🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > 'Moldováért Erdélyt'
következő 🡲

'Moldováért Erdélyt', 1944. szept. 12.: a Moszkvában aláírt rumén-szovjet fegyverszüneti egyezmény. - Visszaállították a SZU 1940. VI. 28-i határait (Besszarábia és Bukovina a SZU része maradt); érvénytelenítették a II. →bécsi döntést; Ro-t 300 millió $ jóvátételre, 2,5 millós megszálló hadsereg eltartására és a Hitler-ellenes háborúba 12 hadosztállyal való belépésre kötelezték. A szerződés betartatása érdekében a Maniu-gárdák székelyföldi vérengzéseire való hivatkozással 1944. XI. 14-1945. III: É-Erdélyben a fölfüggesztett rumén közigazg. helyett szovjet katonai igazgatást vezettek be. Ez a m. szervezetek és intézmények újjászervezését nagyban elősegítette, de komm. vezetés/befolyás alatt. 88

Durandin 1998:330. - Pándi 1999:314.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.