🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kalkedoni zsinat
következő 🡲

kalkedoni zsinat, Kalkedon, 451. okt. 8.-nov. 1.: a 4. →egyetemes zsinat. - Nagy Szt Leó p. kérésére a →monofizitizmus elítélésére hívta össze 451. V. 17: Markianosz cs. (ur. 450-57). Helyéül először Niceát jelölte ki, majd inkább a főv. közelében lévő Kalkedont választotta. A ~ helye Szt Eufémia vt. szűz tp-a volt. A hagyomány szerint 600, valójában vsz. kevesebb résztvevője volt, de az I. vat. zsin-ig ez volt a legnépesebb. Elnökségét 5 p. legátus, irányítását 6 cs. biztos látta el. - A megnyitó ülésen 451. X. 8: mindjárt számon kérték az alexandriai Dioszkoroszt a →rablózsinatért. A 2. ülésen fölolvasták a →niceai hitvallást és Leó p. levelét a →hüposztatikus egységről. Az atyák „Ez a szentatyák és az apostolok hite. Mi is ezt hisszük. Leó által Péter szólt!” fölkiáltással egyhangúlag elfogadták a p. tanítását. X. 13: a 3. ülésen elítélték és megfosztották hiv-ától Dioszkoroszt, s bár a p. legátusok nem akartak új hitvallást, 23 pp. X. 22: mégis benyújtott egy új formulát, amit az atyák egyhangúlag elfogadtak. X. 31: a 6. ülésen Markianosz cs. és Pulcheria csnő is jelen volt, s a cs. kérésére a ~ 28 fegyelmi kánont fogalmazott. A 28. meghatározta Konstantinápoly pátr. székének rangját: joghatóság tekintetében egyenrangú Rómával, rangban a 2. helyen áll Jeruzsálem, Alexandria és Antiochia előtt. A záróülésen a p. legátusai e 28. kánon ellen kifejezetten, de hiába tiltakoztak. T.J.

Jedin 1962:28.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.