🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lateráni magyar emlékmű
következő 🡲

lateráni magyar emlékmű: II. Szilveszter p. (ur. 999-1003) sírja fölé állított magyar milleniumi emlékmű a →lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházban. A m. püspöki kar tanácsára 1909: Fraknói Vilmos készíttette Dankó Józseffel a →Magyar Szent Korona 900 é. jubileumára. - A ~ sienai sárga márványkeretbe épített, hárommezős dombormű carrarai fehér márványból. A legfelső mezőben a Patrona Hungariae díszes trónon, fején a magyar korona, jobb kezében jogar, ölében a kis Jézus, kezében az országalma. Kétoldalt Szt István és Szt László, István fölött az Árpádok címere, László fölött a magyar címer. - A középső mezőben II. Szilveszter p. átadja István fejed. követének, Asztrik pécsváradi apátnak a koronát. Asztrik mögött Scitovszky János érs., mellette kacagányos, ősmagyar vezértípus, arca I. Ferenc József m. kir-ra emlékeztet. Mögötte Fraknói Vilmos vál. pp. és a szobrász, Dankó József arca. - Az alsó mezőben lat. nyelvű fölirat: „II. Szilveszter róm. pápának, aki a magyarok népének vezérét, Szt Istvánt kir. méltósággal és apostoli követi tisztséggel tüntette ki, amikor koronát és keresztet küldött neki, és ugyanezzel a ténnyel Mo-on az Egyh. és az állam szilárd alapjait is megerősítette”. - 1900: a →jubileumi évben a magyarság kereszténységre térésének 900 é. jubileuma alkalmából az Orsz. Kat. Szöv. ajándékaként elhelyeztek egy ezüstnyelű m. nemzeti lobogót is a lateráni baz. falán, II. Szilveszter p. síremléke mellett. **

Tóth 1988:18.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.