🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > ludákok
következő 🡲

ludákok: Andrej Hlinka (1864-1938) rózsahegyi plébános politikai eszmetársai, a tót (szlovák) néppárt tagjai és hívei, akik a Felvidéken önálló tót államot kívántak. - Hlinka halála után 1938. X. 6: pártja átvette az uralmat a Felvidéken, valamennyi tót pol. pártot magába olvasztva kormányzott. Vezérük Jozef Tiso (1887-1947) plnos, a néppárt aleln., majd eln., 1938. X. 6: a zsolnai egyezmény aláírója, mely után az autonóm Szlovákia min-eln., 1939-45: a →Szlovák Állam és a néppárt eln. Alkotmányukat az ol. fasiszta alkotmány alapján készítették. Náci mintára szervezett pártszolgálatuk, a Hlinka Gárda a csehek, m-ok és zsidók ellen követett el kegyetlenségeket. Lapjuk a Gardista (1939-45), melyben Sano Mach céljaikat 1943. IV. 19: így foglalta össze: „Követeljük a csehek kitelepítését, a zsidók deportálását, a cigányok összefogdosását és a magyarok jogfosztását”. A zsidók deportálásáért személyenként 500 koronát fizettek a náciknak, a cseheket menesztették az áll. szolgálatból, a →kassai kormányprogrammal maradéktalanul végrehajtották a m-ok jogfosztását. 88

Vigh 1998:14.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.