🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > liturgikus reform
következő 🡲

liturgikus reform: a →liturgia változó elemeinek a megváltozott történelmi és kulturális körülményekhez alakítása az illetékes legfelsőbb egyházi hatóság által (→pápa, →római kúria). - A ~ végigkíséri az Egyh. tört-ét: az 1. ~ az ósz-i kultusztól elszakadó Egyh., a köv. nagy ~ a 4. sz. elején az üldözésből kiszabadult Egyh. lit-jának fölépítése volt. Az eu. népek megtérése és a középkori szerzetesr-ek liturgiáinak kialakulása után a →trienti zsinat (1545-63) alakította ki az újkori, ált. érvényes római lit-t. - Szt X. Pius p. (ur. 1903-14) és a →liturgikus mozgalom kezdeményezései után a II. →Vatikáni Zsinat (1962-65) indított el jelentős ~ot. Ez a korábbi, központilag vezérelt, uniformizált lit-ból a helyi egyh-ak adottságait és igényeit figyelembe vevő lit. pluralizmus felé nyitott utat. Lényeges elemei: a nemzeti →liturgikus nyelvek bevezetése, az →inkulturáció és a →laikus apostolkodás hangsúlyozása, a lit. tér (→szentély, →szembemiséző oltár) átrendezése, új →liturgikus könyvek megjelentetése stb. - A ~ természetesen soha sem érintette a lit. lényeges összetevőit. Ezért nem azonos a →reformáció újításaival, melyek során a lit. lényeges elemei (→konszekráció, →egyházi rend szentsége, s ált. a →szentségek) vesztek el. **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.