🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lengyel Egészségügyi Szolgálat
következő 🡲

Lengyel Egészségügyi Szolgálat: 1939. IX: a magyar földre menekült lengyel katonai és polgári személyek (kb. 100 ezer fő) a Belügy- és a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése értelmében ingyenes orvosi ellátásban, kórházi kezelésben részesültek. A közvetlen betegellátásról a menekülttábor közelében lévő m. hatósági orvos gondoskodott. A feladat a betegek nagy száma és a nyelvi nehézségek miatt meghaladta a m. hatósági orvosi szolg. lehetőségeit, ezért a BM IX. szoc. oszt-a és a HM 21. aloszt-a 1939. IX. végétől nyilvántartásba vette a lengy. eü. szakembereket, és arányosan szétosztotta a különböző táborokba. A menekültek érdekeit képviselő Lengyel Polgári Biz. javaslatára a min-ok egységes lengy. eü. szervezet fölállítását határozták el: a →Magyar Vöröskereszt kebelében XI: megalakították a Lengy. Orvosok Csoportját, mely összefogta a katonai és polg. táborokban dolgozó eü. szakembereket. Vez-je Jan Srzednicki-Kollataj (1886-1944) orvostábornok, a varsói Katonaorvosi Akad. parancsnoka volt. Az első fölmérések szerint kb. 500 katonai és polg. orvos menekült Mo-ra, közülük 100-110 maradt itt 1944 végéig. A BM és a HM a szolg-ban résztvevőknek kiemelt napidíjat, ill. zsoldot, a táborokon kívül szabad mozgást biztosított. A táborokban orvosi rendelőket, betegszobákat és gyógyszertárakat nyitottak, a fölszerelést a Magyar és a Nemzetk. Vöröskereszt, a gyógyszerellátást a m. áll. biztosította. 1940. VI-tól a táborok eü. ellátása teljesen a Lengy. Orvosok Csoportja szervezésében történt. 1940 őszétől a ~hoz tartozott a 140 ágyas győri Lengyel Kórház, annak külső részlege, a letkési egészségház, a mátraházi tbc-szanatórium, a szentesi idegoszt., a keszthelyi aggok otthona és a bpi I. Fő u. Lengyel Rendelő. Ezen intézmények mellett a m. kórházak is fogadták a lengy. betegeket, sőt a jelentősebb honvéd kórházakban lengy. orvosokat is alkalmaztak. A Lengy. Orvosok Csoportja látta el a lengy. iskolák isk-orvosi teendőit (→lengyel gimnázium és líceum), a várandós anyák gondozását, az ingyenes fogorvosi rendelést. A ~ nővér és ápoló személyzetét a Lengy. Vöröskereszt Mo-i Kirendeltsége biztosította, magára vállalva az eü. fölvilágosítást és nővérképzést. E csoportnak fontos szerepe volt a Ny-on harcoló lengy. hadsereg utánpótlásának előkészítésében és a mo-i toborzások orvosi feladatainak megoldásában is. 1944. III. 19. u. (bár minden mo-i lengy. szervezetet betiltottak és Jan Srzednicki-Kollataj tábornokot is megölték) a ~ és intézményrendszere 1944. VIII-1945 tavaszáig a Nemzetk. Vöröskereszt védelme alatt tovább működött. K.G.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.