🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Máriaradna
következő 🡲

Máriaradna, v. Arad vm. (Radna, Ro.): 1. Kegyelmek Anyja ferences konvent és kegytemplom. A Maros partján 1520: épített kpnát a lippai ferencesek gondozták. 1550: a törökök elől menekült szerz-ek egy része e kpna mellett telepedett le. Az 1695. évi tűzvészből épen kikerült Mária-kép kegykép lett. 1730: konvent. 1767: kegytp. épült. A tp. körül város alakult ki: Radna. Az atyák pléb-t is vezettek. 1920: Ro-hoz került. - A konvent a boszniai vikariátushoz, 1697: a bulgáriai prov-hoz, 1900: a kapisztránus prov-hoz, 1924: a stefanita prov-hoz tartozott. -

2. Kegyképe Episzkepszisz (→Skapulárés Boldogasszony). Ősképe a Madonna della Bruna a nápolyi Sancta Maria del Carmine tp-ban. A Kármelhegyi, másként Skapulárés Boldogasszony kultusza, a tisztítótűzből való szabadulás motívumához kapcsolódik a ~i Boldogasszony törökverő jellege. A népi hagyomány szerint ugyanis a papírra nyomott kegyképet a tp. egyéb tárgyaival együtt a törökök tűzre vetették, a lángokból egyedül a kegykép került ki sértetlenül. Pestistől oltalmazó hatását 1709-től az egyéni és közösségi fogadalmak beváltásának köszönheti. A Remondini műhelyében készült színezett rézmetszetet ol. vándor képárustól 1668: vásárolta egy Virchnossa György nevű bosnyák ember, s adományozta a radnai hegyen lévő kpnának. Kultusztörténeti jelentőségű másolatai: a székesfehérvári Szemináriumi tp. főoltárán rézlemezre festett változat 1700 k. időkből; Bélabányán a Rákóczi Márta által 1708: építtetett Skapuláré-kpna kegyképe, mely 1700 k. készült. -

3. ferences plébtp. 1800 u. alapították. Tp-át 1767: Kegyelmek Anyja tit-ra sztelték. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: m., ném., rum., horvát. - Filiái 1917: Kálodva, Solymosvár. - 4. Kat. sajtója: 1951-52: Erdélyi Ferences Futár. **

Világos Berkeshegy. Temesvár, 1773. - Kraushaar Károly: ~ rövid. tört. Bp., 1891. (Népiratkák 47.) - Magyary Pál: Mária-Radna és a Bold. Szt Szűz kegyelmes képének tört. Temesvár, 1902. - ~ kegyelemhely rövid. tört., valamint útmutatás az ott végzendő búcsújárási szertartás és ájtatosságokra. Uo., 1908. (Népiratkák 267.) - Kiss-Sziklay II:908. - ~ kegyhely tört. Bp., 1914. - Jelenkor 1940:15. sz. (Bálint Sándor: Mária-Radna) - Gerecze II:118. - Schem. Steph. 1947:27. - Szilárdfy 1994:20.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.