🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Leskó
következő 🡲

Leskó József (Ungvár, Ung vm., 1871. febr. 13.-Eger, 1971. ápr. 17.): karkáplán, egyháztörténész, érseki könyvtárigazgató. - Iskoláit Ungvárt végezte, 1890: az egri érs. papnev. int. növendéke, ahol az egyházirod. isk-ban munkálkodott. 1894. VI. 27: pappá szent. Borsodharsányban, Sajóvárkonyban (isk. népkvtárat alapított és kat. olvasókört szervezett), 1897: Jászárokszálláson, 1899: Nyíregyházán, 1902: Kunszentmártonban kp., 1905: Egerben karkáplán és hitokt. 1910: orsz. hiteleshelyi jegyző. I. 5: érs. alkvtáros, 1916. I. 18-1935. XII. 1: érs. kvtáros. - Cikkei: M. Állam (1899), Ungvári Közl. (1891-93: b. munk.), Kelet (1893-95: b. munk.), Egri Egyhm. Közl. (1894), M. Néplap (1896/97), Társ. Értes. (1898), Alkotmány (1908), Hevesm. Tanügy (1914-15) stb. - M: Szaicz Leo, a kath. újságírás m. úttörője. Irodtört. tanulm. Bp., 1899. - Adatok az egri egyhm. tört-éhez. 4. köt. Szerk. Eger, 1907. - Kz-ban: Sajó-Várkony és az ezeréves Mo. A község tört. 1896. - Álnevei és jegyei: Harsányi Károly; Könyvmoly; Laelius; lj.; Lorincz; Malleus; Memnon; o. f.; o. j.; Vasfeju. 88

Koncz 1892:155. - Szinnyei VIII:1116. (téves adatok!) - Heves vm. 1910:387. - Gulyás 1956:591. - Kétszáz éves az egri Főegyhm. Kvtár 1793-93. Emlékkv. Eger, 1993:279. (Szecskó Károly: ~) - Kiss 1993:62. - Gulyás XVII:996. - Diós 1999. II:127. (271.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.