🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > lakásfenntartási támogatás
következő 🡲

lakásfenntartási támogatás: a →szociális védelem fajtája szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. – A települési önkormányzat ~t nyújt 1) a törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (normatív lakás-fenntartási támogatás); 2) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek; 3) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (helyi lakásfenntartási támogatás). – Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. V.G.

Szociális Törvény 1993.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.