🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Máriaföldy
következő 🡲

Máriaföldy (1925-ig Mayer) Márton, vitéz (Sztárcsova, Torontál vm. 1884. okt. 27.-Szeged, 1956. máj. 7.): gimnáziumi igazgató, cserkészparancsnok. - 1903: a szegedi Áll. Főreálgimn-ban éretts., a bpi tudegy-en 1908: termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett. 1908-42?: Szegeden az áll. (Klauzál Gábor) gimn. tanára. 1915: önkéntesként hadba vonult, 1916: orosz fogságba került, Szibériából az amerikai ifj. vöröskereszt támogatásával, 1920. XII: került haza. 1922: bölcs. dr-rá, 1925: főhadnagyként vitézzé avatták. A Szeged városi tvhat. biz. tagja. Az alföldi Kat. Nagygyűlések Rendező Biz., a Szegedi Kat. Kör főtitkára, az AC szegedi szervezete világi eln., a Kat. Szülők Szöv-e ügyvez-je. - 1921: az isk. 82. sz. Zrínyi cserkészcsapat alapító parancsnoka, 1933: a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozó V. altáborának parancsnoka, az V. Cserkészker. társeln. - M: A M. Cserkészszöv. V. (déli) ker-ének 1929. évkv-e. Szerk. Szeged, 1929. [2 féle kiad.: 24 ill. 148 lap] - 1921:1. sz.-1925. VI. 28: a Katolikus Ébredés havi- (1923-tól heti-), 1936. I. 15-1944. IX. 15: a Katolikus Alföld havilap fel. szerk-je, utóbbinak 1938. XII. 15-1944: fel. kiadója. Bo.J.-Fe.Má.-88

Barthos-Csetri 1923:185. - Jámbor 1942:284. - Viczián 1995:69. (837.) - Gulyás XVIII:480.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.