🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lőrenthey
következő 🡲

Lőrenthey Imre (Pest, 1867. ápr. 17.-Nyírmada, 1917. aug. 13.): egyetemi tanár. - A pesti piar. gimn-ban éretts., a bpi egy-en termrajz-földr. szakot végzett. 1889: a gyakorló főgimn. tanára, Bpen 1890: drált, Kolozsvárt tanárs., 1893: Hantken Miksa tanárs-e. Bejárta Erdélyt, ásványtani, föld- és őslénytani megfigyeléseket végzett, több kövületet írt le. 1896. VI. 23: a gerinctelen állatok őslénytanának mtanárává képesítették Bpen. 1899: s-tanár, →Lóczy Lajossal Szicíliában járt tanulmányúton. 1908: c. ny. rk., 1914: egy. ny. r. tanár Bpen. - 1905. V. 12: a MTA l., 1916: a SZIA IV. o. tagja. - M: A nagy-mányoki (Tolna vm.) pontusi emelet és faunája. Bp., 1890. - Adatok a Szilágym. és az erdélyi részek alsó pontusi lerakódásainak ismertetéséhez. Kolozsvár, 1893. - Kurd Tolna m. helység pontusi faunája. Bp., 1893. (Klny. Földtani Értes.) - A szegszárdi, nagy-mányoki és árpádi felső-pontusi lerakódások és faunájok. Uo., 1893. (ném-ül is: Uo., 1894) - Paleontológiai tanulm-ok a harmadkori rákok köréből. 1-4. rész. Uo., 1897-1901, 1907. - Mikroskopische Untersuchungen der palaeonischen Gesteine. Uo., 1899. - A péterváradi hg. (Fruska Gora) kréta-időszaki (hiperszenon-) faunája. Írta Pethő Gyula. S.a.r. Uo., 1910. - Adatok a balatonmelléki pannóniai korú rétegek faunájához. Uo., 1911. - Beiträge zur Fauna u. stratigraphischen Lage der pannonischen Schichten in der Umgebung des Balaton-sees. Wien, 1911. - Neuers Beiträge zur Stratigraphie der Terziarbildungen in der Umgebung von Bp. Leipzig, 1913. - Adatok É-i Albánia eocén képződményeinek kifejlődéséhez és faunájához. Bp., 1917. (A Földtani Int. évkv-e XXV. 1.) (ném-ül: Uo., 1926) 88

MTA tagajánl. 1905:17. - Pallas XI:686; XVIII:168. - Akad. Értes. 1916:810; 1917:520. - Földtani Közl. 1918:40. - Szinnyei VIII:10. - Pálfy Móric: ~ l. tag emlékezete. Bp., 1923. (MTA emlékbeszédek XVIII. 12.) - M. Nemz. 1982. V. 19.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.