🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Gazdaszövetség
következő 🡲

Magyar Gazdaszövetség, 1896. jan. 9.-1946. márc. 3.: a volt középbirtokos nemesség és a középbirtokos parasztok érdekvédelmi szervezete. - Az Orsz. M. Gazdasági Egyes. 1895-i gazdakongresszusán alakították meg, fő kezdeményezője Károlyi Sándor gr. (1831-1906), a földbirtokosok agrárius csoportjának vezéralakja. Célja az erős, jómódú birtokos parasztság kialakítása, amely eredményesen képes szembeszállni a fölforgató törekvésekkel. A földnélkülieket és a törpebirtokosokat kisbérletes telepítéssel óhajtotta biztos megélhetéshez juttatni. - A ~ indítványozta a pénz- és a keresk. tőke működésének korlátozását, a mezőgazd. hitelszervezet kialakítását. Az idegen áruk behozatalát vámokkal korlátozva akarta védeni a kisiparosokat és a kisbirtokosokat; szorgalmazta az értékesítési és fogyasztási szövetkezeteket, követelte a nemzetidegen bevándorlás megállítását, a m. kivándorlás korlátozását. - Kezdeményezésére alakították meg Bpen a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezetét (1897-1913). 1898: társad. összefogással hozta létre a 8 ügyosztályra tagolt Hangya Szövetkezeti Központot, mely a szövetkezetek szervezése és ellenőrzése mellett az üzletek berendését és áruellátását is biztosította. - A komm. kolhozosítás útjában álló ~ és a Hangya szövetkezetek fölszámolásána első lépéseként 1945. V. 6: a Földmunkások Szakszervezetének nevét Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetségére (FÉKOSZ) változtatták, 1946. III. 3: a Hangya szövetkezeteket megszüntették, vagyonát a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ és a Fogyasztási Szövetkezeti Központ között osztották föl. III. 31: megalakították a komm. vezetésű Újonnan Földhöz Juttatottak Országos Szövetségét (UFOSZ). - Napilapja: a Hazánk (1893-1905), folyóirata a Magyar Gazdák Szemléje (1896-1924, 1927-41). 88

Mérei 1971:207. - A m. állam szervei I:225.

Magyar Gazdaszövetség (ném. Verband Ungarischer Landwirte), Bécs, 1957-: a forradalom menekültjei által a magyar gazdák és mezőgazdasági munkások, mezőgazdasági közép- és főiskolát végzettek, erdészek, kertészek, erdőmérnök hallgatók összefogására, érdekképviseletére s az osztrák mezőgazdaságba való beilleszkedés elősegítésére alakított szervezet. - Tagja lehet minden, mezőgazd-ban v. rokonszakmában dolgozott v. dolgozó volt m. állampolgár, mezőgazd. v. erdőmérnök hallg. Föloszlása esetén a ~ vagyonát a bécsi érsség Caritas segélyszervezete kapja, mely azt köteles azonos célokra fölhasználni. - A ~ az Au-ban élő m. gazdák számára bérlet- és ingatlanügyekkel, állásközvetítéssel, kölcsönszerzéssel, tájékoztatással és tolmácsolással foglalkozik. Gazdatalálkozókat, tanulm. kirándulásokat szervez, Bécsben havonta összeül az asztaltársaság. Kapcsolatot tart az osztr. szakmai szervezetekkel, az új m. egyes-ekkel s a bécsi érsség Caritas szervezetével. - Létszáma kb. 250 fő, és kb. 200 külf. pártoló. - Lapja: Magyar Gazda (1960-61), utóbb Magyar Gazda Híradó (1961-?). 88

Mildschütz 1977:69. (418.) - Szépfalusi 1992:274.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.