🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária látogatása Erzsébetnél
következő 🡲

Mária látogatása Erzsébetnél (lat. Visitatio BMV): Szt Lukács evangéliumában (1,39-80) leírt üdvtörténeti találkozás. - Mária ekkor bizonyosodott meg az →angyali üdvözletben kapott jel igazságáról: „idős rokonod, Erzsébet, szintén gyermeket vár” (1,36); Erzsébet betelt Szentlélekkel, és János, a leendő előfutár, anyja méhében megkapta a megszentelő kegyelmet (ezért ünnepeljük Ker. Szt János földi születésnapját is! Vö. Jer 1,4-5). - Belépve a házba, Mária köszöntötte Erzsébetet, kinek méhében ekkor mozdult meg („repesett”) a magzat. Erzsébet „Uramnak édesanyja”-ként fogadta Máriát, és prófétált: „áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse... , Boldog, aki hitt...” Mária a →Magnificattal válaszolt szavaira. - Tágabb értelemben az a három hónap, amit Mária nagynénje, Erzsébet és Zakariás házában szolgálatban töltött, egészen addig, amíg Ker. Szt János megszületett. - 2. Ünnepe →Sarlós Boldogasszony, mely Mária Erzsébetéktől való elköszönésének napja. - 3. Ikgr. A jelenetet a 6. sz-tól ábrázolták úsz-i ciklusokban v. az →angyali üdvözlettel együtt (Ravenna, Maximinián-katedra, érs. múz., 546). 1263: Mária ünnepének bevezetése után önálló képként is gyakori. A késő kk-ban Mária életének egyik fő eseménye, örömeinek egyike. Mária és Erzsébet békecsókkal öleli át egymást, v. kezet fognak; Erzsébet kézcsókját láthatjuk →M. S. mester képén (Bp., Nemz. Galéria, 1506). A flamand hóráskv-ek miniatúráin és az itáliai reneszánsz képeken Erzsébet hódolata jeleként térdel Mária előtt (Ghirlandaio, Firenze, S. Maria Novella, 1491). - A jelenetet egy város v. Zakariás házának előterében ábrázolják. A 13. sz-tól, főleg a késő gótikában Erzsébet idős assz. Mellékalakként föltűnik Zakariás, egy szolgáló, olykor Szt József, a 16-17. sz. ol. barokk képeken mások is (Rubens, Róma, Borghese-képtár, 1616). **

Kirschbaum II:229. - Sachs 1980:170. - KML 1986:219.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.