🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > konstanzi zsinat
következő 🡲

konstanzi zsinat, 1414. nov. 5.-1418. ápr. 22.: a 16. →egyetemes zsinat. - A →nyugati egyházszakadás megoldására hívta össze Zsigmond ném-róm. cs. (ur. 1410-37) és XXIII. János ellenpápa (ur. 1410-15). Zsigmond 1413. X. 30: az egész kerségnek hírül adta a ~ összehívását, XXIII. János XII. 9: hirdette meg a zsin-ot. - XXIII. János a ~ot a →pisai zsinat folytatásának tekintette, és azt remélte, hogy ő lesz a törvényes p. Volt is esélye XII. Gergellyel (ur. 1406-15) szemben, mert a többséget alkotó itáliaiak őt támogatták. A többi résztvevőnek azonban sikerült keresztülvinni azt a rendkívüli szabályt, hogy ne személyenként, hanem nemzetenként szavazzanak. Az 5 „nemzetet” az itáliaiak, az angliaiak, a ném-ek, a fr-k és a bíb. kollégium alkotta. A ném. nemzet tagjai voltak a mo-ok, a skandináviaiak, a lengy-ek, a csehek, a horvátok és a dalmáciaiak. - Jánosnak hamarosan be kellett látnia, hogy az ellene támasztott kifogások miatt nem remélheti a pápaságot, ezért bizonyos föltételek mellett hajlandó volt a lemondásra. Valójában azonban egy zsin. előtti szerződésre hivatkozva szökni készült, hogy ezzel mint a zsin. összehívója burkoltan föloszlassa azt. Frigyes tiroli hg-hez akart eljutni, s 1415. III. 20: álruhában Schaffhausenba szökött, ahová 8 bíb. is követte. Zsigmond erélyes föllépése azonban megmentette a zsin-ot, mely III. 22-től tovább ülésezett. IV. 6: fogadták el a résztvevők a Sacrosancta dekrétumot, mely leszögezte: az egyetemes zsin. az egész Egyh. képviselője, hatalma közvetlenül Krisztustól való, hit, egység és reform dolgában mindenki, még a p. is engedelmességgel tartozik a zsin-nak. Ezek a →konciliarizmus alapelvei ugyan, de abban a szükséghelyzetben néhány kivétellel minden résztvevő elfogadta. XXIII. Jánost elfogták, V. 17: Radolfzellbe vitték és V. 29: letették. XII. Gergely lemondó nyilatkozatát VII. 4: olvasták föl a zsin. előtt, de előzőleg a maga részéről bullával érvényesítette a ~ot. - XIII. Benedeket (ur. 1394-1423), aki Perpignanban tartotta székhelyét, VIII: egy zsin. küldöttség élén maga Zsigmond cs. kereste föl. Benedek lemondása föltételéül szabta, hogy nyilvánítsák semmisnek a pisai zsin-ot, és helyezzék át egy neki kedvezőbb városba a ~ot. Első föltételének teljesítését megígérték, a másodikat nem. Annak ellenére, hogy hívei teljesen elfordultak tőle, Spo. csatlakozott a ~hoz mint 5. nemzet. XIII. Benedek megmakacsolta magát, elszökött Perpignanból, és Peniscola sziklavárába vette be magát. 1417. VII. 26: a zsin. letettnek nyilvánította. - X. 9: a 39. ülésen fogadták el a Frequens dekrétumot, mellyel rendszeresíteni akarták az egyetemes zsin. intézményét. A dekrétum előírta, hogy a ~ befejezése után 5 é. belül, majd ennek végeztével 7 év múlva, utána 10 é. időszakonként rendszeresen össze kell hívni az egyetemes zsin-ot. - XI. 8: az 5 nemz. 6-6 képviselője és 23 bíb. vonult be a konklávéba, ahol XI. 11: megválasztották Oddo Colonnát, aki a nap sztjéről az V. Márton nevet vette föl (ur. 1417-31). - A reform ügyében a zsin. 1418. III. 21: jóváhagyott 7 reform-dekrétumot, a p. és a nemz-ek között 5 évre szóló ún. konkordátumok születtek. - A ~ 1415. V. 5: ítélte el John →Wyclif 45 tételét. János letétele után lépett föl Prágában Jan →Hus, akit az érs-e kiközösített és fölfüggesztett. Zsigmond cs. menlevéllel megidézte, s ügyének kivizsgálásáig a kiközösítést fölfüggesztették, a fölfüggesztést azonban nem. Hus ezt figyelmen kívül hagyva prédikálni kezdett Konstanzban, ezért letartóztatták, majd, mivel nem vonta vissza tévtanait, mint makacs eretneket VII. 6: elítélték és elégették. Ugyanezen az ülésen vetette el a zsin. Jean Petit zsarnokgyilkossággal kapcsolatos tételét. - A ~ végén V. Márton a dekrétumokat formálisan nem erősítette meg, mert a zsin. ezt nem is igényelte. A Frequens dekrétumhoz tartotta magát, mert 1423: összehívta, majd hamarosan a résztvevők csekély száma miatt föloszlatta a pavia-sienai zsin-ot, 1430: összehívta a →bázeli zsinatot. A konciliarizmust burkoltan azáltal ítélte el, hogy megtiltotta a p-tól a zsin-hoz való föllebbezést. **

Jedin 1962:65.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.