🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Leó, IX.
következő 🡲

Leó, IX., Szt, Bruno, Egisheimi és Dagsburgi, elzászi gr. (Egisheim, Elzász, 1002. jún. 21.-Róma, 1054. ápr. 19.): II. Damasus utódaként 1049. II. 12-1054. IV. 19: pápa. - A legjelesebb ném. pápa. 5 é. korától a touli pp., Bertold isk-jában tanult, jól képzett jogász, zenész és teol. 1020: knk., 1024: diákonus. 1026: megválasztották Toul (Lotaringia) pp-évé, 1027. IX. 9: pp-ké szent. II. Konrád és III. Henrik szívesen kérte tanácsait, de ~ gondosan őrizte velük szemben egyházkormányzói függetlenségét. 1048: Henrik cs. p-nak jelölte, de ~ ezt csak azzal a föltétellel fogadta el, ha a róm. klérus és a nép is p-nak akarja. Ezért zarándokként érkezett Rómába, ahol egyhangúlag p-ként fogadták. 1049. II. 12: foglalta el Péter székét. - Rövid pápasága a VII. Gergely-féle reform közvetlen előkészítője volt, mert határozottan fölvette a harcot a →simónia ellen. A simóniás pp-öket szigorúan büntette, sokat le is tett székéről, az általuk fölszentelt papoknak 40 napos böjt után engedélyezte csak a működést. Itáliában és más orsz-okban is ő maga elnökölt a simónia ellen tartott zsin-okon, ezért keveset tartózkodott Rómában. 1049. IV. 15: Rómában, V: Páviában, majd Kölnben, Liege-ben, Trierben, Toulban és Reimsben vezetett zsin-ot, majd Elzászon és Svájcon keresztül visszatért Rómába. 1050 tavaszán Sipontóban (D-Itália), IV. 29: Rómában tartott zsin-ot, ezen került először napirendre Tours-i →Berengar tévtanítása. VII: újra úton volt, Firenze, Vercelli, Besançon, Langres, Toul, Elzász, a Rajna-vidék és Svájc voltak állomásai; ezen útján kísérője volt György kalocsai érs. 1051 tavaszán ismét Rómában volt zsin-a, nyáron Beneventót és Salernót kereste föl. ~ követe, →Hugo clunyi apát a béke érdekében I. András m. kir-t (ur. 1046-60) adófizetésre vette rá, ennek ellenére III. Henrik 1052. VII: ismét megtámadta I. Andrást, és 8 hétig ostromolta Pozsonyt. András kérésére ~ eljött Mo-ra, megjelent Henrik táborában, és rávette a cs-t, hogy hagyjon föl a háborúval. Miután hajóhadát Zotmund elsüllyesztette, Henrik el is vonult. ~ No-ban végiglátogatta Regensburg, Bamberg, Tribur és Worms ppségeit. 1053. II: Mantovában zendülés zavarta meg a zsin-ot, melyet sikertelenül kellett berekesztenie. - III. Henrik 1051: átadta birtokul Beneventót, s ~ úgy ítélte meg, hogy fegyverrel kell megvédenie a terjeszkedő →normannokkal szemben. 1053. V: kis csapattal el is indult, VI. 18: megütköztek, s a normannok elfogták, majd Beneventóban tartották fogságban, s csak 1054. III. 12: bocsátották szabadon (amikor a hadjárat kezdetén a normannokra kimondott átkot föloldotta), de ~ ekkor már halálos beteg volt. Nem sokkal halála után vált nyilvánvalóvá a →keleti egyházszakadás. Csodás gyógyulások után 1087: maradványait kivették a sírjából és bevitték a Szt Péter-baz-ba. - ~ erősítette meg 1049: Miklós győri pp-öt, 1050: György kalocsai érs-et és Rodan nónai pp-öt. - Zenészek, orgonisták védősztje. 1762: a védősztjévé választotta Benevento. Ü: ápr. 19. - Utóda 1055. IV. 16: II. Viktor. T.J.

Pauler II:660. - Vigília 1954:494. (-bg.- [Balanyi György]: Egy szt p. emlékezete) - LThK VI:949. - BS VII:1293. - Mondin 2001:196.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.