🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mátraszőlős
következő 🡲

Mátraszőlős, Nógrád m., 1984-91: Pásztó része: plébánia a váci egyhm. pásztó-ecsegi esp. ker-ében. - 1229: említik először. 1542: plnosa volt, átvészelte a hódoltságot. A kk. tp-ot 1969: Valter Ilona és Dragonits Tamás föltárta és helyreállította. A tp-ot a 13. sz: építették, s az Üdvözítő Jézus tiszt-ére szent. A föltárt ablakban a Kiűzetés a paradicsomból kép megmaradt. A 15. sz: átépítették, gótikus boltozata, szentélye megvan. A D-i kapu előtt volt a „szegények egyháza”, a koldusok és az alamizsnagyűjtés helye. A D-i falon Krisztus pokolraszállása, Köpönyeges Madonna, s vsz. Föltámadt Krisztus képmaradványok. A tp-ot 1611: Szőllősy Benedek plnos idején felújították, a 17. sz: falára szentírási idézeteket írtak, a szentélybe Szt Mihály főangyal monstranciával-kép került. 1660 k. 3 kora barokk oltárt (Szt Erzsébet-főoltár és Szeplőtelen fogantatás-, ill. Szt Miklós-mellékoltár, utóbbiaknak társulataik voltak) állítottak. A 18. sz: orgonakarzatot és szószéket, 1864: a kerítőfal fölhasználásával tornyot építettek. - A belső hegyen, az út mentén, melyen a hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc a szécsényi ogy-re ment, 1774: közadakozásból Olajbafőtt Szt János-kpnát építettek, 1904: szintén közadakozásból újjáépítették. - Anyakönyvei 1747-től. Harangjait 1747: 60 cm átm. Joseph Steinstock Budán, 1930: 94 és 49,5 cm átm. Walser Ferenc Bpen öntötte. - Plébánosai: 1610 k. Szőllősy Benedek; 1669: Náray György, 1675: Szebeny János, 1692 k. Törőcsik György, 1694 k. Berkess András, 1701: Gulitska András, 1713-15: Cziganyek István OCist, Bakabányi János OCist, Joachim OFM, 1715: Kaló Ferenc, 1717-22: Bakabányi János OCist, Imre OCist, Bankowich Mihály OCist, Germanetz László OCist, 1722-24: Hiress András, 1726: Csór István, 1735: Szegedi József, 1738: Kecskeméti Mihály OP, Germanetz László OCist, Ferenczy Ferenc, 1746: Szilágyi Máté, 1747: Szögi István, 1753: Doboss Tamás, 1755: Szabó Gábor, 1759: Cetto Ferenc, 1770: Prinner András, 1777: Váli János, 1779: Toronyosi János, 1782: Szegedi János, 1793: Ludik József, 1799: Siposs János, 1830: Fekete Károly, 1840: Vaiszer Sándor, 1848: Csányi János, 1850: Prettenhoffer József, 1854: Banó Imre, 1868: Lieszkovszky Pál, 1872: Banó Imre, 1882: Fajt János, Takács Ferenc, 1883: Zimányi Géza, Kromek Sándor, 1886: Drien István, 1887: Balog János, Banó Imre, 1891: Schloszár János, 1902: Ruzitska Béla, 1905: Koncz István, 1913: Lihoszith Ignác, 1919: Spanyár István, 1935: Rácz István, Szaniszló Ferenc, 1939: Hanti Ferenc, Illés Mihály, 1962: Kovács Pál, 1965: Simon Lajos, 1967: Márk Lajos, 1971: Dallos Győző, 1981: Varga István. 1995-től Pásztó (Varga Lajos) látja el. - Lakói 1840: 987 r.k., 2 ev., 9 izr., össz. 998; 1910: 1385 r.k., 3 g.k., 20 ev., 1 ref., 24 izr., össz. 1433; 1940: 1718 r.k., 2 g.k., 1 g.kel., 18 ev., 23 ref., 5 izr., 13 egyéb vall., össz. 1780; 2000: 1600 r.k., össz. 1711. - 1948: 4 tanerős r.k. ált. isk-jában 271 tanuló. Varga Lajos

Sándor kz. IV:369. - Patay 1955. - MKA 2000:404.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.