🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > káldeusok
következő 🡲

káldeusok (héb. kasdim, akkád kaldu, ar. kaldán, kaldáni): 1. az újbabilóniai birodalom alapítói (vö. Dán 1,4). Jud 5,6 szerint Izr. népe a ~ ivadéka (→Ur városa). Az asszír forrásokban elsőként II. Asszurnaszirpal (ur. Kr. e. 884-858) említi őket, mint akik több városállamot (Bit-Jakin, Bit-Ammukani, Bit-Dakkuri stb.) alapítottak a Perzsa-öböl Ny-i partján, ahonnan állandóan veszélyeztették Babilóniát. Ukincer (ur. Kr. e. 732-729, III. Tiglat-Pilleszer idején) és Marduk-apla-iddin (II. Szargon uralma alatt) átmenetileg magához is ragadta az uralmat Babilónia fölött. Nabopolasszar (ur. Kr. e. 626-605) alatt a ~ (→arámok) megalapították Új-Babilóniát. A Dán 2,2-10; 4,4; 5,7.11: a varázslókkal, jövendőmondókkal és csillagjósokkal együtt említi a ~at, értelmezni tudták az álmot és a csillagok állását (→Háromkirályok, →mágusok). - 2. katolikus közösség Irakban, Iránban, Szíriában és Egyiptomban. 150-200 ezer lélek, magukat a bibliai ~ leszármazottainak tartják. A káldeus nyelvet lit-jukban és (az arab mellett) a mindennapi életben is használják. A 13. sz. közepén domonkos misszion-ok hatására a →nesztoriánusok közül váltak ki, s csatlakoztak az Egyh-hoz. Szétszórt ker. közösségeiket a 15. sz: egy Sulaka nevű szerz. egyesítette, akit pátr-vá választása után a pápa fölszentelt. Halála után a Görögszertartású Káldeus Egyház (ahogy hívei nevezték) két részre szakadt egy-egy pátr. vezetése alatt. Egyik közp-juk az iráni Ulmiában, a másik az iraki Moszultól É-ra lévő Al-Kos helységben volt. - A 17. sz. közepén a kosi pátr. elszakadt a katolicizmustól, de a töröko-i Diarbekirben székelő pátr. nem követte ebben. Ettől fogva a diarbekiri pátr-k a Babylon pátr-ja c-et viselték mindaddig, míg a kosi pátr. unióra nem lépett Rómával (→káld szertartású katolikus egyház), s mint az újra egyesült káldeus egyh. vez-je

székhelyét Babylonból Moszulba tette át. - A ~ pátr-ját a pp-ök szinodusa választja, és a pápa a Sztszéknek tett alávetettségi eskü letétele után hivatalában megerősíti. Ő irányítja a moszuli és bagdadi érsséget és a 4 (baszrai, egyiptomi, szíriai és isztambuli) patriarchális pléb-t. Joghatósága alatt Iránban 2 érs., Irakban és Töröko-ban 4 pp. áll. Irakban 3 káldeus ktor és 2 zárda létezik, melyekben oktatás folyik. Már a 19. sz. végétől Moszulban teol. szem. működött, nyomdájában káldeus nyelvű imakv-eket és isk. tankv-eket nyomtattak. - A ~ egyh. naptárában az év kezdete dec. 1., vége nov. 30. Lat. típusú reverendát viselnek, széles ujjú K-i köpennyel, fejükön turbánnal. **-F.I.T.

Concise Encyclopedia of Arabic Civilization. Djambatan-Amsterdam, 1959. - BL:911.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.