🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária hét fájdalma
következő 🡲

Mária hét fájdalma: Mária életének 7 eseménye, a késő középkor Mária-tiszteletének témája: Jézus körülmetélése, menekülés Egyiptomba, a 12 éves Jézus keresése, találkozás a kereszthordozó Jézussal, megfeszítés, levétel a keresztről (Pietà), sírbatétel. - Tiszt-e K-en a 4. sz-tól, Ny-on a 9. sz-tól megtalálható. Mária hét fájdalmának ünnepét a kölni érsség számára 1423: zsinat hagyta jóvá. Ünnepe szept. 15. (→Fájdalmas Anya). - A Szűzanya fájdalmainak kultuszát részben az evang. alapozza meg (Mt 2,13: Egyiptomba menekülés; Lk 2,35: Simeon szavai; 2,48: a →tizenkétéves Jézus; Jn 19,25: kereszt alatt); részben ősi hagyományra megy vissza. Ezzel kerekedik a szakrális számszimbolika szellemében 7-re a Szűzanya szenvedése. Mária szeretetből osztozott Fia szenvedéseiben, végigkísérte keresztrefeszítését, részt vállalt áldozatában. - Ikgr. Első ábrázolásai a 15. sz. közepén jelentek meg, →Mária hét örömével párhuzamosan is (Frankfurt, Mária-tp., Rózsafüzér-kép). Az örömöket a koronázás köré csoportosították (A. Memling, München, Képtár, 1480 k.); ~ gyakran a →Fájdalmas Boldogasszony képét keretezi. - ~ egy-egy részlete a kereszt alatt álló, halott Fiát ölében tartó (→Pietà); a →Fájdalmak férfia mellett álló Mária. „A te lelkedet is tőr járja át” (Lk 2,35) jövendölés alapján 7 kard is jelképezheti ~t. A 7 kard átszúrja, →mandorlaként veszi körül Mária szívét v. egész alakját. A sp. műv-ben Mária, a vt-k kirnője töviskoronát visel. - Kőszeg plébtp-ában →Molnár C. Pál ~-képe. ~t ünnepli a ferences ihletésű váci Hétkápolna búcsújáró helye. **

Sachs 1980:137. - Bálint II:279. - Kirschbaum IV:85. - LThK IX:420.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.