🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kassai vértanúk
következő 🡲

kassai vértanúk: Kőrösi →Márk esztergomi kanonok, Grodecz →Menyhért SJ és →Pongrácz István SJ tábori lelkészek, akiket 1619. IX. 6: Kassán halálra kínoztak. - A →harmincéves háború 2. évében Bethlen Gábor erdélyi fejed. (ur. 1613-29) a csehek megsegítésére megtámadta a II. Ferdinánd kir. (ur. 1619-37) uralma alatt lévő Felvidéket, ahol a prot-ok föllázadtak Bethlen támogatására. Széchy György és Bakos János egy lovas dandárral földúlta Jászót, elűzte onnan az egri kápt-t. IX. 5: Kassa kaput nyitott Rákóczi György hajdúi előtt, akik elfogták a ~at. Kálvinista hitre akarták téríteni őket, amit a ~ visszautasítottak. Ezért IX. 6: éjjel a katonák halálra kínozták őket. Menyhértet és Márkot lefejezve, Istvánt félholtan dobták egy pöcegödörbe, ahol ő még 20 órát élt. A városi tanács rendeletére a hóhér kiásta és eltemette a ~at. 1620 tavaszán maradványaikat Forgách Zsigmond nádor (1618-21) neje, Pálffy Katalin (Bethlen Gábor engedélyével) a sebesi tp-ba, majd a hertneki várba, 1635 k. a nagyszombati klarisszák zárdájába vitte. Több csodálatos gyógyulás után 1628: Pázmány Péter esztergomi érs. (1616-37), 1661: Lippay György (1642-66) vizsgáltatta az ügyet. 1855. IX. 6: Scitovszky János (1849-66) vizsgálatának eredményét fölterjesztette a Sztszékhez, kérvén b-gá avatásuk megindítását, Fábry Ignác kassai pp. (1852-67) nyilvános tiszteletük elrendelését. 1904: b-gá, II. János Pál p. (ur. 1978-) 1995. VII. 2: kassai látogatásakor sztté avatta a ~at. - Ü: szept. 7. 88

Kollányi 1900:217. - M. szentek 1941. (Meszlényi Antal: A három kassai vt.) - MTK II:447. - Balogh-Gergely I:71. - Puskely 1994:310. - BS III:927. (s.v. Martiri di Cassovia)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.