🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lelkiigazgató
következő 🡲

lelkiigazgató, spirituális (lat. director spiritualis): papnevelő intézetben a lelki képzést mind közösségi, mind egyéni vonatkozásban irányító pap. - Kinevezése minden →szemináriumban kötelező. Kinevezhető akár több személy is erre a feladatra. Az is lehetséges, hogy a ~n kívül a kispapok lelki irányítására a pp. még más papoknak is megbízást ad. Ebben az esetben a növendékek hozzájuk is szabadon fordulhatnak (239.k. 2.§), de ők csak az egyéni lelkivezetés feladatát láthatják el (246.k. 4.§). - A gyóntatás nem azonos a közösségi és az egyéni lelkivezetéssel. A kispapok egyéni lelkivezetésével megbízott személyek szerepéhez hozzátartozik, hogy gyóntatásukra is rendelkezésre álljanak (240.k. 1.§, 246.k. 4.§, 239.k. 2.§). Tehát mind a ~, mind a pp-től megbízott más lelkivezetők egyben rendes gyóntatóknak is tekintendők. Ám a jog megkívánja, hogy a szem-ba rajtuk kívül rendszeresen járjanak be más gyóntatók is, s garantálja a kispapoknak azt a jogát, hogy a szem. fegyelmének tiszteletbentartásával mindig szabadon mehessenek bármely gyóntatási felhatalmazással rendelkező paphoz, akár a szem-ban, akár azon kívül (240.k. 1.§). E.P.

Erdő 1991:178.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.