🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lepsényi
következő 🡲

Lepsényi Miklós József (Lovasberény, Fejér vm., 1860. márc. 26.-Nógrádszakál, 1924. márc. 28.): plébános, országgyűlési képviselő. - A gimn-ot Székesfehérvárt végezte, 1876: belépett a ferences r-be. A bölcs-et Nagyszombatban, a teol-t Pozsonyban végezte. 1882. IX. 28: pappá szent. Szentantalon, Andocson és Pozsonyban hitszónok. 1894: az esztergomi főegyhm. világi papja. 1895: egyik cikke miatt felségsértésért 6 hónapi fogházra ítélték, XI: szabadult. 1896: Kat. Néppárti (melynek 1894. XI: egyik alapítója) programmal a letenyei ker. ogy. képviselője. 1900: Nógrádszakálon plnos. - M: Válasz Masznyik Endre úrnak, Luther élete czímű munkájára. Pozsony, 1888. - Szt beszédek az év minden vasár s ünnep napjára. Uo., 1888. - Alkalmi szt beszédek. Uo., 1891. - Bpen 1887. I-1908. XII(?): A Legszentebb Rózsafüzér Királynéja társszerk-je, 1889. I-1893: a Kath. Hitvédelmi Folyóir. alapító szerk-je, majd kiad. tul-a; 1891-96: a Jó Pásztor, 1892-: Németh Gellérttel a M. Néplap és 1894. X-: a Krest'an tót hetilap, 1896. VI-1919. II: a Christliches Volksblatt társkiadója. A Hittud. Folyóir. munk. 88

Pallas XI:442. - Sturm 1897:288. - Szinnyei VII:1110. - MÉL II:64. (†márc. 29.) - Gulyás XVII:991. - Viczián 1995:178. (132, 692, 783, 1050.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.