🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Liptószentmiklós
következő 🡲

Liptószentmiklós, Szentmiklós, v. Liptó vm. (Liptovský Mikuláš, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd szepesi egyhm. középliptói esp. ker-ében. - 1464: már létezett. Tp-át Szt Miklós tit-ra sztelték. Lakói 1550 u. ev-ok lettek. - A jezsuiták 1638-73: missziót tartottak fenn, de rházat nem nyitottak. - A pléb-t 1674: alapították újra. Anyakönyvei 1688-tól. Anyanyelve 1880: szl. Egykori filiái: Andrásfalu, Deménfalu, Plostin. - A tp. egykor erődített falkerítéséhez É felől félkörben bazárépületek csatlakoztak. A tp. gótikus, háromhajós, bazilikális elrendezésű; a szentély két keresztboltos szakaszú, apszisa háromoldalú. Hármas hajójában 3-3 keresztboltos szakasz. - Az É-i mellékhajó ablakai kicsinyek, csúcsívesek, a D-iben átalakított ablakok, a főhajó gádorfalán újabb, kör alakú nyílások. Az apszis hossza 250 cm, a K-i apszisfalé 184 cm, a D-ié 290 cm. A szentély 10,3 x 6, a főhajó 15,55 x 8,1 m. Az É-i mellékhajó 4,65, a D-i 4,5 m széles. - 15. sz. főoltára a tarnóci Szt Miklós-oltárból lett átalakítva. Középső szobra Szt Miklós. A mellső szárnyképeken 4 jelenet Szt Miklós életéből, a külsőkön Szt Mihály lelkeket mérlegel, Krisztus mint világbíró két feltámadó emberrel. - Az É-i mellékhajó 15 sz. szárnyasoltárának szekrényében Mária szobra, a szekrény fülkéiben: Szt Katalin, Erzsébet, Borbála, Margit szobrocskája. Szárnyain az Angyali üdvözlet, Krisztus születése, Mária látogatása, Háromkirályok. A szárnyak külsején: Vir dolorum, Ker. Szt János, Mater dolorosa, Szt János evang. szőnyeggel letakart falat ábrázoló háttérrel. Predelláján két angyal Veronika kendőjével, festve. Az oltár tetején gót posztamensen Szt János evang. szobrocskája. - A D-i mellékhajó szárnyasoltára a →liptószentmiklósi Oltáriszentség-oltár. - Kat. sajtója: 1908-18: Svätá Rodina. **

Némethy 1894:374. - Gerecze II:473. - Schem. Scep. 1911:83.

- Velics II:69. - Radocsay 1955:370. - Mészáros 1988:212. - Divald 1999:169.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.