck váci, Bertalan pécsi, 1222: Rajnald erdélyi mpp., Arrangerius raguzai érs., 1223: Jakab nyitrai mpp., 1224: Tamás esztergomi érs., Gergely győri, 1225: Kilit egri, 1226: Buzád nb. István zágrábi mpp., III. 13: Róbert esztergomi érs., 1227: Bertalan veszprémi, 1228: Teodorik OP milkói, Spalatói Miklós szkardonai, 1229: Bulcsu csanádi, 1230: Miklós fárói, 1231. IV: Ince szerémi, 1232: János szerémi, 1233: Teutonicus János OP boszniai mpp. -

IV. Béla (ur. 1235-70): 1238: Franco Domokos zárai érs., I. 29: Mátyás váci, IV. 26: Pósa OP boszniai, 1240: Szaracén korbáviai, Bertalan OFM szkardonai, János zenggi mpp., III. 6: Mátyás esztergomi érs., 1243: Balázs csanádi, Ádám nyitrai, Hajmo váci mpp., VII. 7: Báncsa István esztergomi érs., VII. 13: Lendvai Benedek győri, 1244. X. 31: Vince váradi, 1245: Artolf győri mpp., Pereander Lőrinc zárai érs., 1246: Lampért egri, Gál erdélyi, 1247: Olivér szerémi, X. 12: Fülöp zenggi, 1248: Buzád nb. János szkardonai, X. 1: Szentgróti Fülöp zágrábi, XI: János szkardonai, 1249. IV. 30: Rogerius spalatói érs., 1252. VI. 15: Zách nb. Jób pécsi, 1253: János nónai, Miklós nyitrai, 1254: Omodé győri, Achilles pécsi mpp., Tamás kalocsai, II. 25: Benedek esztergomi érs., 1255. I. 21: István szebenikói, VII. 4: Kolumbán traui mpp., 1258: Smaragd kalocsai, Aleárd raguzai érs., 1259: Bereck csanádi, Mátyás váci, 1260: Dobronia fárói, 1262: Fülöp váci, Timót zágrábi mpp., Szentgróti Fülöp esztergomi érs., 1263: János szerémi, László tinnini, Pál veszprémi mpp., 1266: Buzád nb. János spalatói, XII. 11: Báncsa István kalocsai érs. -

V. István (ur. 1270-72): 1270: Péter erdélyi, Dénes győri, 1272: Roland boszniai, István nónai, Miklós tinnini mpp. -

IV. (Kun) László (ur. 1272-90): 1274: Yula Miklós tinnini, 1275: András egri, VII. 11: Gergely csanádi, X. 27: Kőszegi Péter veszprémi mpp., 1276: Salvius raguzai érs., 1277. III. 11: János traui, 1278: Póka szerémi, Tamás váci mpp., VI. 1: Kőszegi Péter esztergomi, VI. 13: János kalocsai érs., 1279: Márton zenggi mpp., VI. 13: Lodomér esztergomi érs., 1280: Péter nyitrai, Pál pécsi, Galván szkardonai mpp., Páduai Lukács raguzai, 1281: Pármai Bonaventura raguzai érs., 1282: Machinaturai Gergely OFM traui, VI. 18: Tamás váradi, 1284: Paszkál nyitrai, Bertalan váradi, 1285: Miklós szkardonai, 1287. III: Antal zágrábi, 1288: Marcellus nónai, 1289: Tamás boszniai, Duimus fárói, János zágrábi, IX: László váci, XI. 30: Rád nb. Benedek veszprémi mpp. -

III. András (ur. 1290-1301): 1290: András győri, Márton nándorfehérvári, Márk nónai, Boncher Péter OP tinnini, Benedek váradi, 1291: Antal csanádi mpp., Anagni János zárai érs., 1292: György szerémi mpp., 1294: Jakab spalatói érs., 1295: Tengerdi Tódor győri, Jakab szepesi, Háb váci, 1297: Imre váradi mpp., Tuderto Henrik OFM zárai, V. 10: Péter OFM spalatói érs., 1298: Márton OFM szebenikói, Libérius OSB traui mpp., II. 17: Bicskei Gergely esztergomi, 1299: Fulgineói Jakab zárai érs., VII. 17: Miklós szerémi, 1300: Domján szkardonai mpp. -

Vencel (ur. 1301-05): 1301: Miklós boszniai, János nyitrai mpp., VIII. 18: Setiai Miklós OP zárai, 1302: István kalocsai, 1303: Bői Mihály esztergomi érs., XII. 9: Gazotti Ágoston zágrábi mpp. -

Ottó (ur. 1305-07): 1305: Péter pécsi mpp., 1306. I. 31: Tamás esztergomi érs., 1307: Benedek csanádi, Márton egri, VII. 31: Csák nb. Vince kalocsai érs., XII. 24: Szántói Benedek sfáciai mpp. -

Károly Róbert (ur. 1308-42): 1308: Gábor fárói, 1309: Korogyi László szerémi, VII. 28: Miklós győri, 1310: Gergely boszniai, VII. 2: Benedek OP erdélyi, 1311: István veszprémi, 1312: Korogyi László pécsi, Kői György szerémi mpp., VII. 7: Bertalan raguzai, VII. 31: Setiai Miklós zárai érs., 1313: De Madiis Gergely fárói, 1314. I. 23: Guiszkard boszniai, 1315: Draskovich Pál szkardonai mpp., 1317: Martini Péter OP raguzai érs., VII. 4: Péter OP boszniai mpp., VIII. 15: László OFM kalocsai érs., 1318: János nónai, Lőrinc váci, Ivánka váradi, 1320: Bálint makáriai, Fafogna Crisogonus szebenikói, II. 15: Lampredius traui, VII. 1: Szécsi András erdélyi mpp., 1321: Butuanei János zárai, X. 2: Piast Boleszláv esztergomi, 1322: Feretranói Lőrinc raguzai érs., Telegdi Csanád egri, András nándorfehérvári, VIII. 21: Corvoi Jakab zágrábi, 1323: Henrik veszprémi, VI. 22: Zárai István fárói mpp., 1324: Tamás raguzai, Balianus spalatói érs., 1325: Musculus András szkardonai, 1327. IV. 16: Kaboli László zágrábi, 1328: György nónai, Natalis nónai, Piast Meskó nyitrai, IX. 22: Lukács OSB fárói mpp., X. 23: Lucari Domokos spalatói érs., 1329: Rudolf OP váci, Báthori András váradi, 1330: Dörögdi Miklós egri, IV. 22: Pál OESA nándorfehérvári mpp., IX. 17: Telegdi Csanád esztergomi érs., 1331. X. 24: Vasvári Vid milkói, 1332. III. 29: Piacenzai Jakab csanádi, VI. 3: Bonifác OFM korbáviai, 1333. I. 4: János OESA zenggi mpp., 1334. II. 20: Matafari Miklós zárai érs., IV. 26: Piast Meskó veszprémi, V. 11: Vasvári Vid nyitrai, VI. 16: Gergely szerémi, IX. 16: Gebennai János OP tinnini, 1335: Beszterd egri, 1336: Beke Péter szerémi, 1337: Kálmán herceg győri mpp., István kalocsai érs., 1338. V. 25: Loránd fia Lőrinc boszniai, 1339: Tamás tinnini, 1340: Tolonus szebenikói, 1341: János fárói, Brebiri László korbáviai mpp., II. 18. Saracha Éliás raguzai érs. -

I. (Nagy) Lajos (ur. 1342-82): 1342: János nónai, III. 24: Piacenzai Jakab zágrábi mpp., 1343. V. 17: Kaboli László kalocsai érs., XI. 15: Szécsényi Mihály váci mpp., 1344: Büki István kalocsai érs., I. 6: Ravennai Bonifác OSB tribunici, II. 6: Ravennai Bonifác szebenikói, 1345. II. 23: Matafari Demeter nónai, III. 2: Galhard de Carceribus veszprémi, III. 7: Kapronczai Gergely csanádi, VII. 15: Futaki Demeter váradi, 1346: Pál nándorfehérvári, III. 30: Neszmélyi Miklós pécsi, 1347: Cernota Máté szebenikói, I. 7: Garai János veszprémi, III. 29: Németi Tamás milkói, 1348: Boniohannes boszniai, Vásári Miklós nyitrai, III. 24: Lackfi Dénes OFM tinnini mpp., V. 30: János OESA spalatói érs., VII. 14: Bertalan kattarói, X. 30: Ciga István fárói, 1349: Farkas korbáviai mpp., Malabranca Hugó OSB spalatói érs., Lackfi Dénes zágrábi, Longavillai Portiva zenggi, Pontius OP zenggi mpp., VI. 16: Guillelmus Petrus c. érs., XII. 1: Tamás szerémi mpp., 1350: Vásári Miklós esztergomi érs., I. 11: Szigeti István nyitrai, II. 18: Szászországi Peregrin boszniai, V. 31: Telegdi Tamás csanádi, X. 30: Keszei Miklós nyitrai, 1351: Mór korbáviai, Peregrinus zenggi, I. 9: Keszei Miklós zágrábi, 1353. II. 12: Bernát OP milkói mpp., XII. 2: Lackfi Dénes kalocsai érs., 1354. IX. 4: Balázs tinnini, 1356. II. 28: Péter boszniai, IV. 15: Mihály OP szkardonai mpp., VIII. 4: Keszei Miklós kalocsai érs., IX. 4: Kanizsai István zágrábi, 1357. II. 27: Szécsi Domokos erdélyi, IV. 28: Scherffenberg János tinnini, VII. 19: Ravennai Bonifác ozerói mpp., 1358. VIII. 25: Telegdi Tamás kalocsai érs., IX. 19: Gilétfi László veszprémi mpp., XI. 9: Keszei Miklós esztergomi érs., 1359. XII. 21: Gergely csanádi, 1360: Vilmos OP szkardonai, IX. 28: Bebek Domonkos csanádi mpp., 1361: Rudolf cpp., I. 18: Hamer Vilmos pécsi, II. 15: Colda Péter korbáviai, XII. 17: Cascoti Miklós traui, 1362: Szécsényi Mihály egri, 1363: Frusteni János nándorfehérvári, I: De Surdis János váci, VII. 7: Krizogon arbei, 1364. V. 29: Uski Albert milkói, VII. 10: Demeter szerémi, 1365: Frusteni Miklós nándorfehérvári, IX. 5: Miklós tinnini mpp., 1367. II. 10: Telegdi Tamás esztergomi érs., VII. 29: Déméndi László nyitrai mpp., VIII. 22. Szigeti István kalocsai érs., 1368. VI. 28: Demeter erdélyi, Lapai István szerémi mpp., IX. 27: Domonkos OP zárai érs., 1369. II. 8: Jakab makáriai mpp., 1370: Calice Péter OP raguzai érs., 1371. III. 9: Jastrzebiec András szereti, IX. 16: Budai Miklós milkói, 1372: Ujhelyi Domokos nyitrai, X. 27: Déméndi László veszprémi, 1373: Miklós csanádi, V. 16: Pál tinnini, VII. 18: János OP makáriai, 1374: Benedek váradi, XII. 18: Czudar Imre váradi, 1375: János kattarói, I. 10: János szerémi, XI. 22: Alsáni Bálint pécsi, 1376: Beregszói Péter váci mpp., Matafari Péter zárai, I. 23: De Surdis János esztergomi érs., Demeter zágrábi, III. 30: Péter győri, XI. 9: Goblin erdélyi, 1377: Pál csanádi, Gascogne-i Vilmos győri, X. 2: Péter veszprémi, 1378. I. 4: Déméndi László váradi mpp., VIII. 16: Demeter esztergomi érs., 1379: Tamás csanádi, Horváti Pál zágrábi, V. 10: Himfy Benedek veszprémi, 1380: János csanádi, IV. 12: János zenggi, 1381: Tamás zenggi, V. 9: Miklós mpp. -

Mária királynő (ur. 1382-95): 1383: Zudar János váradi, II. 5: Veréb György boszniai, 1384: Beneventus fárói, VIII. 27: Kanizsai János egri mpp. -

II. (Kis) Károly (ur. 1385-86): 1385: Miklós korbáviai mpp., Lampugnana Maffiolus raguzai érs., 1386: Hédervári János győri, II. 19: Marnchako Péter tinnini, V. 28: Czudar Imre erdélyi, VI. 5: Pensauriói János zenggi, XI. 3: János csanádi mpp. -

Zsigmond (ur. 1387-1437): 1387: János nónai, VIII. 17: Chernota Antal nónai, X. 9: Kanizsai János esztergomi érs., X. 27: Jánoki Dömötör veszprémi, 1388: Liszkai János boszniai mpp., Durazzói András OP raguzai érs., János szereti, I. 18: Cikó István egri, IV. 13: Dompnius szebenikói, X. 24: Gergely nyitrai, 1389: Ferenc kurzolai, VII. 14: Knol Péter erdélyi mpp., 1390: Székesfehérvári Péter cpp., I. 29: Regis János OP bodonyi, VIII. 4: Mansoi Antal OFM bodonyi, VIII. 13: Lukács szörényi, 1391. IV. 16: Ponte Antal szebenikói mpp., XI. 8: Pileus cpp., XI. 11: Jánoki Dömötör erdélyi, 1392. VI. 29: Pensauriói Lénárd zenggi, XI. 11: Maternus, Martinus erdélyi mpp., Bebek Miklós kalocsai, 1393: Hortis Miklós raguzai érs., III. 10: Kápolnai Mihály nyitrai, V. 28: Rozsályi Kun Gergely szerémi, 1394: György árgyasi, Minerva Ferenc szörényi mpp., 1395: Kanizsai János esztergomi érs., X. 19: Szántói Lukács csanádi, 1396: András árgyasi, I. 24: Pál váradi, 1397: Rozsályi Kun Gergely csanádi, 1397: Arnoldfalvi László tinnini, V. 29: Szántói Lukács váradi, 1399: Ferenc OSB árgyasi, II. 18: Ludányi Tamás szerémi, VI. 16: Kápolnai Mihály veszprémi, VIII. 23: Miklós szörényi, 1400: János árgyasi, Polonus Péter nyitrai mpp., Vangnocius Lukács zárai érs., III. 3: Ludányi Tamás egri, IV. 7: Miklós erdélyi, IX. 3: Geminianus ozerói mpp., 1401: Saccis András OP raguzai érs., Pál szerémi, Grisogonus szkardonai mpp., III. 28: Szepesi János kalocsai érs., IV. 20: Miklós váci, VIII. 27: Firmói István korbáviai, 1402: György árgyasi, II. 10: Laki János erdélyi, II. 27: Pulsich Bogdán szebenikói, III. 22: Assisi Miklós zenggi, 1403: Sartori János OP szereti, Dominis Simon traui, I. 19: Upor István erdélyi, Laki János szerémi, III. 9: Veréb György veszprémi mpp., IV. 18: Aragóniai Peregrinus spalatói, VI: Krizogon kalocsai, 1405: András raguzai érs., 1406: György dulmi, II. 1: Duymi István korbáviai, 1407: Fülöp váci, Albeni Eberhard váradi, V. 9: Ders Pál szerémi, IX. 27: Scolari András zágrábi mpp., 1408. III. 26: Dominis János OP raguzai érs., X. 15: Geminianus korbáviai, 1409: Marczali Dósa Miklós csanádi, Hinkó nyitrai, 1410: Miklós nándorfehérvári mpp., VIII. 11: Benzi András c. érs., Treviso Miklós OFM nónai, VIII. 13: Stiborici Stibor egri, Albeni János pécsi, VIII. 27: Winter Tamás zenggi, 1411: Szántói Lech Benedek boszniai, II. 26: György árgyasi, IX. 25: Siklósi Miklós kalocsai, X. 19: Pagoi Péter spalatói érs., 1413. III. 5: Vadászfia Miklós szereti, VII. 31: Gruber Tamás szereti mpp., X. 23: Miklós OCist egri spp., 1414. VI. 30: Motvici Ágoston cpp., 1417: De Ryza János OP moldvabányai, 1418. III. 1: Molnári Kelemen győri, VII. 19: Vadászfia Miklós szkardonai, X. 7: Széki Péter korbáviai, XII. 5: Korbáviai Miklós tinnini mpp., XII. 22: Hohenlohe György adm. esztergomi érs., 1419: Nekcsey Gergely nándorfehérvári, György zenggi, VII. 31: Pálóczy György erdélyi, X. 9: Ófalvi János árgyasi, X. 23: Salgó Miklós váci, 1420: György OFM szkardonai mpp., II. 23: Scolari Carmanus kalocsai, III. 4: Molinus Balázs zárai érs., III. 27: Borsnitz János adm. esztergomi érs., V. 13: Mikola Jakab szerémi, IX. 4: János szereti, X. 1: Riapa Máté OFM nándorfehérvári, 1421: Hunyadi Pál árgyasi, Dodinus fárói, IV. 28: Albeni Henrik pécsi, 1423: Balázs János OSB bodonyi, György fárói, Antal nándorfehérvári mpp., VII. 9: Clementis Konstantin rosoni cpp., XI. 10: Pálóczy György esztergomi érs., 1424. II. 4: Csanádi Balázs erdélyi, VIII. 5: Rozgonyi Péter veszprémi, X. 13: Lajos nónai mpp., XI. 15: Buondelmonte János kalocsai érs., 1425. II. 24: Marczali László csanádi, V. 23: Rozgonyi Péter egri, 1426: Konrád zenggi, IV. 8: Spalatói Miklós OFM szkardonai, 1427: Jakcs Dénes váradi mpp., I. 24: Maripetri Ferenc spalatói érs., IX. 24: Lépes György erdélyi, 1428: Rozgonyi Simon veszprémi, Henrik OSB zenggi, II. 23: Cavazza Angelus arbei, III. 15: Bezza József boszniai mpp., VII. 16: Zabarella Bertalan spalatói érs., X. 25: Arix János szkardonai, 1429. VI. 1: Berzeviczy György nyitrai, XII. 23: Velencei Tamás fárói, 1430. II. 8: Balázs nándorfehérvári, 1431. VI. 22: Kurzolai Vitus korbáviai, VII. 30: Martinusi Jakab szkardonai mpp., IX. 24: Kasseli Hermann cpp., X. 22: Székely Imre milkói, XII. 2: Márton Mihály OSB bodonyi, 1433: Miklós bodonyi, VII. 27: Snosputger Konrád szerémi mpp., XI. 6: Salma Miklós OFM cpp., 1435. VII. 27: Kurzolai János váradi, 1436: Velencei Natalis nónai, VIII. 10: Piranói Lajos zenggi, 1437. IV. 15: Sisgoreus György OP szebenikói mpp., IV. 29: Magyar András rosoni cpp., V. 27: Domonkos szörényi mpp. -

Habsburg Albert (ur. 1437-39): 1438: Himfi Péter csanádi, Paxy István nándorfehérvári, I. 8: Gatalóci Mátyás váci, IV. 20: Szécsi Dénes nyitrai, IV. 30: Szepesi Péter OP moldvabányai, VI. 5: Szécsi Dénes egri, VII. 4: Csupor Demeter tinnini, IX. 16: Gergely milkói, 1439: Carcassoni Arnold bodonyi, Rozgonyi Simon egri, V. 13: Mihályfia Benedek győri mpp., XII. 23: Miklós egri spp. -

I. (Jagelló) Ulászló (ur. 1440-44): 1440: Ricanato Jakab raguzai, II. 15: Szécsi Dénes esztergomi érs., V. 9: Gatalóci Mátyás veszprémi, XII. 2: Dominis János váradi mpp., 1441. V. 22: János OFM cpp., 1442: Baduarius Jakab spalatói érs., V. 5: Zárai Miklós OP zenggi, 1443. VII. 16: Zárai Miklós OP arbei, VII. 24: Durazzói András OFM zenggi mpp. -

Hunyadi János (kormányzó 1446-52): 1444: Spalatói Félix szkardonai, XII. 2: Ferenc OFM vegliai, 1445: Széchy Ágoston győri, Kálnói András pécsi, I. 18: Bischino Mátyás erdélyi, 1447: István szörényi, II. 13: Zólyomi Benedek tinnini, XII. 20: Hédervári László egri mpp., 1448: Huendler Vitus cpp., III. 18: Herceg Rafael boszniai mpp., 1449. XI. 5: Foscari Polidorus zárai érs., 1450: Tamás nándorfehérvári, Agmándi Péter váci, Szilassi Vince váci mpp., VII. 1: Valaresso Maffeo zárai, VIII. 31: Herceg Rafael kalocsai érs., 1451: Miklós nyitrai, Csupor Demeter zágrábi, III. 17: Mihály boszniai, XI. 27: Gathali Fülöp boszniai, XII. 11: Zólyomi Benedek zágrábi mpp. -

V. László (ur. 1452-57): 1452. VI. 5: Turlono Jakab traui mpp., 1453: Péter cpp., Zanni Lőrinc spalatói érs., 1454: Vignatus Orbán szebenikói, Piacenzai Jakab OFM szerémi, V. 17: Leoni Lukács kurzolai, 1455: Montschiedel Boldizsár zágrábi, X. 11: Döbrenthei Tamás zágrábi, 1456. I. 23: Bárius Miklós pécsi, X. 29: Ferenc OFM korbáviai, 1457: Hangácsi Albert csanádi mpp., II. 25: Várdai István kalocsai érs., V. 30: Tarkői Pál boszniai, VII. 8: Kaminecz János moldvabányai, XI. 14: Kattarói Miklós zenggi mpp. -

I. (Hunyadi) Mátyás (ur. 1458-90): 1458: Gergely boszniai, Jeromos makáriai, Vetési Albert veszprémi, IV. 24: Richer Jakab OP árgyasi, 1459. XI. 5: Janus Pannonius pécsi, 1460. I. 2: Speravich Ferenc tinnini, IV. 22: Orbán szerémi, VII. 23: Bragadeno Jakab szkardonai, X. 13: Balázs OP otocsáni, 1461. III. 9: Kattarói Miklós modrusi, VII. 4: Fiumei Márk zenggi, 1462. III. 5: Bragadeno Jakab nónai, IV. 26: Szapolyai Miklós erdélyi, 1463. I. 13: Döbrenthei Tamás nyitrai, 1464. VII. 20: Fiumei Márk tinnini mpp., IX. 26: Bácsi Péter cpp., XII. 20: Bosnyák Pál zenggi, 1465: András bodonyi mpp., V. 11: Vitéz János esztergomi érs., V. 17: Beckensloer János váradi, V. 20: György rosoni, 1466: Baerenfuss Rajmund árgyasi, János bákói, Szokoli János csanádi, IV. 14: Csupor Demeter győri, IV. 17: Laki Túz Osvát zágrábi, 1467. II. 28: Lövei Benedek boszniai mpp., VI: Fábián cpp., VII. 24: Gosztonyi Miklós tinnini, 1468: Tollentis Lukács szebenikói, VI. 13: Turoni Mihály milkói, 1470. VIII. 8: Stolz Miklós váradi mpp., 1471. IV. 3: Marczali Benedek cpp., V. 24: Matucsinai Gábor kalocsai érs., VIII. 25: Balázs OP bodonyi, 1472: Báthory Miklós szerémi, XII. 18: Rangoni Gábor erdélyi, 1473. XII. 10: Ernuszt Zsigmond pécsi mpp., 1474: Stehenich János cpp., III. 15: Beckensloer János esztergomi érs., IV. 22: Báthory Miklós váci mpp., 1475: Lajos kalocsai spp., Szegedi Péter nándorfehérvári cpp., V. 28: Pálóczy Zsigmond szerémi, 1476: Filipecz János váradi, II. 3: Rangoni Gábor egri, III. 29: Szigeti Péter moldvabányai, IX. 25: Geréb László erdélyi mpp., 1478: Sirokai László cpp., II. 25: Handó György kalocsai érs., 1479: Diphnico György nónai, IV. 30: Marchiai Péter szkardonai, VI. 25: Pesciai Boldizsár szerémi, 1480: Váczi Pál árgyasi mpp., Tordai László cpp., Aragoniai János esztergomi érs., Mihály zágrábi spp., V. 19: Raguzai Kristóf modrusi mpp., V. 31: Imrei Antal cpp., 1481: Alattyáni Miklós cpp., II. 16: Váradi Péter kalocsai érs., IX. 5: Nagylucsei Orbán győri, 1483. VI. 16: Zárai Antal modrusi, IX. 19: Varicastrói Arkangyal szkardonai mpp., 1484: Torrei Donát vegliai cpp., X. 1: Gergely nyitrai, 1485: Robobella János ozerói, 1486. III. 1: Campaniai András zenggi, 1487: Várdai Mátyás boszniai, II. 29: Nagylucsei Orbán egri, 1488: Dokriolanus Simon moldvabányai, VI. 16: György rosoni mpp., VII. 17: Karánsebesi Mihály OFM cpp., 1489: Nagylucsei István boszniai mpp., Estei Hippolit esztergomi érs. -

II. Ulászló (ur. 1490-1516): 1490: Remethe János nándorfehérvári cpp., 1491: Sánkfalvai Antal nyitrai, I. 10: Baratin Lukács boszniai, 1492: Cheregato János otocsáni mpp., V. 2: Pesti András cpp., IX. 3: Farkas Bálint váradi, 1493. II. 8: Vitéz János veszprémi, IX. 7: Egervári Bereck tinnini, X. 11: Cheregato János kattarói, XI. 4: Baratin Lukács csanádi mpp., 1494. V. 26: Temesvári Gergely cpp., IX. 12: Garay János OFM cpp., XII. 19: Robobella János zárai érs., 1495: Enyedi András árgyasi, Polnár Gábor boszniai, 1497: Kálmáncsehi Domokos váradi, I. 16: Szatmári Ferenc győri, VI. 9: Bakócz Tamás egri, IX. 27: Natalicius Mihály zenggi mpp., XII. 20: Bakócz Tamás esztergomi érs., 1498: Bácskai Tamás moldvabányai, I. 19: György bodonyi, VII. 20: István szörényi mpp., VIII. 17: Francisci Mihály cpp., XI. 7: Hrastoviczai István cpp., 1500. IV. 29: Thakaró Gergely szörényi, VII. 24: Baratin Lukács zágrábi mpp., 1501: Vajai László cpp., Kálmáncsehi Domokos erdélyi, Bácskai Miklós nyitrai, Thurzó Zsigmond szerémi, Szatmári György veszprémi, IV. 20: Blasioli Jakab zenggi mpp., IX. 8: Szegedi Gergely OFM cpp., 1502: Keserű Mihály boszniai, Polnár Gábor szerémi mpp., II. 14: Geréb László kalocsai érs., II. 17: Ilosvai Pál milkói, IV. 8: Martinusi Miklós szkardonai, IV. 18: Frangepán Gergely veszprémi, IX. 2: Bajoni István szerémi mpp., XI. 7: Meliche János cpp., 1503. II. 15: Német János cpp., XII. 11: Frangepán Gergely kalocsai érs., 1504: Thurzó Zsigmond nyitrai, V. 20: István rosoni mpp., X. 4: Lovata László cpp., XI. 15: Laszkói Miklós bodonyi, Csáky Miklós csanádi, 1505: Szatmári György pécsi, V. 8: Thurzó Zsigmond erdélyi, XI. 9: Szatmári István nyitrai mpp., XII. 12: Verebélyi Mihály cpp., XII. 19: Bajoni István nyitrai mpp., 1506. III. 1: Fuxo Joannes erdélyi adm., VII. 10: Bácskai Tamás nándorfehérvári cpp., 1508: Gosztonyi János váci, V. 12: Kelemen szörényi, 1509. III. 29: Burjáni László milkói, XI. 7: Kozsicsics Simon modrusi mpp., 1510: György v. Gergely cpp., Gosztonyi János győri mpp., 1511. II. 10: Máté kalocsai spp., V. 20: Várday Ferenc váci, 1512: Beriszló Péter veszprémi, X. 22: Podmaniczky István nyitrai, X. 29: Gyalui Dénes árgyasi cpp., 1513: Nyási Dömötör cpp., III. 19: Nylkay Albert cpp., XII. 2: Corvaria Domonkos cpp., 1515: Országh János szerémi, IV. 30: Perényi Ferenc váradi mpp., VIII. 13: Aranyáni János cpp., Sereden Damján cpp., 1516: Hámi Ákos cpp., IV. 9: Miklós OSB szalonai cpp. -

II. Lajos (ur. 1516-26): 1517. XI. 4: Farkas Dömötör cpp., 1518: Dominis János zenggi, III. 20: Erdődy János zágrábi mpp., IX. 10: Tasnádi Tamás cpp., XI. 10: Warsalanus Benedek szkópiai cpp., 1519. III. 23: Erdődy Simon zágrábi mpp., XII. 12: Pleuros János rosoni cpp., 1520: Rosa János sfáciai, I. 11: Niger Tamás szkardonai, X. 1: Csaholy Ferenc csanádi, 1521: Palisnyai György boszniai, I. 6: Zsivkovich Ferenc zenggi mpp., V. 17: Vizi Ferenc cpp., IX. 13: Herchi Mihály cpp., 1523. II. 4: Tomori Pál kalocsai érs., VI. 1: Bucsai Éliás cpp., VI. 19: Szatmári György esztergomi érs., XI. 26: Ferenc OFM cpp., 1524: Rosa János szkardonai mpp., III. 16: Brixiáni Polydorus cpp., V. 2: Felvinci János cpp., VIII. 24: Niger Tamás traui, X. 26: Móré Fülöp pécsi mpp., 1525: Szalkai László esztergomi érs., Petthry Miklós nándorfehérvári cpp., I. 10: Bihari Albert bodonyi mpp., VI. 19: Toldy János cpp. -

I. Ferdinánd (ur. 1526-64): 1526: Paksy Balázs győri, András rosoni, Brodarics István szerémi mpp., 1527: Andreis Péter otocsáni cpp., Niger Kristóf traui mpp., 1529. II. 4: Várdai Pál esztergomi érs., IX. 24: Pesthy Albert cpp., 1531: Rosa János vegliai, 1533. III. 10: Gentilis Bernát boszniai mpp., 1536: Beganicio Miklós dulmi cpp., Vergerius Péter modrusi mpp., II. 11: Szondy Pál cpp., III. 15: Pesti Ferenc cpp., XI. 6: Hermolaisi Hermolaus modrusi, 1538. III. 15: Loaysa Didák OSA modrusi, 1539. V. 30: Frangepán Ferenc egri, Brodarics István váci, Martinuzzi György váradi, VI. 2: Ujlaki Ferenc győri, VI. 9: Eszéki János pécsi, 1540: Skorovics Tamás boszniai, Serabri Fülöp OSB modrusi mpp., II. 13: Simándi Péter cpp., 1541: Jozsefity Ferenc zenggi mpp., 1543. IX. 24: Meutravee Jakab cpp., 1544: Theltonici János cpp., VII. 4: Fabricius Balázs szendrői, VIII. 8: János boszniai mpp., Gazach Márton cpp., 1547: Ilosvay István cpp., IV. 22: Verőczei Miklós cpp., 1549: Gyulai Farkas zágrábi, IV. 10: Maicen György cpp., VII. 26: Duyno Albert modrusi, 1550: Tompa György pécsi, VI. 20: Gherardi Lőrinc modrusi, VII. 4: Oláh Miklós egri, Dudics János váci, Bornemissza Pál veszprémi, 1551: Scorontelbi Kornél OFM szendrői mpp., XII. 2: Vocatius Dániel dulmi cpp., 1554. II. 11: Péterváradi Balázs váci, VIII. 3: Bornemissza Pál erdélyi, Gregoriáncz Pál győri, Verancsics Antal pécsi mpp., Zakalnici István szkopiai cpp., Churina Pál tinnini, Zaberdi Mátyás váradi, Köves András veszprémi mpp., VIII. 30: Oláh Miklós esztergomi érs., 1555. II. 1: Ujlaki Ferenc egri, 1558. XI. 22: Draskovich György pécsi, 1560: Forgách Ferenc váradi, Zsivkovich György zenggi, VII. 17: Paulinus Péter csanádi, Verancsics Antal egri, Pioppo Dénes OP modrusi, Bornemissza Pál nyitrai, Bruman Mátyás zágrábi, 1562. I. 28: Kolosváry János csanádi, 1563. XI. 19: Draskovich György zágrábi mpp. -

II. Miksa (ur. 1564-76): 1565: Delfini Zakariás fárói mpp., Ugrinovics Miklós szendrői cpp., II. 9: Dudics András pécsi mpp., 1569. X. 15: Verancsics Antal esztergomi érs., 1571. VI. 20: Andreis Ferenc szkopiai, X. 3: Don Miklós rosoni cpp., 1573: Liszthy János győri, V. 15: Melegh Boldizsár csanádi, Radéczi István egri, Monoszlay János zágrábi mpp., VI. 9: Draskovich György kalocsai érs., VIII. 26: Matkovics Antal boszniai mpp. -

I. Rudolf (ur. 1576-1608): 1578. IV. 25: Draskovich György győri, X. 27: Mossóczy Zakariás váci, 1579. II. 6: Telegdi Miklós pécsi, 1581: Paulinus Péter szerémi, 1582. III. 28: Mossóczy Zakariás nyitrai, IV. 29: Pethe Márton váci, 1583. VII. 16: Piperkovity Mihály zenggi mpp., VIII. 8: Cernota András szkardonai cpp., X. 14: Mathisy István csanádi, 1585. III. 8: Heressinczy Péter zágrábi, XII. 18: Draskovich György győri, 1587: Forgách Ferenc veszprémi, VIII. 13: Pethe Márton váradi, X. 26: Heressinczy Péter győri, 1588. VI. 8: Mancinelli Bonaventura zenggi, XI. 14: Balicsevics boszniai, 1589. I. 23: Mathisy István váci, III. 20: Ternavai István szerémi, Sztankovácsi Gáspár zágrábi mpp., 1591. I. 7: Quirinus Bernát árgyasi cpp., 1592. IX. 23: Kutasi János győri mpp., 1593. VII. 19: Cserődy János pécsi cpp., X. 1: Dominis Antal zenggi, 1595. II. 27: Szuhai István váci mpp., 1596. VI. 17: Kutasi János kalocsai érs., VI. 17: Zelniczey Miklós pécsi, VII. 10: Forgách Ferenc nyitrai mpp., 1597. I. 29: Kutasi János esztergomi érs., 1598: Draskovics Mátyás tinnini cpp., IV. 16: Pethe Márton győri, 1599. VI. 21: Monoszlói András veszprémi, 1600: Alajos boszniai mpp., Pethe Márton kalocsai érs., VIII. 13: Dominis Márk zenggi, XII. 15: Radovits Péter váci, Zelniczey Miklós zágrábi, XII. 20: Ujlaki Lajos boszniai, Zalatnaky György pécsi, 1601. I. 15: Bratulics Simon szerémi mpp., 1602. XI. 5: Dominis Márk spalatói érs., 1603. IX. 13: Bratulics Simon zágrábi, 1605: Cseh István OFM szendrői, I. 7: Marchesi Marcel zenggi, 1606. XI. 30: Szentandrássy István szendrői, 1607. VI. 30: Ergely Ferenc boszniai mpp., VII. 4: Forgách Ferenc esztergomi érs. -

II. Mátyás (ur. 1608-19): 1608: Mátéssy György cpp. tinnini, IV. 9: Lépes Bálint veszprémi, IV. 19: Lépes Bálint nyitrai, XII. 1: Ergely Ferenc veszprémi mpp., 1610: Gradovári Péter cpp., Almásy Pál váci mpp., I. 17: Náprági Demeter kalocsai érs., I. 27: Telegdi János boszniai, 1613: Pozsegai Antal OFM szkardonai, VII. 15: Domitrovics Péter zágrábi, VIII. 13: Martinity Vince zenggi mpp., VIII. 21: Balásfi Tamás boszniai cpp., VIII. 29: Pyber János pécsi, 1615: Péter belgrádi, 1616. V. 18: Majthényi László szerémi mpp., IX. 28: Pázmány Péter esztergomi érs., 1617: Agalich János zengg-modrusi mpp. -

II. Ferdinánd (ur. 1619-37): 1621: Vratanja Simon szvidnici g.k. cpp., Dallos Miklós váci, 1623. V. 5: Dallos Miklós győri, 1625. II. 19: Rengjics Albert szendrői, X. 24: Lósi Imre váradi, X. 27: Ivkovics Tamás szkardonai, 1627. VII. 18: Sennyey István váci, 1628. VII. 11: Ergely Ferenc zágrábi mpp., 1630: Predojevics Maxim szvidnici g.k. cpp., II. 24: Draskovich György váci, II. 25: Sennyey István győri, 1631. IV. 7: Pyber János egri, X. 6: Dávid Pál veszprémi, XI. 10: Marnavics Tomkó János boszniai, 1633. VI. 6: Vinkovich Benedek pécsi, VI. 6: Lippay György veszprémi, X. 24: Lósi Imre egri, 1634. VI. 26: Ivánczy János cpp. tinnini, 1635. X. 22: Draskovich György győri, 1636. III. 3: Lucsics Jeromos drivasztói, 1637. V. 2: Jakusics György veszprémi mpp., XI. 16: Lósi Imre esztergomi érs. -

III. Ferdinánd (ur. 1637-57): 1639. X. 3: Marnavics Tamás boszniai, XII. 19: Hosszutóthy László erdélyi, 1640. III. 5: Boncarpi Jakab belgrádi, IV. 30: Bosnyák István pécsi, VIII. 13: Nagyfalvy Gergely váci, IX. 9: Püsky János csanádi mpp., 1642: Petrovics Péter g.k. cpp., Predojevics Gábor szvidnici g.k. cpp., IV. 28: Vinkovich Benedek zágrábi, IX. 8: Posilovich Pál szkardonai, XI. 21: Bosnyák István veszprémi, 1643: Püsky János váci, VIII. 3: Bogdán Márton zágrábi mpp., 1644: Predojevics Bazil szvidnici g.k. cpp., Bosnyák István nyitrai, Püsky János nyitrai, Szelepcsényi György veszprémi, IV. 18: Mariani Péter zengg-modrusi, 1645. VII. 31: Maravics Marián dumnioi mpp., XII. 4: Lippay György esztergomi érs., 1646. VI. 25: Kasics Péter makáriai, 1647. V. 6: Széchényi György pécsi, VII. 17: Pozsegai Marián belgrádi, VII. 24: Maravics Marián boszniai mpp., 1648: Sztaniszavljevics Száva g.k. cpp., Bialovics György tinnini cpp., II. 2: Kisdy Benedek egri, IV. 20: Püsky János váci, 1649. II. 1: Petretics Péter zágrábi, VII. 19: Zongor Zsigmond váradi mpp., 1650: Szászy János cpp., II. 14: Püsky János kalocsai érs., IV. 4: Tarnóczy Mátyás csanádi, IX. 30: Püsky János győri, 1651. II. 27: Benlich Máté belgrádi, 1652. III. 11: Szelepcsényi György nyitrai, 1653. VI. 9: Széchényi György veszprémi, 1655: Pálffy Tamás csanádi, VI. 14: Tarnóczy Mátyás váci, VIII. 2: Hoffmann Pál pécsi mpp. -

I. Lipót (ur. 1657-1705): 1658. I. 14: Jahnna Mihály OFM dulmi cpp., I. 24: Széchényi György győri, IV. 25: Zongor Zsigmond váci, mpp. 1661. III. 19: Ivanovics Pál tinnini cpp., 1664: Bartók István tinnini cpp., 1667. VIII. 3: Petretics Péter kalocsai érs., VIII. 22: Szelepcsényi György esztergomi érs., VIII. 27: Szmoljanovich János zengg-modrusi mpp., 1668: Domokos Kázmér cpp., I. 16: Spinola Christoph tinnini cpp., IV. 30: Kollonics Lipót nyitrai, VI. 11: Borkovics Márton zágrábi, X. 13: Szászy János szerémi mpp., XI. 19: Széchényi György kalocsai érs., 1669. I. 14: Sennyey István veszprémi, VIII. 3: Szegedy Ferenc egri, 1670: Pálffy Tamás nyitrai mpp., 1671: Zorcsics Pál g.k. szerb cpp., 1672. V. 6: Pongrácz György váci, 1673. II. 27: Pálffy Ferdinánd csanádi, 1675. V. 6: Korlatovich Róbert OFM belgrádi, XII. 20: Bernjakovich Mátyás belgrádi, 1676. II. 11: Bársony György egri, Bársony György váradi, III. 29: Gubasóczy János váci, 1678: Jany Ferenc szerémi, Luzsénszky Joachim váradi mpp., V. 31: Kéry János csanádi cpp., IX. 5: Piluzzi Vida c. érs., Pálffy Ferdinánd egri mpp., XI. 7: Trivultius György cpp., 1679. VIII. 29: Gubasóczy János nyitrai, 1681. I. 13: Trivulsio Demeter zengg-modrusi mpp., XII. 28: Korompay Péter adm. esztergomi érs., Kéry János váci mpp., 1682: Jalkóczy János cpp., IV. 20: Korompay Péter váci, V. 25: Benkovich Ágoston váradi, 1685. III. 21: Kollonics Lipót győri mpp., 1686: Olasz Pál tinnini cpp., III. 18: Balogh Miklós váci mpp., IX. 2: Széchényi György esztergomi érs., XII. 16: Korompay Péter nyitrai, 1687. III. 1: Dvornikovich Mihály csanádi, V. 12: Fenesy György egri mpp., XI. 14: Tahe János cpp., XI. 24: Mikulics Sándor tinnini cpp., Széchényi Pál veszprémi mpp., 1688. I. 18: Jaklin Balázs tinnini cpp., I. 25: Mikulics Sándor zágrábi mpp., 1689: De Camelis János g.k. cpp., VI. 18: Kollonics Lipót kalocsai érs., XII. 25: Dvornikovich Mihály váci, XII. 29: Telekessy István csanádi, 1690: Haskó Jakab nyitrai mpp., Verzár Oxendius örmény cpp., II. 2: Káda István cpp., V. 8: Glavinich Sebestyén zengg-modrusi, 1691. III. 14: Jaklin Balázs nyitrai mpp., V. 9: Esterházy Miklós tinnini cpp., 1695: Szántosy András cpp., I. 10: Szelisevics István zágrábi mpp., VII. 14: Kollonics Lipót esztergomi érs., 1696. I. 19: Illyés András erdélyi, Keresztély Ágost győri mpp., IV. 2: Rummel Ferenc tinnini cpp., IV. 12: Sigray János cpp., Széchényi Pál érs. kalocsai érs., VI. 21: Mattyasovszky László nyitrai mpp., XI: Petes András cpp., 1698. XII. 19: Civalelli Gergely szkardonai, 1699. V. 30: Brajkovics Márton zengg-modrusi, VI. 15: Telekessy István egri, IX. 7: Radonay Mátyás pécsi mpp., 1700. XII. 3: Keresztély Ágost esztergomi spp., 1703. III. 29: Patacsics György boszniai, IV. 19: Nesselrode Ferenc pécsi, V. 14: Favini József szerémi mpp., VII. 27: Dolny István cpp., VIII. 5: Csáky Imre váradi, 1704. I. 14: Brajkovics Márton zágrábi, III. 10: Bedekovich Benedek zengg-modrusi mpp. -

I. József (ur. 1705-11): 1705. VI. 5: Anghel Atanáz gyulafehérhvári g.k., 1706: Erdődy László nyitrai, X. 15: Esterházy Imre váci mpp., 1707. I. 20: Keresztély Ágost esztergomi érs., XII. 7: Natalis Lukács belgrádi, 1708: Ordody Zsigmond csanádi, III. 4: Esterházy Imre zágrábi mpp., III. 12: Matusek András tinnini cpp., XII. 1: Kollonics Zsigmond váci, 1709. XI. 10: Bakics Péter szerémi, 1710: Volkra Ottó veszprémi mpp., VI. 1: Csáky Imre kalocsai érs., VII. 15: Nádasdy László csanádi, 1711: Telekessy István egri mpp. -

III. Károly (ur. 1711-40): 1712. IX. 26: Rátkay Ádám zengg-modrusi mpp., 1713. VI. 29: Kontor Szabó István cpp., 1714. VIII. 21: Mártonffy György erdélyi mpp., VIII. 26: Ghillány György cpp., XII. 19: Erdődy Gábor egri mpp., 1716: Bizánczy György g.k. cpp., Leslie Vilmos váci, III. 30: Vidovich János traui, IV. 16: Kollonics Zsigmond bécsi, IV. 24: Bakics Péter boszniai, 1717. VI. 14: Joannicius Mátyás szkardonai mpp., XI. 22: Vernics Ferenc szerémi, 1718: Althann Mihály Frigyes váci mpp., 1719: Pongrácz Imre cpp., 1720. VI. 21: Berkes András cpp., 1721: Pataky János fogarasi g.k., 1722: Bracca Mátyás szkardonai, 1723. I. 17: Esterházy Imre veszprémi, VIII. 23: Branjug György zágrábi, 1724. VI. 11: Stanislavich Miklós csanádi, 1725. I. 13: Antalfi János erdélyi mpp., IX. 1: Esterházy Imre esztergomi érs., 1726. IV. 8: Acsády Ádám veszprémi, V. 5: Sinzendorf Fülöp győri mpp., VII. 3: Sorger Gergely tinnini, 1728. II. 27: Thurn Antal belgrád-szendrői cpp., 1729: Esterházy Imre cpp., Patachich Gábor szerémi, II. 25: Sorger Gergely erdélyi mpp., IX. 7: Luzinszky István cpp., 1730: Falkenstein Béla csanádi, Benzon János zengg-modrusi mpp., II. 8: Máriássy Sándor tinnini cpp., XI. 5: Klein Micu János gyulafehérvár-fogarasi g.k. mpp., 1731. IX. 3: Mednyánszky Ferenc cpp., 1732. VII. 14: Sinzendorf Fülöp boroszlói, 1733: Engl Antal belgrád-szendrői mpp., Olsavszky Simon g.k. cpp., Luzinszky István váradi, III. 2: Thurn Antal pécsi, IX. 8: Groll Adolf győri mpp., IX. 22: Patachich Gábor kalocsai érs., XII. 6: Bragadino Vince szkardonai, 1734. II. 15: Szörényi László szerémi, X. 13: Okolicsányi János váradi, XII. 20: Althann Mihály Károly váci, 1735. III. 25: Chienfuegos Alvaro SJ pécsi mpp., 1736: Klobusiczky Ferenc cpp., VIII. 9: Harrach János nyitrai, 1738. XII. 22: Blazsovszky György munkácsi g.k. mpp. -

Mária Terézia (ur. 1740-80): 1740. IX. 30: Berényi Zsigmond pécsi, XI. 5: Esterházy Imre nyitrai mpp., 1741. V. 29: Majthényi Ádám cpp., 1743. I. 20: Klobusiczky Ferenc erdélyi mpp., I. 28: Malzan Károly cpp., IX. 6: Olsavszky Mihály g.k. cpp., 1744. V. 27: Zichy Ferenc győri, 1745. V. 10: Barkóczy Ferenc egri, VIII. 15: Bíró Márton veszprémi, 1746. IV. 18: Chiolich György zengg-modrusi mpp., 1747. IX. 4: Csáky Miklós kalocsai érs., X. 2: Forgách Pál váradi, 1748. V. 13: Klobusiczky Ferenc zágrábi mpp., IX. 16: Kovács Meletius g.k. cpp., 1749: Tauszy Ferenc boszniai, Sztojka Zsigmond erdélyi mpp., V. 4: Givovich Miklós cpp., 1751: Palkovics Gábor g.k. cpp., Tauszy Ferenc zágrábi mpp., VII. 30: Csáky Miklós esztergomi érs., Klobusiczky Ferenc kalocsai érs., XI. 15: Klimó György pécsi, 1752. III. 20: Chiolnich József boszniai, XI. 13: Givovich Miklós szerémi mpp., 1753. IV. 29: Révay Pál cpp., 1754: Áron Péter Pál fogarasi g.k. mpp., Révay Antal cpp., V. 20: Becsich Antal szkardonai mpp., 1755: Migazzi Kristóf c.érs., V. 12: Pucz István belgrád-szendrői mpp., XII. 13: Zbiskó József tinnini cpp., 1756. II. 25: Pfütschner Frigyes cpp., 1757. II: Migazzi Kristóf bécsi érs., IV. 26: Forgách Pál váci, 1759: Bozickovic Bazil g.k., Patachich Ádám váradi mpp., IV. 4: Salbeck Károly cpp., V. 13: Batthyány József erdélyi, VII. 13: Becsich Antal fárói, 1760. III. 3: Eszterházy Károly váci, IV. 21: Pasqualigo Domokos szkardonai mpp., XII. 15: Batthyány József kalocsai érs., 1761. I. 22: Koller Ignác veszprémi, IV. 6: Bajtay József erdélyi mpp., V. 13: Barkóczy Ferenc esztergomi érs., XI. 10: Eszterházy Károly egri, 1762: Paksy János szerémi, 1764. I. 1: Gusztinyi János nyitrai, XI. 26: Manzador Pius zengg-modrusi, 1765. V. 15: Rednic Anasztáz fogarasi g.k. mpp., 1767. I. 16: Trevisan István szkardonai mpp., 1769. VI. 12: Kornis Ferenc cpp., 1770. IX. 10: Paksy János zágrábi mpp., 1771: Bradács János munkácsi g.k., Benedek veszprémi, 1772: Bacsinszky András munkácsi g.k., II. 28: Galyuff József zágrábi, 1773. III. 15: Manzador Pius erdélyi, Caballini János zengg-modrusi, 1774. II. 27: Kerticza Máté bosznia-szerémi, 1775. IV. 24: Kollonich László erdélyi mpp., VI. 24: Zlatarich Antal belgrád-szendrői cpp., 1776: Esterházy László pécsi mpp., I. 1: Batthyány József esztergomi érs., I. 15: Galgóczy János rozsnyói mpp., III. 8: Patachich Ádám kalocsai érs., IV. 15: Országh András cpp., IV. 19: Révay Antal rozsnyói, IX. 16: Berchtold Ferenc besztercebányai, IX. 16: Salbeck Károly szepesi mpp., XII. 16: Nagy István cpp., XII. 16: Richvaldszky György cpp., 1777. IV. 11: Kristovich Imre csanádi, V. 12: Bajzáth József veszprémi, VI. 23: Bozickovic Bazil kőrösi g.k., Drágossy Mózes nagyváradi g.k., Nagy Ignác székesfehérvári, Szily János szombathelyi mpp., 1778. X. 21: Reviczky Antal SJ tábori pp., 1779. VII. 12: Pierer József tinnini cpp., 1780. II. 2: Luzsénszky László cpp., VI. 25: Révay Antal nyitrai, Kollonich László váradi, VIII. 12: Batthyány Ignác erdélyi, IX. 18: Andrássy Antal rozsnyói mpp. -

II. József (ur. 1780-90): 1781. I. 14: Zerdahelyi Gábor cpp., IV. 2: Pálma Károly cpp., 1783: Bab János fogarasi g.k., 1785. II. 14: Piccardi Antal zengg-modrusi, 1787: Fengler József győri, Bastasics Jozafát kőrösi g.k., Kalatay Ferenc váradi, III. 10: Fuchs Xavér Ferenc nyitrai mpp., VIII. 21: Kollonich László kalocsai érs., Verhovácz Miksa zágrábi, 1788: Darabant Ignác nagyváradi g.k., IV. 3: Splényi Ferenc váci, IV. 7: Révay János szepesi, XII. 15: Jessich János zengg-modrusi mpp. -

II. Lipót (ur. 1790-92): 1790. VI. 26: Milassin Miklós székesfehérvári mpp. -

I. Ferenc (ur. 1792-1835): 1792. IX. 24: Kondé Miklós belgrád-szendrői, 1794: Bubanovic Szilveszter kőrösi g.k. mpp., 1797. VII. 24: Petheő József cpp., 1799. III. 14: Martonfi József erdélyi, 1800. V. 12: Herzán Ferenc szombathelyi, VIII. 16: Kondé Miklós váradi, XII. 12: Kőszeghy László csanádi, XII. 22: Vilt József belgrád-szendrői, Zerdahelyi Gábor besztercebányai mpp., 1801. VII. 20: Miklóssy Ferenc cpp., XII. 23: Szányi Ferenc rozsnyói, 1802. XII. 20: Altei János szkardonai, 1803. VI. 2: Fischer István szatmári, VI. 20: Miklóssy Ferenc váradi mpp., 1804. VI. 3: Kövér István örmény c. érs., VIII. 20: Fuchs Xavér Ferenc egri érs., Szabó András kassai mpp., 1805: Görgey Márton cpp., 1806. VII. 14: Mándics Antal diakóvári, VIII. 26: Somogy Lipót szombathelyi mpp., VIII. 29: Bodonyi Sándor belgrád-szendrői, X. 6: Zsolnai Dávid tinnini cpp., X. 25: Vulcan Sámuel nagyváradi g.k., 1807. III. 23: Brigido Mihály szepesi mpp., VII. 10: Fischer István egri érs., VIII. 3: Takáts Márton cpp., X. 30: Király József pécsi mpp., 1808: Bradács Mihály cpp., Rosos Pál veszprémi, I. 12: Klobusiczky Péter szatmári mpp., II. 25: Lotharingiai Károly esztergomi érs., III. 16: Rauscher Miklós cpp., VII. 11: Perényi Károly cpp., Kámánházy László váci, VIII. 28: Kluch József nyitrai, 1814. IV. 6: Esterházy László rozsnyói mpp., IX. 26: Cseh István belgrád-szendrői cpp., XI. 13: Stanic Konstantin kőrösi g.k. mpp., 1815: Gosztonyi István cpp., Csáky László tinnini cpp., I. 16: Kurbély György veszprémi, 1816: Raffay Imre diakóvári, III. 8: Rudnay Sándor erdélyi, IX. 24: Vurum József székesfehérvári, 1817: Tarkovics Gergely eperjesi g.k., Pócsi Elek munkácsi g.k., 1818. VIII. 7: Makay Antal besztercebányai, 1819: Schwarzenberg Ernő győri mpp., VI. 12: Rudnay Sándor esztergomi érs., 1820: Benyovszky János cpp., Szepesy Ignác erdélyi mpp., VIII. 28: Ürményi Péter cpp., 1821. I. 8: Cseh István kassai mpp., VIII. 5: Zsalec József cpp., XII. 18: Klobusiczky Péter kalocsai érs., XII. 21: Vurum József váradi, 1822. IV. 19: Kovács Flórián szatmári, Kopácsy József székesfehérvári, 1823: Belánszky József besztercebányai, II. 28: Nádasdy Ferenc váci, III. 4: Makay Antal veszprémi, XI. 24: Bélik József szepesi, 1825: Juranics Antal győri, III. 21: Bőle András szombathelyi, VI. 27: Kopácsy József veszprémi, IX. 4: Lajcsák Ferenc rozsnyói mpp., 1827. IV. 9: Pyrker János egri érs., V. 25: Vurum József nyitrai, X. 8: Lajcsák Ferenc váradi mpp., 1828: Szepesy Ignác pécsi, I. 28: Kováts Miklós erdélyi, Hám János szatmári, I. 29: Szutsits Pál székesfehérvári, III. 25: Scitovszky János pécsi, 1830. III. 15: Török Antal csanádi, Alagovics Sándor zágrábi, VI. 4: Szutsits Pál diakóvári mpp., 1831. II. 18: Jordánszky Elek tinnini cpp., IX. 30: Horváth János székesfehérvári, 1832. II. 24: Palugyay Imre kassai, 1833. IV. 15: Lemény Pap János fogarasi g.k., VII. 29: Wagner Mihály belgrád-szendrői, 1834. III. 3: Lonovics József csanádi, III. 9: Smiciklas Gábor kőrösi g.k., VI. 23: Osegovich Imre zengg-modrusi, VII. 25: Kukovich József diakóvári mpp. -

V. Ferdinánd (ur. 1835-48): 1837: Popovics Vazul munkácsi g.k., V. 19: Barkóczy László székesfehérvári, XII. 10: Haulik György zágrábi mpp., 1838. II. 15: Girk György cpp., IV. 22: Schrott József belgrád-szendrői, X. 28: Sztankovits János győri mpp., XII. 20: Kopácsy József esztergomi érs., 1839. II. 18: Ocskay Antal kassai mpp., 1840. VII. 26: Rajner Károly cpp., XII. 14: Majthényi Antal cpp., Zichy Domonkos rozsnyói mpp., Miskolczy Márton tinnini cpp., 1841. VII. 12: Deáky Zsigmond cpp., 1842. II. 20: Zichy Domonkos veszprémi, Gaganecz József eperjesi g.k., 1843. I. 30: Erdélyi Bazil nagyváradi g.k., II. 10: Bémer László váradi, 1844. VI. 7: Balassa Gábor szombathelyi, IX. 22: Bartakovics Béla rozsnyói, 1845. I. 20: Rudnyánszky József besztercebányai mpp., V. 15: Nádasdy Ferenc kalocsai érs., 1848. VI. 25: Jekelfalussy Vince szepesi mpp. -

I. Ferenc József (ur. 1848-1916): 1849. VII. 21: Scitovszky János esztergomi érs., 1850. I. 7: Karner Antal győri, Ranolder János veszprémi mpp., IV. 2: Bartakovics Béla egri érs., V. 30: Kunszt József kassai, IX. 8: Strossmayer József diakóvári, IX. 30: Kollarcsik István rozsnyói, Zábojszky László szepesi, 1851. II. 17: Moyses István besztercebányai, V. 25: Szaniszló Ferenc váradi, IX. 5: Csajághy Sándor csanádi, Farkas Imre székesfehérvári, Roskoványi Ágoston váci mpp., IX. 15: Haynald Lajos cpp., 1852. III. 15: Krautmann József tinnini cpp., V. 15: Kunszt József kalocsai érs., IX. 4: Girk György pécsi, IX. 27: Fábry Ignác kassai, X. 15: Haynald Lajos erdélyi, 1853. III. 10: Szenczy Ferenc szombathelyi mpp., 1854. XI. 16: Krály János cpp., XII. 16: Alexi János szamosújvári g.k., 1855: Sterca-Sulutiu Alexandru gyulafehérvár-fogarasi g.k. érs., X. 28: Dobra Sándor lugosi g.k. mpp., XII. 20: Nehiba B. János tinnini cpp., 1856. VI. 19: Viber József cpp., 1857. II. 20: Simor János győri, IX. 4: Smiciklas György kőrösi g.k. mpp., IX. 25: Tóth Imre cpp., 1858. IX. 27: Haas Mihály szatmári mpp., XII. 23: Soich Vencel belgrád-szendrői cpp., 1859. IV. 10: Roskoványi Ágoston nyitrai, IV. 15: Peitler Antal váci, 1860. IX. 28: Bonnaz Sándor csanádi, 1862. XI. 1: Pap-Szilágyi József nagyváradi g.k. mpp., 1864. IX. 24: Haynald Lajos c. érs., 1865: Vancsa János szamosújvári g.k. mpp., III. 27: Máriássy Gábor cpp., Fogarasy Mihály erdélyi mpp., IX. 25: Durguth József cpp., 1866: Lonovics József kalocsai érs., Pankovics István munkácsi g.k. mpp., 1867: Haynald Lajos kalocsai, I. 20: Simor János esztergomi érs., II. 22: Bíró László szatmári, Jekelfalussy Vince székesfehérvári, 1868. III. 13: Perger János kassai, III. 27: Zalka János győri mpp., IV. 22: Szabó József cpp., VIII. 29: Lipovniczky István váradi mpp., XII. 21: Vancsa János gyulafehérvár-fogarasi g.k. érs., 1869. I. 8: Soich Vencel zengg-modrusi, VI. 25: Kovács Zsigmond pécsi, XI. 22: Szabó Imre szombathelyi, 1870. I. 25: Oltenau János lugosi g.k., 1871. VI. 26: Samassa József szepesi, VII. 14: Pavlesics János belgrád-szendrői, XII. 22: Ipolyi Arnold besztercebányai mpp., 1872. V. 6: Pauer János cpp., Schopper György rozsnyói mpp., VIII. 20: Lévay Sándor cpp., 1873: Pribék István cpp., I. 26: Pavel Mihály szamosújvári g.k. mpp., VI. 18: Samassa József egri érs., IX. 21: Schlauch Lőrinc szatmári, IX. 23: Oltenau János nagyváradi g.k., 1874: Kovács János munkácsi g.k. mpp., I. 16: Németh József cpp., II. 27: Császka György szepesi, 1875: Dulánszky Nándor székesfehérvári, II. 14: Mihályi Viktor lugosi g.k. mpp., VIII. 24: Boltizár József cpp., XI. 23: Junák István cpp., 1876: Tóth Miklós eperjesi g.k. mpp., IV. 3: Kubinszky Mihály tinnini cpp., VI. 26: Posilovics György zengg-modrusi, 1877. VI. 1: Dulánszky Nándor pécsi, VI. 25: Kovács Zsigmond veszprémi, VII. 1: Schuster Konstantin kassai, 1879: Pavel Mihály nagyváradi g.k., II. 18: Szabó János szamosújvári g.k., II. 28: Pauer János székesfehérvári mpp., 1880. II. 27: Nogáll János cpp., 1881. V. 5: Lönhart Ferenc cpp., VI. 5: Lichtensteiger Ferenc cpp., 1882: Vályi János eperjesi g.k., III. 30: Lönhart Ferenc erdélyi, X. 8: Hidasy Kornél szombathelyi, 1883: Hranilovic Illés kőrösi g.k. mpp., 1884. XI. 13: Gasparich Ferenc cpp., 1885. III. 27: Neszveda István cpp., VII. 27: Majorossy János tinnini cpp., 1886. V. 9: Palásthy Pál cpp., VII. 7: Ipolyi Arnold váradi, XI. 8: Bende Imre besztercebányai, 1887. III. 17: Schuster Konstantin váci, IX. 16: Bubics Zsigmond kassai, XI. 25: Meszlényi Gyula szatmári, 1888. VI. 1: Hornig Károly veszprémi mpp., IX. 9: Szele Gábor cpp., 1890. I. 4: Dessewffy Sándor csanádi, VI. 26: Steiner Fülöp székesfehérvári mpp., VII. 22: Belopotoczky Kálmán tábori pp., 1891: Pánthy Endre cpp., Druhoveczky Gyula kőrösi g.k., Firczák Gyula munkácsi g.k. mpp., X. 27: Vaszary Kolos esztergomi, Császka György kalocsai érs., XII. 17: Szmrecsányi Pál szepesi, 1893. I: Bende Imre nyitrai mpp., I. 19: Cselka Nándor cpp., II. 19: Jung János cpp., VI. 15: Rimely Károly besztercebányai mpp., 1895. III. 18: Mihályi Viktor gyulafehérvár-fogarasi g.k. érs., IX. 5: Maurovich Antal zengg-modrusi, 1896. XI. 22: Radu Demeter lugosi g.k., XII. 3: Ivánkovits János rozsnyói mpp., 1897. IV. 19: Kutrovátz Ernő cpp., VI. 19: Mailáth Gusztáv erdélyi mpp., 1898: Krapac János belgrád-szendrői, I. 2: Hetyey Sámuel pécsi mpp., III. 24: Vorsak Engelbert cpp., 1900. IV. 19: Csáky Károly váci mpp., XII. 27: Kohl Medárd cpp., 1901. XI. 1: Széchényi Miklós győri mpp., XII. 16: Radnai Farkas cpp., Városy Gyula székesfehérvári mpp., 1903. III. 27: Párvy Sándor cpp., V. 10: Szmrecsányi Pál váradi, V. 12: Radu Demeter nagyváradi g.k., VII. 7: Hosszu Vazul lugosi g.k. mpp., 1904: Szmrecsányi Lajos cpp., IV. 6: Radnai Farkas besztercebányai, VI. 25: Párvy Sándor szepesi, XI. 30: Batthyány Vilmos nyitrai mpp., XII. 9: Fischer-Colbrie Ágost cpp., 1905: Balás Lajos rozsnyói, X. 17: Zichy Gyula pécsi, X. 17: Mayer Béla szatmári mpp., XII. 11: Városy Gyula kalocsai érs., Prohászka Ottokár székesfehérvári mpp., 1906. IV. 1: Fetser Antal cpp., VI. 20: Boromissza Tibor szatmári mpp., VII. 8: Rajner Lajos cpp., 1907. V. 5: Kránitz Kálmán cpp., VI. 10: Fischer-Colbrie Ágost kassai mpp., VII. 5: Vucsich Rókus cpp., 1908. I. 12: Csernoch János csanádi mpp., VII. 4: Lányi József tinnini cpp., 1910. IV. 7: Krapac János diakóvári, V. 24: Vucsich Rókus zengg-modrusi mpp., 1911. III. 8: Csernoch János kalocsai érs., III. 9: Várady Lipót győri, III. 18: Széchényi Miklós váradi, V. 14: Glattfelder Gyula csanádi, XI. 15: Mikes János szombathelyi, XII. 16: Hosszú Vazul szamosújvári g.k., 1912: Papp Antal munkácsi g.k. mpp., VIII. 20. Szmrecsányi Lajos egri érs., XI. 4: Frentiu Valeriu lugosi g.k. mpp., XI. 20: Csernoch János esztergomi érs., 1913. VI. 23: Miklósy István hajdúdorogi g.k. mpp., VII. 1: Gossmann Ferenc cpp., 1914. I. 11: Novák István eperjesi g.k. mpp., V. 4: Várady Lipót kalocsai érs., XII. 6: Fetser Antal győri mpp., 1915: Bjelik Imre tábori pp., II. 26: Láng József cpp., III: Premus Domokos belgrád-szendrői cpp., VII. 10: Marusich József zengg-modrusi mpp., 1916. II. 20: Kheberich Márton cpp. -

IV. Károly (ur. 1916-18): 1917. VII. 12: Rott Nándor veszprémi, XII. 4: Hosszú Gyula szamosújvári g.k. mpp. -

Az I. vh. után 1918-1945: 1919. X. 5: Hanauer Árpád váci mpp., 1920: Radnai Farkas c. érs., Nyárádi Dénes kőrösi g.k. mpp., Zadravecz István tábori pp., 1921: Vojtassák János szepesi, 1922. II. 25: Frentiu Valeriu nagyváradi g.k. mpp., 1923. IX. 30: Kriston Endre cpp., 1924. VII. 4: Papp Antal miskolci g.k. exarcha, 1925. IX. 5: Zichy Gyula kalocsai érs., X: Bubnics Mihály cpp., 1926. V. 6: Virág Ferenc pécsi mpp., 1927. IV. 22: Frentiu Valeriu g.k. érs., V. 15: Pacha Ágoston cpp., VIII. 1: Shvoy Lajos székesfehérvári mpp., XI. 30: Serédi Jusztinián OSB esztergomi érs., 1928. III. 3: Révész István tábori pp., XII. 7: Grősz József cpp., 1929. II. 25: Hász István tábori pp., V. 19: Breyer István cpp., 1930. VI. 5: Pacha Ágoston temesvári, XII. 7: Fiedler István szatmár-nagyváradi, 1933. XII. 14: Breyer István győri, 1936. I. 10: Grősz József adm. szombathelyi, 1938: Vorbuchner Adolf erdélyi mpp., V. 28: Tóth Tihamér cpp., 1939. III. 3: Tóth Tihamér veszprémi, IV. 7: Dudás Miklós hajdúdorogi g.k., VII: Bubnics Mihály rozsnyói, VII. 10: Grősz József szombathelyi, VII. 19: Madarász István kassai, Czapik Gyula veszprémi, XII. 24: Márton Áron erdélyi mpp., 1940. VII: Kovács Vince cpp., 1941. I. 21: Apor Vilmos győri, 1942. III. 26: Scheffler János szatmári, IX. 24: Pétery József váci mpp., 1943. V. 7: Czapik Gyula egri, Grősz József kalocsai érs., 1944. III. 3: Mindszenty József veszprémi, III. 17: Kovács Sándor szombathelyi, III. 25: Hamvas Endre csanádi mpp., 1945. X. 2: Mindszenty József esztergomi érs. -

1946-1989: 1946. VI. 16: Papp Kálmán győri, IX. 4: Bánáss László veszprémi mpp., 1948: Boros Béla cpp., Erőss Alfréd cpp., V. 20: Rogács Ferenc cpp., 1949. VI. 10: Badalik Bertalan veszprémi mpp., 1950: Bukatko Gabriel kőrösi g.k. adm., 1951: Bárd János cpp., Hamvas Endre adm. esztergomi érs., III. 11: Kisberk Imre cpp., IV. 1: Endrey Mihály cpp., IV. 29: Szabó Imre cpp., 1957. VI: Endrey Mihály adm. esztergomi érs., 1958. III. 2: Rogács Ferenc pécsi mpp., 1959: Brezanóczy Pál adm. egri érs., Kovács Vince adm. váci, Klempa Károly adm. veszprémi, IX. 23: Belon Gellért cpp., 1964: Winkler József cpp., Hamvas Endre kalocsai érs., IX. 15: Bánk József cpp., X. 28: Brezanóczy Pál cpp., Cserháti József cpp., Ijjas József cpp., 1969. I. 3: Kisberk Imre székesfehérvári adm., I. 10: Udvardy József cpp., Vajda József cpp., Kacziba József győri adm., Cserháti József pécsi, Bánk József váci mpp., 1969. I. 23: Zemplén György cpp., Brezanóczy Pál egri, II. 18: Ijjas József kalocsai érs., 1971. IX. 28: Kisberk Imre adm. esztergomi érs., XII. 23: Jakab Antal cpp., 1972. II. 8: Fábián Árpád cpp., Kádár László cpp., Klempa Károly cpp., Lékai László cpp., Endrey Mihály pécsi spp., 1974. II. 2: Bánk József egri érs., Lékai László adm. esztergomi érs., Kisberk Imre székesfehérvári mpp., Kádár László veszprémi adm., 1975. I. 7: Kovács Endre cpp., Pataky Kornél cpp., Udvardy József csanádi, Fábián Árpád szombathelyi mpp., I. 10: Keresztes Szilárd g.k. cpp., Timkó Imre hajdúdorogi g.k., Endrey Mihály váci, Kádár László veszprémi mpp., II. 6: Pálos Iván cpp., VII. 20: Kada Lajos cpp., 1976. II. 10: Lékai László esztergomi érs., IV. 2: Tóth László cpp., Pataky Kornél győri mpp., 1978. III. 2: Kádár László egri érs., Bánk József újra váci mpp., IV. 5: Paskai László cpp., Rosta Ferenc cpp., 1979. III. 31: Bagi István cpp., Szakos Gyula cpp., Paskai László veszprémi mpp., IV. 5: Marosi Izidor cpp., 1980: Kada Lajos c. érs., IV. 2: Jakab Antal erdélyi mpp., 1982. IV. 5: Szendi József cpp., Paskai László koadjutor kalocsai érs., Szakos Gyula székesfehérvári mpp., IV. 21: Póka György cpp., 1983. XII. 7: Szendi József veszprémi mpp., 1987. III. 6: Paskai László esztergomi érs., Marosi Izidor váci mpp., V. 2: Dankó László kalocsai érs., VI. 5: Gyulai Endre szeged-csanádi, Konkoly István szombathelyi mpp., Seregély István egri érs., 1988. VII. 30: Keresztes Szilárd hajdúdorogi g.k. mpp., XII. 23: Ács István OSPPE egri, Dékány Vilmos Piar esztergomi, Várszegi Asztrik OSB esztergomi spp., Mayer Mihály pécsi, Takács Nándor OCarm székesfehérvári mpp. -

1989-2002: 1991. III. 18: Pápai Lajos győri, 1992. II. 11: Keszthelyi Ferenc váci mpp., VIII. 10: Balás Béla veszprémi, XII. 24: Ternyák Csaba esztergomi spp., 1993. V. 30: Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi, Balás Béla kaposvári mpp., 1994. IV. 18: Ladocsi Gáspár tábori pp., Bíró László kalocsa-kecskeméti, 1995. XI. 11: Márfi Gyula egri, XII. 9: Majnek Antal Jenő OFM kárpátaljai spp., 1997. I: ap. adm., VIII. 1: Márfi Gyula veszprémi érs., 1998. II. 13: Spányi Antal esztergom-bpi spp., 1999. II. 24: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti koadjutor, VI. 25: ordinárius érs., XI. 5: Veres András egri, Erdő Péter székesfehérvári spp., 2001. XI. 28: Szabó Tamás tábori pp., 2002. III. 27: Majnek Antal Jenő OFM munkácsi mpp., XII. 7: Erdő Péter esztergomi érs.,  2004. I. 24: Kiss Rigó László és Udvardy György esztergomi spp-ök.  **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.