🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Májer
következő 🡲

Májer Alberik Ferenc, OCist (Szombathely, Vas vm., 1849. márc. 31.-Szombathely, 1883. dec. 13.): tanár. - 1867. IX. 17: lépett a r-be. 1872. VIII. 2: pappá szent. Egerben gimn. tanár. 1873: Baján pref., 1879: tanár. 1882: Zircen apáti jegyző és kvtáros. Előszálláson betegállományban volt. - Cikkei: Egri főgimn. értes. (1874-76), Bajai főgimn. értes. (1881). - Fm: Polg. ügyiratok ismertetése. Eger, 1878. - Ihász Gábor m. nyelvtana. Átdolg. Bp., 1882. 88

Békefi 1896:357. - Szinnyei VIII:347. - Schem. Cist. 1942:226.

Májer Rezső (Kistelek, Csongrád vm., 1888. szept. 15.-1944 u.): tanítóképzői tanár. - 1909: tanítói okl-et szerzett. 1915: a szerb és az olasz fronton 24 hónapig katona, 2x sebesült, századosként szerelt le. 1923: gyakorlóisk. tanítói szakvizsgát tett. 1924. I. 1: került a Szegedi Kir. Kat. Tanítóképző Int. gyakorlóisk-jába, ahol meghonosította a cserkészetet, melynek parancsnokságát hamarosan Katona Miklósnak adta át. 21 évig átlag heti 30 órában tanított a részben osztott gyakorlóisk. 1-4., majd 1-6., végül az 5-8. o-ában s a továbbképző isk-ban, 1940-44: a leventecsapat parancsnoka. Az újszegedi Visszhang dalegylet, a Szegedi Gyümölcstermelők Szöv., a Szegedi Katolikus Kör tagja. 88

Csillik-Gácser 1994:149.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.