🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária-év
következő 🡲

Mária-év, Boldogasszony Éve: a →Boldogságos Szűz Mária ünneplésére, tiszteletének elmélyítésére szentelt idő. - Fontosabb ~ek: 1) 1947. aug. 15.-1948. dec. 8.: a „Boldogasszony Évet” Mindszenty József bíb., esztergomi érs. (1945-75) kezdeményezésére és elgondolásai alapján szervezték, az 1848/49. szabharc 100 éves évford-jához csatlakozva, s egy új magyar, ker. társad. építésére buzdító céllal. Az ünnepségeken kb. 4,6 millió hívő vett részt. A ~ a 20. sz. magyar egyh. és lelkiségtört. kiemelkedő eseménye volt, jelentősen hozzájárult a köv. évtizedekben a m. kat. közösség megmaradásához. - A ~et a bíb. az esztergomi baz-ban tartott sztmisével nyitotta meg. Kiemelkedő események voltak Esztergomban, Szombathelyen (Mindszenty IX. 7: fölsztelte az újjáépített szegyh-at), Egerben, Vácott, Csongrádon, Sátoraljaújhelyen, Gyulán, Debrecenben, Törökszentmiklóson, Makón, 1948. VI. 12: Baján (kb. 150 ezer zarándok), Szegeden, Máriapócson, Máriagyűdön, Márianosztrán, Zalaegerszegen (IX. 8: a rendőrterror ellenére több tízezren vettek részt), Celldömölkön (IX. 12: a karhatalom távol tartotta az odaigyekvőket). - 1947. VIII. 20: Bpen a Szt Jobb-körmenet kb. félmillió résztvevője vonult a Szt István-baz-tól a Hősök teréig. A körmenet a mo-i szerzr-ek és vallásos egyesületek, köztük a →Mária kongregációk utolsó, hatalmas hatású reprezentációja volt, melyre mintegy válaszul indultak meg a kat. egyh. elleni támadások (→Mindszenty-per, →szerzetesrendek föloszlatása, →Állami Egyházügyi Hivatal). - 1947. IX. egy-egy vasárnapján a férfiak, nők, majd az ifj. máriaremetei zarándoklata. - Bpen 1947. X. 4-7: a →Nemzeti Mária-kongresszuson határozták el a Szt István Kat. Egy. létrehozását. A bpi Nemz. Mária-kongresszust kiegészítette a csongrádi, szombathelyi és az egri. - XI. 8: a Nagyboldogasszony-tp-ban Mindszenty bíb. megnyitotta a főv. hívek búcsújárását a Szűz Mária tiszt-ére szentelt tp-okban. (E napon az MKP PB megbízta Gerő Ernőt, Horvát Mártont, Révai Józsefet és Rajk Lászlót, hogy tervet dolgozzanak ki a kat. egyh. működésének akadályoztatására; az áll. ünnepek sorából törölték a Szeplőtelen Fogantatás napját [dec. 8.]) - 1948. III. 28: basilica minor rangra emelte a máriapócsi kegytp-ot XII. Pius p. (ur. 1939-58) (IX. 8: hirdették ki). - V: a Gellért-hegyi sziklatp-ban fatimai engesztelő ájtatosságot tartottak; V. 30: kb. 250 ezer ember vett részt a Szt István-baz. előtti (még beépítetlen) téren, az 1938-i Euch. Világkongr-ra emlékező sztmisén, XII. Pius p. rádiószózatát hangszórókon át hallgatták. - IX. 26: Bodajkon a szentmisén 28 ezer fő volt jelen. - XI. 10: Mindszenty bíb. Pálosszentkúton vett részt utoljára jubileumi ünnepségen. - XII. 8: minden egyhközs. a saját tp-ában Te Deummal zárta a ~et. - A ~ lapjai: Boldogasszony Éve (1947), Dolgozók Nagyasszonya (1947). Lezárása után az Új Ember (1945-), A Szív (1915-50) és a Vigília (1935-) kivételével 40 évre megszüntették a kat. sajtót. - 2) 1950: a mennybevitel dogmájának kihirdetése alkalmából az egyetemes Egyh. ünnepi ~e volt. - 3) 1987: Mária születésének jubileuma alkalmából II. János Pál p. hirdetett ~et. →Redemptoris Mater T.J.P.-M.I.-**

M. Kurír 1947. VIII. 15-1948. XII. 8. (napi jelentések) - Balogh-Gergely I:274. - Mészáros István: Boldogasszony éve 1947/1948. Bp., 1994.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.