🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mórász
következő 🡲

Mórász Antal (Bajót, Esztergom vm., 1841. aug. 1.-Kéménd, 1907. jan. 16.): plébános. - 1852-58: az esztergomi bencés gimn-ban tanult, mint papnöv. a bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Esztergomban végezte. 1863. XII. 7: pappá szent. A nagyszombati érs. főgimn., 1866: az esztergomi líc. dogmatika és egyhtört. tanára. 1871. VIII. 17: Kéménden plnos, 1896: alesp. - M: Az ősrégi kath. egyh-at a testvéri szeretet tette naggyá, erőssé, és hatalmassá. Bp., 1864. - Szt István áldásos jobbjának működése. Egyh. beszéd. Esztergom, 1874. 88

Szinnyei IX:285. - Balogh 1939:44.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.