🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Laodiceaiaknak írt levél
következő 🡲

Laodiceaiaknak írt levél: 1. A Kol 4,16: szerepel Pál ap. ~e, Pál kéri, hogy azt a kolosszeiek is olvassák fel. - 2. A Jel-ben (3,14-22) az egyh-aknak szóló 7 levél egyike, mely az egyh-akban uralkodó vallási és erkölcsi állapotok szigorú bírálatát tartalmazza. - 3. Pál elveszettnek hitt levelének pótlására legkésőbb a 4. sz: talán gör-ből fordított →apokrif irat, mely csak 20 versből áll és nem egyéb, mint Pál leveleiből, kivált a Fil-ből átvett fordulatok mechanikus egymáshoz illesztése. Egy ilyen nem eredeti, feltehetően →markionitáktól származó és nyilvánvalóan gör. ~et már a →Muratori-töredék is említ, Mopszvesztiai Teodor, Theodorétosz, valamint a II. niceai zsin. pedig hamisnak nyilvánított és elvetett. A gör. és talán a szír egyh-tól is eltérően a lat. egyh. sokáig eredetinek (sugalmazottnak, de nem kánoninak) tartotta a ~et. Így a Vg több kz-ában és fordításában megtalálható, rendszerint a Kol után. A kk-ban, sőt még a 16. sz: is egészen a trienti zsin-ig voltak, akik a ~et eredetinek tartották. **

BL:1099.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.