🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > katolikus egyetem
következő 🡲

katolikus egyetem: a Szentszék által létesített, illetve tőle függő, főként profán tudományokkal foglalkozó felsőoktatási intézmény, mely intézményes elkötelezettséget vállal tevékenységének a katolikus Egyház hite szerinti végzésére. - Munkáját úgy végzi, hogy ezzel hozzájárul az Egyh. tanítói feladatának teljesítéséhez, vagyis a kutatást és az oktatást a kat. tanítás figyelembevételével folytatja (vö. 807, 809.k.). Ez nem csupán azt jelenti, hogy az oktatásban a kat. tanítás határait nem szabad áthágni, hanem pozitív követelmény is. A ~eken „korunk új problémáinak és kutatási eredményeinek igen részletes elemzése egyre tökéletesebben szemlélteti, miként tesz egybehangzó tanúságot a hit és az ész arról, hogy az igazság egy” (GE 10a). - A ~ nevet egy felsőokt. intézmény csak az illetékes egyh. hatóság hozzájárulásával viselheti (808.k.). A Szentszék által alapított ~eket az →Annuario Pontificio évente fölsorolja. Az egyetemnek nem minősülő, de a fönti tulajdonságokkal rendelkező kat. felsőokt. intézményekre ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint a ~ekre (814.k.). Az Egyh. jogosultnak vallja magát arra, hogy egyetemeket létesítsen és vezessen. Amikor ezt teszi, nem csupán fentebb említett tanítói küldetését gyakorolja, hanem hozzájárul az emberek műveltségének magasabb szintre emeléséhez és az emberi személy teljesebb kifejlődéséhez (807.k.). - A ~ tanárai. A ~eken a szabályzatuk szerint illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy tanárnak olyanokat nevezzenek ki, akik nemcsak tud. szempontból és pedagógiailag alkalmasak, hanem a kat. tanításban és életmódjukban is kifogástalanok. Ha ezek a követelmények hiányoznak, az egyh. hatóságnak lépéseket kell tennie az illető tanár elmozdítására az egyetem szabályzatában meghatározott eljárásmód szerint (810.k. 1.§). Ezzel összefüggésben az illetékes →püspöki konferenciák és mpp-ök kötelessége és joga felügyelni arra, hogy a ~eken megtartsák a kat. tanítás elveit (810.k. 2.§). Mindez nem jelenti azt, hogy a hittel nem közvetlenül kapcsolatos tárgyak v. ökumenikus vonatkozású kérdések oktatására ne lehetne nem kat-okat fölvenni. Ám nekik is tiszteletben kell tartaniuk a ~ jellegét, s a nem kat-ok nem alkothatják az oktatók többségét. - A ~eken a jog szerint kötelező teol. kart, intézetet v. legalább tanszéket fenntartani, s ott világi diákok oktatását is lehetővé tenni (811.k. 1.§; GE 10). A CIC külön előírja, hogy a ~eken tartani kell olyan előadásokat, melyek főként az illető egyetem egyes karain oktatott tud-okkal kapcsolatos teol. kérdésekről szólnak (811.k. 2.§). Ezekre az előadásokra sor kerülhet akár a teol., akár más fakultásokon. - A mpp. feladata, hogy gondoskodjék a diákság lelkipásztori ellátásáról akár úgy, hogy külön →személyi plébániát (518.k.) alapít számukra, akár úgy, hogy gondozásukkal egyszerűen megbíz egy papot, esetleg lelkészi (vö. 564-572.k.) minőségben. Ugyancsak a diákságnak nyújtanak elsősorban lelki segítséget (de esetleg pl. kulturális, szociális támogatást is) a nem csupán a ~ek mellett működő ~i központok. Ezek létesítése is a mpp-re tartozik (813.k.). - Mo-on 1990-ig az illetékes hatóságokhoz nem érkezett hivatalos fölkérés ~ alapítására, jóllehet évtizedeken át napirenden volt a kérdés (→katolikus egyetemalapítási tervek Magyarországon, →katolikus iskola). 1992. I. 30: az MKPK a Szentszék engedélyével a →Pázmány Péter Hittudományi Akadémia addig egyetlen kara, a Hittudományi Kar mellé Bölcsészeti Kart is alapított, s ezzel létrehozta a →Pázmány Péter Katolikus Egyetemet. Az egy. 1995: Jog- és Államtudományi Karral, 1996: szentszéki alapítás folytán Kánonjogi Posztgraduális Intézettel, 1998: az MKPK intézkedésével Információs Technológiai Karral bővült. 1999. III. 25: a Kat. Nevelés Kongr-ja 1151/98. sz. határozatával szentszéki alapítású ~mé emelte. E.P.-**

AAS 1990:1475. (Ex corde Ecclesiae ap. rendelkezés) - Erdő 1991:324. - Ammer, Josef: Zum Recht der „Katholischen Universität”. Würzburg, 1994. - Török József-Legeza László: Pázmány Péter Kat. Egyetem. Bp., 1999.