🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária-legendák
következő 🡲

Mária-legendák: Szűz Mária életéről szóló legendás történetek. - Az evang-ok Máriára vonatkozó szűkszavú utalásai →apokrif iratokban korán önálló történetekké kerekedtek (Jakab ősevangélium, Mária születésének evangéliuma), melyek a kk. folyamán tovább színesedtek. M. nyelvű kódexeinkben önállóan v. prédikációkba fűzve szerepeltek, forrásuk ált. Temesvári Pelbárt Stellarium coronae Mariae Virginis c., Máriát dicsőítő beszédgyűjt-e. Mária életének első szakasza a fogantatásától (Szt Anna-legenda) Józseffel való eljegyzéséig, a második szakasz Krisztus haláláig, a harmadik a saját haláláig, ill. mennybeviteléig tart. „Eredetéről” bővebben a Teleki-, a Tihanyi és az Érdy-kódex szól, a jeruzsálemi tp-ban való neveltetéséről a Tihanyi mellett a Debreceni és a Cornides-kódex, haláláról a Tihanyi, a Kazinczy-, a Teleki-, az Érdy- és a Horvát-kódex. Mária életének 2. szakasza a Bibliából többé-kevésbé ismert, 7 kódexben olvashatunk róla. M.E.

Nyilasi Rajmund: Codexeink Mária-legendái. Bp., 1902. - Dám Ince: A szeplőtelen fogantatás védelme Mo-on a Hunyadiak és a Jagellók korában. Róma, 1955. - Kirschbaum IV:593.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.