🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Legenda Aurea
következő 🡲

Legenda Aurea (lat. 'arany legenda'): a középkor legnépszerűbb, →Jacobus de Voragine OP által 1260-67: írt legendagyűjteménye. - A szerző írott forrásokból és a szájhagyományból merített legendákat lerövidítette és a liturgikus naptár rendjében közölte. Még a kk-ban lefordították szinte minden eu. nyelvre, és kiegészítették a helyi és nemz. sztekkel. - A ~ nagy hatással volt az irod-ra és a sztek ikgr-jára. M-ul az →Érdy-kódex gazdag válogatása mellett 10 másik magyar nyelvű kódex tartalmazza egyes fejezeteit. - Kiadásai: Jacobi a Voragine ~. (Latinul.) Recensuit Graesse Theodor. Pozsony, 1890. - Jacobus a Voragine: Arany legenda. ~. Vál., ford. és előszóval ellátta W. Petrolay Margit. Bp., 1942-43. - Jacobus de Voragine: ~. Szerk. Madas Edit. Bp., 1990. (m. nyelvű válogatás) M.E.

Horváth 1911. - Fleith, Barbara: Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen ~. Bruxelles, 1991. - M. Kv-szle 1992:93. (Madas Edit: A ~ a kk. Mo-on)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.