🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mátrai
következő 🡲

Mátrai Béla (Kolozsvár, Kolozs vm., 1914. dec. 10.-Bp., 199?. aug. 31.): jogász, újságíró. - A kolozsvári piar. gimn-ban éretts., a Ferenc József Tudegy. 1941. VI. 14: jogi dr-rá avatta. Újságíró, 1943-48: Au-ban élt, 1948: Bpen telepedett le. 1956 u. az Új Ember szerk. tagja, egyben a Szabad Európa Rádió jegyzetírója „Fidelius” álnéven. 1989. VIII-XII: az újraindított Magyar Cserkész főszerk-je. - Írásai: Vigília (1959:24. Emlékezés Dsida Jenőre, 1961:125. Egyh. anyakv-ek és tört. statisztika, 1968:69. Bezzeg a mi időnkben, 1980:628. Amnézia). Bo.J.-Fe.Má.-88

Vigília repertórium 1935-1984. 1987:356.

Mátrai (Müllmann) Emma Benigna, KN (Réka, Abaúj-Torna vm., 1902. nov. 25.-Taktaharkány, 1969. dec. 8.): szerzetesnő. - Apja István, anyja Sorger Mária. M. Bonita húga. 1918. VI. 20: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1923. VIII. 23: tette. Tanári okl-et szerzett, Zsámbékon tanított. - A szétszóratás után 1950 őszétől Tokajban egyhközs. nővér, Taktaharkányban kántor. r.k.

Mátrai (Müllmann) Etelka Bonita, KN (Réka, Abaúj-Torna vm., 1901. febr. 15.-Hejce, 1994. szept. 9.): szerzetesnő. - M. Benigna nővére. 1919. XI. 19: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1921. IX. 3: tette. Tanítónői okl-et szerzett, Zsámbékon dolg. - A szétszóratás után 1950 őszétől Tokajban, Taktaharkányban, Dunakeszin egyhközs. nővér. Utolsó éveiben a hejcei szoc. otthonban élt. r.k.

Mátrai Ferenc (Gyula, Békés vm., 1886. dec. 3.-1940 u.): gimnáziumi tanár. - A bpi tudegy-en 1906-10: m-lat. szakon végzett, 1911: középisk. tanári okl-et szerzett, drált. - Selmecbányán, 1915: Jászapátiban, 1937: a szegedi M. Kir. Áll. Klauzál Gábor Gimn-ban tanár. 1940: agyvérzést kapott, s nem tért vissz tanítani. - M: Nemtők hódolata. Kalocsa, 1903. - A m. színelnevezések. Uo., 1910. - Petőfi Sándor hazafias költeményei. Magy. Szeged, 1914. (Irod. segédkv-ek 20.) - Egyszerű történetek. Jászapáti, 1921. - Kis diákok, nagy diákok. H.n., 1938. - Levente fiamnak. Szeged, 1940. T.E.

Barthos-Csetri 1924/25:91. - Jámbor 1936:119; 1938:171; 1942:285. - Gulyás XVIII:664. - Árvay László közlése

Mátrai (1909-ig Miletics) Guido György, OSB (Győrszentiván, Győr vm., 1888. ápr. 21.-Győrszentiván, 1975. ápr. 6.): gimnáziumi tanár, plébános. - A gimn-ot Kolozsvárt, Győrött, Tatán és Pozsonyban végezte, 1907. VIII. 6: lépett a r-be, 1912. VI. 2: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., 1913: a bpi tudegy-en mat-fiz. szakos tanári okl-et szerzett. 1912: Pápán gimn. tanár, 1914-16: a Keresztény Munkásnő Egylet elnöke is. 1916: Tényőn, 1918: Bakonybélben lelkész és házgondnok, 1919: Láziban lelkész. 1928: Kőszegen gimn. tanár, 1930: Tárkány plnosa. 1953: nyugdíjazták, Tárkányban, 1960: Pakson, 1963-tól Győrszentivánban élt. - M: A cserkészet és az isk. (Pápai gimn. értes. 1913/14.) - Wad(!) Nyugat veszélyben. Reg. az ifj. számára. Bp., 1924. T.E.

PN 1987:157. (1202.) - Gulyás XVIII:666.

Mátrai Gyula (Neszmély, Komárom vm., 1893. dec. 30.-Esztergom, 1972. febr. 11.): kanonok. - Esztergomban éretts. 1913: a Pázmáneum növ-e lett. 1917. VI. 19: Bécsben pappá szent. Komáromban kp. 1919: a bpi Örökimádás-tp. lelkésze és az →Eucharisztikus Gyermekszövetség ig-ja. - 1942: Esztergomban érs. titkár, 1944: irodaig. 1946. V. 4: knk. 1950-1951. VII: az esztergomi főegyhm. vikárius generálisa, 1958-65: Dunakeszin nyugdíjas. - 1927: pápai kp., 1939: p. kamarás, 1946: protonot., knk., 1950: honti főesp. - M: Eucharisztikus Gyermek Szöv. kézikv-e. Szerk. Bp., 1925. - Az isteni gyermekbarát. Imakv. Írta E. Poppe. Ford. Uo., 1928. - A „Mária Reparatixról szóló emlékirat”. Írta J. M. Bover SJ. Ford. Uo., 1935. - Oltáregyesületi útmutató. Uo., 1937. - Bpen 1914. I-1938: a Jézusom, Örömöm euch. gyermeklap fel. szerk-je, 1920. X-1943. VIII: a Bpi Közp. Oltáregyes. Örökimádás havilap szerk-je. 88

Schem. Strig. 1943:313; 1947; 1970; 1982. - Beke 1989:124. (68.) Arck. - Gulyás XVIII:667. - Viczián 1995:175. (686, 1385.) - Diós 1999:139. (891.)

Mátrai Lajos (Bp., 1875. dec. 14.-1940 után): szobrász. - M. L. (1850-1906) szobrász fia. A középisk. után 1895: Firenzében Rafaello Cellai műtermében márványfaragást tanult, 1896: az Orsz. Iparműv. Isk-ban díszítő szobrász szakon végzett, a nyár folyamán Párizsban az Académie Julianban, majd 1899 tavaszáig az École Nationale et Speciale des Beaux-Arts növendékeként Ernest Barriasnál tanult. Visszatért Firenzébe Cellai műtermébe, ahol márványból kifaragta Bisinger József (1780-1843) győri üvegesmester, alapítványtevő fehér márvány szobrát (melyet a városháza előcsarnokában 1900. III. 19: helyeztek el). 1900. IX. 1: a bpi Orsz. M. Iparműv. Isk. esti tanf-ának előadó tanára, apja szakmai utódaként 1908. II. 17: a díszítő szobrászat, a kő- és fafaragás r. tanára. 1914. IX: népfölkelő hadnagyként a 30. honvéd gyalogezred katonája, főhadnagyként 1915. VI. 18: szerb hadifogságba került. Túlélte a visszavonuló szerb hadsereg 58 napos halálmenetét, az albániai Fieriben a többi fogollyal együtt átadták az ol. csapatoknak, akiknek fogságából 1919. IX: szabadult. 1919. X-1937. VI. 30: nyugdíjazásáig a Iparműv. Isk. díszítő szobrász szako. I-II. évf-ának tanára. - Művei: Ádám és Éva (szoborcsoport, 1911), Wlassich brné márvány portréja, Zichy Aladár gr. és Vaszary Kolos jub. emlékérme (a SZIT részére), Schweidel József tábornok, aradi vértanú zombori bronzszobra (a szerbek eltávolították), Vásárhelyi Pál mérnök szegedi bronzszobra, bronz dombormű a Lingel család sírboltjához (Kerepesi temető), a Bp. IX. Ker. Boráros téri Hangya székház domborművei (tervezte Ohmann Bélával), a gödöllői prem. rház, a debreceni Déri Múz., a karcagi kultúrház, a magyaróvári járásbíróság díszítő munkái, a dorogi bányatp. főoltárának domborművei, a Szt Borbála színezett oltár és mellékalakjai, a dorogi Auguszta-telepi tp. Szűz Mária-szobra, Bpen Ráth Károly főpolgármester síremléke, a gellérthegyi sziklatp. ktor udvarán álló Szt Pál-szobor, a szegedi nemz. emlékcsarnok Bessenyei György-domborműve, 1939: az Euch. Kongr. dorogi ünnepségeire emelt szénoltár részére 3,6 m-es szárnyas angyalok plasztikus mintái. 88

Orsz. Iparműv. Isk. évkv-e 1880-1930:77. (apja Mátrai-Munderlak 1883-ig Underlak Lajos, 1880-1906: tanár, s.v. ifj. M. L.); 1936/37:28. - ML 1935. II:95; 1967. III:264. (uaz) - Karczag 1940:147. - Grábits-Horváth-Kucska 1999:44. (s.v. Bisinger József)

Mátrai (1890-ig Modli) Rudolf József, OCist (Zsira, Sopron vm., 1870. szept. 18.-Székesfehérvár, 1935. jan. 15.): tanár. - A gimn-ot Sopronban, Zircen és Székesfehérváron végezte, 1889. VIII. 29: lépett a r-be, a bpi tudegy-en és a József Műegy-en tanult, 1895. VIII. 7: ünn. fog-at tett, VIII. 11: pappá szent., mennyiségtan-természettan szakos tanári okl-et szerzett. Zircen, 1896: Székesfehérvárt, 1898: Egerben, 1912: Bpen gimn. tanár, 1915: Székesfehérvárt ig., 1924: c., 1928-35: tényleges tanker. főig. - 1898. VII-1912. V: az egri időjárásjelző állomás vez-je. A cserkészet székesfehérvári szervezőjeként 1921-33: a cserkészker. vez-je, utóbb tb. eln. 1927-31: Székesfehérvár választottjaként a felsőház tagja. - M: Színek a term-ben és a dekoratív műv-ekben. Eger, 1906. - Élet és műv. Olaszo-ban. Uo., 1907. - Balaton. Bp., 1914. - Az ember problémája a világirod-ban. Uo., 1923. - Állomásról-állomásra. Reg. Írta Paul Bourget. Ford. és bev. Uo., 1925. - Álnevei és betűjegyei: if. (Élet, 1915); Paedagogus (Alkotmány; Egri Híradó; Élet; Fejérm. Napló); sz + ő (uo.); Tövis (uo.) 88

Lakatos 1914:195. - Schem. Cist. 1942:237. - Gulyás 1956:597. - Gulyás XVIII:669.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.