🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lóky
következő 🡲

Lóky Béla, Mária hét fájdalmáról nev., Piar (Terestyénfa, Vas vm., 1871. febr. 3.-Mernye, 1946. jún. 3.): gimnáziumi igazgató. - A gimn. 4 o-át Kőszegen, az 5-7. o-t Szombathelyt végezte. 1888. VIII. 27: lépett a r-be. Próbaévét Vácott töltötte, a gimn. 8. o-át Kecskeméten fejezte be, Nyitrán 1 é. teol-t tanult. 1891/92: Máramarosszigeten gimn. tanár, itt a teol-t magánúton elvégezte. 1892-94: Kolozsvárt mennyiségtan-termtan szakos egy. hallg. 1893. VI. 11: szerz. fog-at tett, 1895: Sátoraljaújhelyt tanár, 1895. VII. 7: pappá szent. 1896. III. 26: drált, VI. 27: tanári okl-et szerzett. 1896: a kolozsvári főgimn. tanára, 1900. X: a líc. kvtár őre is. 1910: a kolozsvári gimn. és a keresk. akad. számtan és analízis tanára, 1912: Debrecenben a Svetits Int. egyéves női keresk. isk. tanf-ának ig-ja, 1921: Bpen ig., 1926: a rendi gimn-ok tanulm. felügy-je, 1929: rendi számvevő, 1938-43: Tatán nyugdíjas. - M: A négy adott síkot érintő gömbök sugarai és a köztük fennálló metrikus relácziók. (Dri ért.) Kolozsvár, 1895. (Klny. Orvos-termtud. Értes.) - Geometria. 1. r. A gimn. 5-6. o. sz. Bp., 1904. - Uaz. 2. r. a 7-8. o. sz. Uo., 1905. - Négyjegyű logaritmuskv. Középisk. sz. Összeáll. Uo., 1925. - Mennyiségtan. Algebra - geometria. A gimn. és reálgimn. 4. o. sz. Írta Suták József. Az algebrát Hatvani Ede, a geometriát ~ írta. Uo., 1925. - Uaz az 5. o. sz. Írta uazokkal. Uo., 1928. - Uaz a 6. o. sz. Írta uazokkal. Uo., 1930. - Uaz a 7-8. o. sz. Írta uazokkal. Uo., 1931. - Szerk. Debrecenben 1911-19: A debreceni kegyes-tanítór. r.k. főgimn. értes-t és Bpen 1921-25: A kegyes-tanítór. bpi főgimn. értes-t. 88

Szinnyei VII:1358. (*Egyházas-Terestyén-Szecsőd, 1872!) - Gáspár 1930:75. - Koltai 1998:237. - Értesítők 2:5100-08; 4:B69-B73.