🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Léka
következő 🡲

Léka, v. Vas vm. (Lockenhaus, Au.): 1. vára 1200 e. épült kir. várként. 1241: ellenállt a tatároknak. Később a Csákok, majd a Kőszegiek birtoka, akiktől Károly Róbert elvette. Osztr. kézre került. 1483: Mátyás visszafoglalta. Ezután a Kanizsai, Nádasdy és Esterházy családoké. Nagyjából háromszög alaprajzú hegyi vár, mely később az É-i oldalon elővárral bővült. 2000: is épen áll. - 2. esperesség a v. szombathelyi egyhm-ben. Plébániái: 1900: Borostyánkő, Felsőszénégető, Kupfalva, Pergelény, Rőt. - 3. plébánia. 1254: Leuka. 1215: alapították. A törökök 1532: elfoglalták. 1660: alapították újra. Anyakönyvei 1660-tól. Anyanyelve m., ném. Kegyura a hg. Eszterházy család. Filiái 1914: Hámorto, Hosszúszeg, Hosszúszeghuta, Kisostoros.- Mai tp-át 1656-69: →Nádasdy Ferenc gr. építtette Pietro Orsolini tervei szerint. Védősztjei: Mürai Szt Miklós és Toletinói Szt Miklós. Kegyképe (→Mária, jó tanács Anyja) a pozsony-virágvölgyi Nagyboldogasszony-tp. kegyképének másolata. A tp. kriptája a Nádasdy család temetkezési helye. Itt nyugszik a tp. építtetője, az 1671. IV. 30: Bécsben lefejezett Ferenc, s felesége, Esterházy Júlia, s Tamás nádor és felesége, Kanizsai Orsolya. - A város főterén álló Mária-oszlopot 1719: pestis után állították. - A tp. mellé 1316: ferences ktort építettek, mely 1532: elpusztult. 1655-1820: ágostonos remeték ktora állt itt, akik a pléb-t vez. Bá.B.-**

Aggházy II:159. - Fügedi 1977:161. - Schem. Sab. 1914:42. - Dehio 1980:172. - Schem. Eisenstadt. 1980:128. - Juhász 1982:124. - Szilárdfy 1994:25.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.