🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária képének megkoronázása
következő 🡲

Mária képének megkoronázása: a →Boldogságos Szűz Mária kegyképének ékesítése koronával, királynői méltóságának hangsúlyozására és a hála kifejezésére. - 1. Elsőként VIII. Kelemen p. (ur. 1592-1605) koronázta meg a S. Maria Maggiore-baz. kegyképét (a hagyomány szerint Szt Lukács festette). Később ~ról a vatikáni kápt. rendelkezett. Alessandro Sforza gr. alapítványából évente 3 aranykoronát lehetett készíteni ~ számára. 1631-1792: Rómában 104, Rómán kívül 174 ~ történt. - 2. →Częstochowa kegyképének megkoronázását 1713. XII: a zarándok Odeschalci Benedek nuncius által kérte a perjel a pápától. XI. Kelemen p. (ur. 1769-74) 2 koronát küldött, Máriának és a kis Jézusnak. Grimald Jeromos nuncius 1717. IX. 8: megkoronázta a kegyképet az ún. Kelemen-koronával. A zarándokok IX. 1-től gyülekeztek az eseményre, 8-án kb. 200 ezren voltak, a koronázás nemzeti ünnep lett. Mivel ezt a koronát 1909: ellopták, Szt X. Pius p. ajándékával 1910: újra megkoronázták. 1966. V. 3: Wyszynski bíb. prím. és Wojtyla krakkói bíb. milleniumi koronákkal ajándékozták meg a kegyképet. - 3. A Krakkó (Lengyo.) melletti →Zebrzydowsky Kálvária kegyképét 1887: Albin Sas Dunajewski krakkói pp. XIII. Leó p. jóváhagyásával koronázta meg (különösen tisztelték e kegyképet Szilézia lakói, akik a gyermek Jézus számára ajánlottak föl koronát). - 4. A →Magyar Szent Korona pontos másolatát a bpi Mátyás-tp. részére Csomor Lajos aranyműves ötvösművész 2000: készítette. E koronát VII. 5: Rómában, a Szt Péter téren több száz m. zarándok jelenlétében II. János Pál p. fogadta és megáldotta e szavakkal: „Amit ez a Korona tanít, az világosítson meg titeket!”, majd engedélyt adott arra, hogy a magyar nemzet Szűz Máriát Magyar Királynővé koronázza. VIII. 15: az új korona megérkezett Esztergomba, ahol szentmisével ünnepelték az eseményt. 18 órakor Szűz Mária Országa minden ter-ét (a teljes Kárpát-medencét) és a világ magyarságát képviselő m-ok több ezer főnyi tömege fogadta a Mátyás-tp-ban az új koronát. A szentmisét Kada Lajos érs., pápai követ celebrálta Karl Josef Rauber pápai nuncius jelenlétében. A m. közt. elnököt felesége, Dalma asszony képviselte, jelen volt Dávid Ibolya igazságügyi miniszterasszony két államtitkárával, valamint →Takács Zoltánné Rogács Mária is, aki magánkinyilatkoztatásokban kapott tanítást a Szt Koronáról. Miközben a főoltáron a Magyarok Nagyasszonya feje fölé helyezték az új Szt Koronát, Kada Lajos érs. imájában felkérte Szűz Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, hogy nyilvánítsa ki kirnői hatalmát Mo. felett. **-Csomor Lajos

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.