🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > klerikusi öltözék
következő 🡲

klerikusi öltözék: →klerikus liturgián kívül viselt ruházata, a klerikusi és laikusi állapot közötti különbség kifejezője. - Formái koronként és helyenként változtak. Az egyh. törvényhozás a 16. sz-ig csak a szélsőséges luxus kerülésére korlátozódott, de később is jobbára a pp-ök hatáskörében maradt. - A m. hagyományban Kálmán kir. I. törvénykönyve, 1104: „A klerikusok ne viseljenek világi öltözetet, pl. hasított mentét v. dolmányt, tarka kesztyűt, piros nyeregtakarót, zöld kurta köntöst, csizmát v. sapkát, hímes sarut v. selyemmel varrott inget. Ne fogják össze mellükön selyem kötéssel a ruhát, hanem a nyakánál gombbal v. kapoccsal. (vö. 1879:XL. tc. 45.§). - A szepesi préposti zsin., 1460: „Klerikusaink ne viseljenek piros sarut és zöld v. piros harisnyát. Az iskolásoknak illedelmes hosszú ruhája legyen, ne hordjanak arany v. ezüst gyűrűt, velencei rézzel kivert övet. Ne legyen aranyozott székük. Tonzúrát és felül zárt ruhát viseljenek. Ne hordjanak piros v. zöld nadrágot, hogy jó példát adjanak a laikusoknak.” - A nyitrai egyhm. zsin., 1560: „A klerikusok hozzájuk illő ruhát (ne legyen tarka) és tonzúrát viseljenek. A knk-ok, a papok és a klerikusok ne járjanak köpeny és köntös nélkül v. fedetlen fejjel nyilvánosan. Másként öltözhetnek, ha pl. lovon mennek valahová állomáshelyükről. A szerz-ek hordják a rendjük habitusát. Aki másként tesz, a ppi helynök büntesse meg.” - V. Sixtus p. (ur. 1585-90) kötelezővé tette a →talárt, XIV. Benedek (ur. 1740-58) rövidebb ~ mellett emelt szót, s voltak törv-ben rögzített felmentések is. A hatályos egyhjog (CIC 1983:284.k.) személyes mozgásteret enged a ~ viselésének kérdésében. - 1950-89: a feloszlatott szerzetek tagjai nem viselhették →szerzetesi ruhájukat, férfiak és nők egyaránt civilben jártak. Az egyhm-s klérus városokban a liturgián kívül szintén civilben, legfeljebb papi civilben járt. - 1990 óta a rendi ruhát újra viselik a szerz-ek. Szem-okban a rektor határozza meg a reverenda viselését, a papok számára a MKPK a 284. kánonhoz ezt a kiegészítő szabályt fűzte: „A klerikusi öltözködés általános irányelve a következő: Liturgikus szolgálatban a liturgikus előírások kötelezőek. Más alkalommal az öltözet reverenda vagy papi civil, vagyis fekete vagy sötét színű öltöny kolláréval.” **

Péterffy I:48. (XXVIII), 209. (XXXVIII.), 285. (XVII.) - LThK VI:326; 1993. VI:121. - Az Egyh. Törvénykv. Bp., 1997:1238.