🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Májusfa
következő 🡲

májusfa, májfa, hajnalfa, jakabfa, jakabág: a természet újjászületésének jelképe. - Május elsején, zöldfarsangon, fehérvasárnap v. húsvétkor legények állítják föl v. tűzik ki lányos ház elé, udvarára, tetejére, kapujára v. a kútágasra. Néhol csak egy közös fát állítanak a tp. v. a →legénybíró háza elé. A ~ többnyire nyírfa, a székelyek között fenyőág. Ált. színes szalagok, üveg bor, hímes tojás, illatos szappan díszíti, de dísztelen is lehet. - Ker. jelkép: a szüzesség természetfölötti termékenységének szimbóluma. Eredetmagyarázata szerint ugyanis Fülöp és Jakab ap-nak térítő útjukban egy Valburga szűz leány volt a segítőtársuk. Ezért a leányt a pogányok megrágalmazták. Valburga ártatlansága bizonyságaként vándorbotját letűzte a földbe, letérdelt és imádkozott előtte, mire a száraz fa a pogányok szeme láttára kizöldült. Egy régi esztergomi misekv., s 1363: a soproni Golso-kódex ezen a napon Valburgáról is megemlékezik. - A ~t Csíkban kifaragták, Háromszéken a legény a nevét is rávési. Palóc ter-en csak a puszta fát állítják föl a legények, s a leányok díszítik föl. Az ország É-i, Ny-i részeinek ~ja inkább sudár fácska, amelynek esetleg csak legfelső néhány gallyát hagyják meg. Néhol körültáncolják, másutt május végén „kitáncolják”, azaz táncmulatsággal történik meg kivétele. A Somló vidékén fehérvasárnap, litánia után a lányok párosával járták a falut, s a „Járj, járj, ződág” kezdetű éneket énekelve hordozták meg a felszalagozott zöldágakat. Somogyban a ~-állítás szokása a pünkösdöléssel keveredett; Lengyeltótiban pünkösdig áll a ~ az egyh. előtt, s pünkösd hétfőjén színes-kendős-zászlós lovasok, köztük egy lovával együtt zöld gallyal elborított alakoskodó, járják el a házakat, s ~váltságot (tojást, pénzt) kérnek. Egyes helyeken zöldcsütörtök (mennybemenetel) a ~-állítás napja. A székely zöldág egyszerű gally, mely a ~ szerényebb változataként tavasz táján a városi lakások vázáiban is megjelenik, többnyire a jelkép tartalmának ismerete nélkül. **

MN II:356, 359. - Bálint I:330.

Májusfa, Bp., 1947: vallásos röpirat. - Megj. egyetlen sz. Szerk. Nagy Erzsébet. Ny: Korda Rt. 88

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.