🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság
következő 🡲

Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság, MBT, 1991-: a börtönökben fogvatartottak lelkipásztori gondozására alakult, ökumenikus, de zömében r.k. szervezet. Központja Szeged-Tápé. - 1999: 596 tagja volt, ebből 513 r.k. (40 pap), 83 ref., ev. és egyéb felekezetű, ill. vallását nem gyakorló vagy ateista. A börtönökben tevékenykedett 35 r.k. világi segítő, a levelező szolgálatban 361 fő (340 r.k.) vett részt. - A ~ tevékenysége: 1. Evangelizáció valamennyi börtönben folyik, különböző szinten, különböző aktivitással. Az országos börtönökben rendszeres hitélet alakult ki: hetente van sztmise, a lelkipásztor felügyeletével jól képzett világi munkatársak képzettségüknek megfelelő tevékenységgel képviselik, közvetítik a ker. értékeket és erkölcsöt. A teol. végzettségű világiak hitoktatnak, bibliamagyarázatot tartanak, szentségek vételére készítenek elő. Szegeden a börtönben r.k. teol. tanfolyam működik, célja belső munkatársak nevelése és képzése. A ~ egyéb képzéseket is szervez és segít, pl. főisk. tanulmányokat az elítéltek számára. - 2. Levelező szolgálat. A ~ önkéntesei olyan elítéltekkel leveleznek, akiknek nincs élő kapcsolattartásuk a külvilággal. Ez az egyik legnehezebb börtönpasztorációs tevékenység. A levelezés a ~ központján keresztül történik, elővigyázatosságból jeligés formában, segítő ellenőrzés, tanácsadás és a felelősség biztosítása érdekében. A levelező szolgálat 1999: kb. 500 elítélttel tartott rendszeres kapcsolatot. E levelező szolgálaton kívül a ~ központja maga is önállóan levelez több száz elítélttel és a munkatársakkal, aktuális ügyekben. - 3. Utógondozás. A ~ segíti a szabadulás előtt álló elítélteket fontos információkkal, ügyeik intézésével, a szabadulásuk utáni elhelyezésük előkészítésével az ország egész területén. Ennek érdekében különböző áll., egyh., társad. szervekkel, intézetekkel tart kapcsolatot. 3 Társadalmi Rehabilitációs Otthont működtetnek: a Mécses Tanyát Mórahalmon, az Alsószenttamási Társadalmi Rehabilitációs Otthont Tass közelében, valamint a Kámi Szt József Közösséget (Vas m.). - A szabadultak utógondozása területén a legnagyobb lehetőség Alsószenttamáson van, ahol 60 ha rét, legelő és 10 ha szántó biztosítja a megélhetést is. A szabadultak számára egész évben munkát, élelmezést, szállást és közösséget biztosítanak. 1999: 15 börtönből szabadult személyt gondoztak az egykori rabgazdaság ter-én. - 4. A ~ folyóiratai az elítélteknek szóló Mécses, 1994-: a Jobb Lator, mely módszertani, elméleti és lelkiségi folyóirat. Mindkét lap eljut Erdély börtöneibe, ill. a világ néhány legtávolabbi tájára is. - 5. A Mécses Lelkiség, melyet a MKPK 1994: ismert el, hazánkban, de már határainkon túl (elsősorban Erdélyben) is terjed. A minden hónap utolsó péntekjén tartott keresztúti ájtatosságot az elítéltekért több száz tp-ban rendszeresen imádkozzák. A ~ imaszándékát vallási lapok rendszeresen közlik. - 6. A ~ kapcsolatot tart a →Nemzetközi Katolikus Börtönlelkészi Bizottsággal, képviselője részt vett ennek 1999. IX. 11-18: Mexikóvárosban tartott világkonf-ján. Majzik Mátyás

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.