🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > klerikális reakció
következő 🡲

klerikális reakció: a katolikus Egyház és papság oldalán álló személy, intézmény, mozgalom, irányzat minősítésére alkotott, elmarasztaló politikai kifejezés (→klerikális). - Sulykolása a mo-i kommunisták számára 1945 u. a hatalom megszerzésének egyik legfontosabb eszköze volt. Rákosi pol. ellenzéket megsemmisítő szalámi-taktikájának legnagyobb akadálya Mindszenty József hgprím. és a kat. egyh. volt; ezért a ~ kifejezés ezek megbélyegzésére szolgált. 1948: a kat. hívek száma 6.585.928 volt, és az egyh. 7522 hitbuzgalmi egyes-et tartott fenn, mintegy háromnegyedmilliós taglétszámmal. Ennek a hatalmas, főként vidéken igen befolyásos erőnek a felszámolását a „harc a ~ ellen” zászlaja alatt hajtotta végre a komm. párt. Rákosi 1948. I. 10-i beszédében kijelentette, hogy a ~val az év végére le kell számolni. A leszámolás főbb mozzanatai: Mindszenty hgprím. letartóztatása, a →szerzetesrendek föloszlatása, az egyh. vagyon elkobzása, az egyh. →iskolák államosítása és az egyh. helyzetének marginalizálása a társad-ban. Ez utóbbi magában foglalta az egyh. ünnepek eltörlését ill. átminősítését (karácsony helyett fenyőfaünnepély), továbbá az egyh. szerepének nemkívánatossá tételét a születés-házasság-temetés rítusában (pl. keresztelés helyett névadó ünnepély, keresztszülők helyett névadó szülők, az isk-kban karácsonyi és húsvéti szünet helyett téli ill. tavaszi szünet). Az 1951: létrehozott →Állami Egyházügyi Hivatal teljes jogkörű hatalommal rendelkezett az egyh. élet minden mozzanata fölött. Egy ideig azonban még gyakran szó esett a „~ aknamunkájáról”, és talán csak az 1970-es évek elejére tűnt el teljesen a ~ ódiuma az egyh. intézményeiről. Cz.L.

Kortárs 1999:7. sz. (Czigány Lóránt: Államosított szavaink átvilágítása)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.