🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Korda Kiadó és Könyvkereskedés
következő 🡲

Korda Kiadó és Könyvkereskedés, 1919-1950; 1990-: a →Jézus Szíve Népleányai Társasága sajtóapostolsága. Nevükben a →korda mozaikszó a lat. Cordi Omnium Res Dicamus Amore, 'Mindenek Szívének szenteljük dolgainkat szeretettel' kifejezésből. - Az alapító, →Bíró Xavér Ferenc SJ (1896-1938) a Társaság sajátos feladatának jelölte meg az „anyagi világ” rendeltetésszerű fölhasználását az ember égi és földi boldogságára, az Evangélium terjesztését a szoc. igazságosság és szolidaritás jegyében, melyben nagy szerepe van a sajtónak. 1919. I: Bpen megalapította a →Korda Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaságot, nyomdával, üzletekkel. Szerény kezdet után a ~ Mo. egyik jelentős kv-kiadó vállalatává fejlődött, mely a szerzetesrendek feloszlatásáig (1950) nagy számban jelentetett meg a családot és az ifjúságot segítő kiadványokat. Fiókot nyitott 1920: Mezőkövesden (Szív bolt), 1924: Szegeden és Kecskeméten, 1930: Kálozon, 1931: Kiskunfélegyházán, 1936: Hódmezővásárhelyen, 1940: Balatonfüreden, 1941: Kolozsvárt, 1942: Kőszegen (Emericanum). 1950: a kiadót, nyomdáját és üzleteit államosították. 1990: újraindult a kiadói tevékenység. 1990: Kecskeméten, 1993: Kőszegen, 1999: Szegeden kv- és kegytárgykereskedést nyitottak (a kőszegi üzlet mellett kölcsönkvtár is működik). Saját üzletein kívül a ~ kiadványait más kiadókon keresztül is terjeszti, a határon túl is. - Kiadványai: 1924: Liguori Szt Alfonz: Örök igazságok és az imádság. - 1926: Charles SJ: Isten közelében I-III. - Csávossy Elemér SJ: Imádság és elmélkedés. - Czékus: Jézus Szive novena. - Grim-Csávossy: Szűz Mária titka. - Lányi SJ: Jézus Krisztus királyi felsége, Kis Teréz élete élő áldozatul. - Müller Lajos SJ: Részletes lekiismeret-vizsgálat. - 1928: Schmidt SJ: Harc a lélekért. - Blaskó Mária: A királyfi lovagjai. -: Jézus jön hozzátok. -: Szt Imre és a gyermekek. - 1930: Grignon-Csávossy: Szűz Mária titka II. - Müller Lajos SJ: Az Atya hív téged. -: Szentlélek novena. - Sudbrack-Csávossy: Az Úr Jézus kis kegyelete. - Uhl-Tissot: Hibáink jórafordításának művészete. - Loyolai szent Ignác lelkigyakorlatai. Ford. Vukov. - Jézusom királyom. Képeskv. - Missziós játék. Társasjáték. - Utazás Jézuskához. Társasjáték. - 1932: Jaegher SJ: Bizalom Szűz Mária iránt. - László Ferenc SJ: Jézus szent Szivének iskolájában. 2. kiad. - Müller Lajos SJ: Szeressétek egymást. - Tissot: Hibáink jórafordításának művészete. - 1933: Névtelen: Bonc után. Rafalo Mária élete. - Beaudenona: Elmélkedések az Evangéliumról. - Csávossy Elemér SJ: Jézus Szíve elmélkedések. - Multa Ferrero: Benigna élete. - Zsámár Jenő SJ: Íme a Szív. 2. kiad.

- Tomka Ágoston: Három nap a Manrézában. - 1934: Plus-Zsámár: A kereszt királyi útja. - 1935: Gergely Jolán: Egy élet egy lélekért. 2. kiad. - Müller Lajos SJ: Aszketika és misztika. -: A jó Isten. - Wöhrmüller-Evetovics: Királyi törvény. - 1936: Névtelen: Az idők nagy jele. - Csávossy Elemér SJ: Egy élet Krisztusért. -: Egy nagy Király nyomdokaiban. -: Kis elmélkedések. - Pécsi Tamás: Tűz és kard felett. - 1937: Csávossy Elemér SJ: Szt Ignác kilenced. - Müller Lajos SJ: A kereszt iskolája. -: Legyetek tökéletesek. -: Rejtett gyémántok. - Pakocs Károly: Örömet akartok? - 1938: Csávossy Elemér SJ: Szt József tisztelete. - Gálos László: Isten magányában. - Jámbor László SJ: Szt Ignác vize. - Müller Lajos SJ: A kereszt diadala. - 1939: Egy öreg pap: Temetőnk sírjai. - Müller Lajos SJ: Harmatozzatok egek. -: Példát adtam. -: Szeretett minket. - Plus-Ulch: Lumen Christi. - Wimmer, A. OSB: A megváltás bölcsődala. - 1940: Névtelen: Loyolai szent Ignác lelkigyakorlatos kv-e. - Névtelen: Wynn Percy. - Charles-Gálffy: Apostoli lelkeknek. - Cser-Palkovics István SJ: Nagyheti kilenced. - Ervin Gábor: Mutasd meg az Atyát. - Fehérváry Margit: Isten békéje. - Müller Lajos SJ: Igazság és élet. -: Példabeszédekben szólok. -: Tanuljatok tőlem. -: Aszketika és misztika. - Nagy I. Győző: Békesség. - Szívós Donát: Világáramlatok sodrában. - 1941: Csávossy Elemér SJ: Manréza isk-ja. - Varga János: Kat. dogmatika világi hívek számára. - Liguori Szt Alfonz-Dombi SJ: Megegyezés Isten akaratával. - P. Pál: Az elveszett gyűrű. - Müller Lajos SJ: A kereszt isk-ja. -: Boldogasszony Anyánk. - 1942: Csávossy Elemér SJ: Adventi, karácsonyi elmélkedések. - Gausz Tibor: Énekeljen szíved is. - Kosztolányi István: Így szólott az Úr. - 1943: Kovács Imre: A kórház angyala. - Napholz Pál: Szűz Mária, a Jézus Társaság anyja és kirnője. - Plus-Gálffy: Isten kezében. - Schones OSB: A rongyszedők plébánosa. - Szabó József SJ: Egyén és közösség. Világnézeti konferenciák I. -: Az egyén és a közösség röntgenképe. Uaz II. - Charles-Gálffy: Isten kezében II-III. - Honoré, H.: Öt perc lelkeddel. - 1944: Czapik Gyula: Kilenced szent József tiszteletére. 7. kiad. -: Könyörülj rajtunk Uram. 4. kiad. - Gálffy László SJ: A legnagyobb örömhír. -

Gergely Jolán: Majd ha asszony leszek. 3. kiad. - Kosztolányi István: Így szeretett az Isten. - Leicher Alajos: Fénysugár az Istenember Szívéből. - Nógrády József: A kegyelmi élet I. - 1945: Lehodey-Müller: Isten kezében. - Császár József: Gyónók kalauza. - Czapik Gyula: Imakv. kat. férfiak számára. -: Imakv. kat. nők számára. - Gergely Jolán: Add nekem szívedet. -: Majd ha asszony leszek. 4. kiad. - Hegedűs László: Fohászok. - Jámbor László: Kiáltás a mélységből. - Karg Kaazián: A kis titok. - Lehodey Vitál: Isten kezében. - Magyary Judit: Szívecske meséi. - P. Felix: A tenger ajándéka és egyéb elb-ek. -: A jó Isten virágoskertje. -: Tanuljunk a Jézuskától. - P. Pál: Matyi és egyéb elb-ek. 4-5. kiad. - Palánkay Tibor: A jegygyűrűért. -: Világosodjék világosságtok! - Pogáni Kornél: Esti mesék. - Tower Vilmos: Másvilág, pokol, mennyország. - 1946: Farkas Éva: Szívkirály kincsei. - Hajós Elemér: Széthulló családok, kallódó gyermekek. - Koszterszitz József: Lépcsőima. - Magyary Judit: Eszter hazamegy. - Palágyi Sándor: Viganka és más gyermekmesék képekkel. - Palánkay Tibor: Ragyogó szemek. - Rajz Mihály: A Mester itt van és hív téged. - Semjén Gyula: Az üvegkastély. - Zaymus Gyula: Ősök és unokák. - 1947: P. Pál: Itt vagyok én is. - Névtelen: Mária segít. - Névtelen: Történt pedig... és egyéb cserkészelb-ek. - Bognár Elek: Szavalás, színjátszás, rendezés művészete. - Hajdók János: Bolond lyukból bolond szél fúj. - Halász Pál: Boldogasszony Anyánk. - Huszár Pál: Örök élet. -: Végtelen felségű szív. - Jörgensen: Sienai Szt Katalin. - Kollár Ferenc: Isten városa. - Kovács Géza: Máriát dícsérje lelkünk. -: Zsolozsma a fogolykiváltó Boldogassz. tiszt-ére. - Laskay Antal: Jellemkutatás. - Magyary Judit: A nagy cél. - Meer de Walcheren: A végtelen igézetében. - Müller Lajos SJ: Jegyesoktatás. - Palánkay Tibor: Két gyűrű, egy boldogság. - Puskás Béla: A Szentírás. - Solyóm Sándor: Honnan? Miért? Hova? - Sztrilichné, Csapody H.: Egy marék boldogság. -: A teljesebb titok. - Tower Vilmos: Kihez menjek feleségül? -: Kit vegyek el feleségül? - Walter János: Napsugarak a Newcasteli kőszéntelepen. - Zaymus Gyula: Bujdosó táltos. -: Pásztortáska. - 1948: Clairvauxi Szt Bernát: Műveiből. Evezz a mélyre! - Csávossy Elemér SJ: A nagy jel az égen. - Csavy Márton: És újra felgördült a függöny. - Csűrös Emilia: Áldás vagy átok. - Czapik Gyula: Könyörülj rajtunk, Uram. - Hajdók János: Idők és balladák. - Magyary Judit: Örök kedves. -: A kis bolt. - Magyary Judit: Teréz diadala. - Palánkay Tibor: Boldogasszony édes. - Rajz Mihály: Elmélkedések a katekizmusból. - Schnattner Szigfrid OSB: Minden napunk Isten szolgálat. - Schwartz Antal: Szűz Mária élete. - Szives Béla: A tövisfalvi tisztelendő. - Szunyogh X. Ferenc OSB: Mindenki. - Tower Vilmos: A spiritizmus. - Zeleneki Gusztáv: Elsőszombati zsolozsma. - Zolotnoki Oktáv: Engeszteljük Jézus szentséges szivét. -: Tökéletes családfelajánlás. - 1949: Török Jenő: Primiciád előkészítése, megszervezése, liturgiája. - 1950: Czapik Gyula SJ: Kilencnapi ájtatosság szent József tiszt-ére. - 1990: Blaskó Mária: Imádságos képeskönyvem. - Spillman: A gyónási titok áldozata. - 1991: Blaskó Mária: Pedró. - Magyar László Piar: Játszva angolul. -: Játszva latinul. -: Játszva németül. - Burger, Lisbeth: Bölcsőre hulló fények és árnyak. - 1992: Staehelin, B.: Lelki gyógyulás a keresztény megújulás útján. -

Béky Gellért SJ: Szép Szűz Mária. - Magyar László Piar: Beszéljünk angolul. - Weiser, Franz SJ: Klinger Walter világ körüli útja. - Jálics Ferenc SJ: Tanuljunk imádkozni. - M. Értsey Livia: Emlékeim. - Morlin Imre SJ: A csodálatos kép. - Flanagan, N. OSM: Evangélium Szt János szerint (Szegedi Bibliakommentár 4.). - Schanda Judit: My best friend. - Kurz, W.: Az apostolok cselekedetei. (Szegedi Bibliakommentár 5.) - Lambert, W. SJ: Miért-mit-hogyan gyónjunk? - Cser László SJ: Jelenvalók és örökkévalók. - 1993: Cser László SJ: Útközben. - Harrianton, D. SJ: Evang. Szt Máté szerint. (Szegedi Bibliakommentár 1.) - Weiser, Franz SJ: Az alpesi fény. - Zsoltárimádságok 1. Adj irányt léptünknek. - Uaz 2. Ó, áldd az Urat, lelkem. - Kodell, J. OSB: Evang. Szt Lukács szerint. (Szegedi Bibliakommentár 3.) - Magyary Judit: A nagy cél. - Morlin Imre SJ: A 11 apostol. -: A zöld börönd titka. - P. Van Linden: Evang. Szt Márk szerint. (Szegedi Bibliakommentár 2.) - 1994: Mello, Anthony de SJ: A csend szava - egy perc bölcsesség. 2. kiad. - Bálint József SJ: Fiatalok világító tornya. - Dr. Fejes Mária-Morlin Imre: Jegyesekkel beszélgetünk. - Tobin, Eamon: Segíts nehéz döntéseimben. - Homoki-Nagy Katalin: Csibekönyv. -: Mennyből az angyal. -: Virrasztó. - Pick, J.: Galátai és Római levél. (Szegedi Bibliakommentár 6.) - Jálics Ferenc SJ: Szemlélődő lelkigyakorlatok. - Getty, M. A.: 1. és 2. Korintusi levél. (Szegedi Bibliakommentár 7.) - Morlin Imre SJ: A katasztrófa. -: Az aranykereszt. - Breemen, Piet van SJ: Mint megtört kenyér. - 1995: Koerbling-Riesterer SJ: Boldog Rupert Mayer. - Bálint József SJ: A Teremtő munkatársa. - Bocsa József: A szentektől tanulni. - Cser László SJ: Emberek a kereszt körül. - Cser-Palkovics István SJ: Nagyheti gondolatok. - Bánk József: Miatyánk. -: Ami a szemnek láthatatlan. -Tobin, Eamon: Hogyan bocsáss meg magadnak és másoknak. - Nouwen, Henri J.: Szívemből szólok szívedhez. - Havener, J. OSB: 1 és 2 Tessz, Fil, Filem, Kol, Ef. (Szegedi Bibliakommentár 8.) - Neyrey, J.: 1 és 2 Tim, Tit, 1 és 2 Pt, Júd. (Szegedi Bibliakommentár 9.) - Jálics Ferenc SJ: Tanuljunk imádkozni. 2. kiad. -: Testvéreink hite. - Morlin Imre SJ: Klaudiusz. -: Koki és társai. - Nemeshegyi Péter SJ: Ermi furulyája. - Nemesszeghy Ervin SJ: Tudomány, hit, bölcselet (Scientia unit in fide 1.). - Romain, Philip St.: Növekedés a belső szabadságban. - Szabó Ferenc SJ: „Csillag után”. - 1996: A-né Gergely Gabriella: Özvegyen. - Bednár Pál: Innen - Oda. -Weiss, Franz: Szenvedés és megdicsőülés. - MacRae, G. W. SJ: Zsidókhoz írt levél. (Szegedi Bibliakommentár 10.) - ifj. Lele József: Az Úr készen találta őt. Bálint Sándor élete. - Jálics Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk. 2. kiad. -: Szemlélődő lelkigyakorlatok. 2. kiad. - Schubert, Linda: A csoda órája. 2. kiad. - Beesing-Nogosek-O'Leary: Enneagram. - Morlin Imre SJ: Tp. az erdőszélen. - Nemeshegyi Péter SJ: Mit mond nekünk a II. vatikáni zsinat? - Pajor András: Levél marslakó barátomnak. - Perkins, Pheme: Jelenések kv-e. (Szegedi Bibliakommentár 11.) - Breemen, Piet van SJ: Nevemen szólítottál. - Temesi József SJ: Jézus Krisztus szeretetéről. - 1997: Mello, Anthony de SJ: Szárnyalás. - Barthas, C.: Élt egyszer Fatimában 3 kisgyermek. 2. kiad. - Bocsa József: A szentektől tanulni. 2. kiad. - Cser László SJ: Boldog szívem éneke. - Tobin, Eamon: A kiengesztelődés szentsége. - Yarnold, Edward SJ: Együtt az Úrral. -

Wedge, Florence: Mit tegyünk, ha imánk nem nyer meghallgatást? - Imakönyv kat. híveknek (nagybetűs) - Nemeshegyi Péter SJ: Mi is az - imádkozni? - Örsy László SJ: Boldogok a keresők. -: Úttalan utak Ura. - Pajor András: Ne lépj a vadvirágra! - Romain, Philip St.: Isten és a szenvedés kérdése. - Szabó Ferenc SJ: Láng az őszutóban. -Green, Thomas SJ: Megnyílás Isten felé. - Török József: A magyar föld szentjei. - Zsoldos Eszter: Dióbél angyalok. - 1998: Mello, Anthony de SJ: A csend szava - egy perc bölcsesség. 6. kiad. -: A szív ébredése. 2. kiad. -: Szárnyalás. 3. kiad. - Barthas, C.: Élt egyszer Fatimában 3 kisgyermek. 3. kiad. - Tobin, Eamon: Segíts nehéz döntéseimben. 2. kiad. - LeFort, Gertrud von: Himnuszok az egyházhoz. - Schaller, Hans: Útkeresés. - Boulad, Henri SJ: A keresztény Isten botránya. (Omega füzetek 1.) -: A teljes élet titka. (Uaz 2.) -: A belső tapasztalata. (Uaz 3.) -: A kockázat jutalma. (Uaz 4.) - II. János Pál: Reménységünk forrása. - Kicsinyek imakv-e. Imakv-leporelló. - Mi Atyánk. Imakv-leporelló. - Jálics Ferenc SJ: Tanuljunk imádkozni. 3. kiad. - Leloup, Jean-Yves: A „hészükhaszta” imamód. - Magyary Judit: Eszter hazamegy. - Morlin Imre SJ: A csillagos pók hálójában. -: Az aranykereszt. 2. kiad. - Nemesszeghy Ervin SJ (szerk.): Jezsuiták küldetése. (Scientia unit in fide 3.) - Pajor András: Add föl, hogy fel ne add! -: Vizimalom v. amit akartok. - Romain, Philip St.: Növekedés a belső szabadságban. 2. kiad. - Breemen, Piet van SJ: Hivatás és küldetés. - Rónay Anna: Beatrice. 2 jav. kiad. (Mária oltalmában) - Schéda Mária: Salkaházi Sára - a szociális szeretet apostola. - 1999: Mello, Anthony de SJ: A szív ébredése. 3. kiad. -: Szárnyalás. 4. kiad. - Fleming, David SJ: Lelkigyakorlatok Szt Ignáccal. - Laun, Andreas: Szerelem és párkapcsolat. - Fejes Mária-Morlin Imre: Jegyesekkel beszélgetünk. 2. kiad. - Niziurski, E.: Szeplős Márk hihetetlen kalandjai. - Tobin, Eamon: Hogyan bocsáss meg magadnak és másoknak. 2. kiad. -: Segíts nehéz döntéseimben. 3. kiad. - Jálics Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk. 3. kiad. - Kovács András: Nagy örömet hirdetek. - Kozma László: Harangok érce. - Kricskovics Zsuzsanna: Keresztény ünnepek I. -: Keresztény ünnepek II. - Lelkes Miklós: Könnycseppek tündére. -: Kukurikús kikérdező. - Zundel, Maurice: Isten, a nagy félreértés. - Nemeshegyi Péter SJ: Mi is az - imádkozni? 2. kiad. - Nemesszeghy Ervin SJ (szerk.): Hit, vallás, kultúra (Scientia unit in fide 2). - Pawlukiewicz: Fiatalok beszélgetnek. - Pajor András: Ismerem tetteid. -: Barlang, jászol, szelíd parázs. -: Csendes tanúság. - Lefevre, Pierre: Keresztények a világtörténelemben. - Breemen, Piet van SJ: Mint megtört kenyér. 2. kiad. - Strilich Ágnes: Gyöngyháztöredék. - Weningerné Pécsi Erzsébet: Easy English Grammar - ang. nyelvtan. - 2000: Mello, Anthony de SJ: A csend szava - egy perc bölcsesség. 7. kiad. -: A szeretet útja. 1-2. kiad. -: A szív ébredése. 3. kiad. -: Szárnyalás. 5. kiad. - Teleki Béla: A kezelhető gyermek. -: Kézikv. a családról. -: Magzatkönyv. - Boulad, Henri SJ: Bátorság a léthez. (Omega füzetek 5.) -: Quo vadis Ecclesia? (Uaz 6.) - Holczer J.-Kozma L.: Minden szó egy regény. - Kovács András: Ádventi tűnődések. -: Nagy örömet hirdetek. 2. kiad. - Kozma László: Az Isten boltja. - Anders, Lexa: A szeretet szemével látni. - Schubert, Linda: A csoda órája. 3. kiad. - Gustin, Marilyn: A benső út. 1-2. kiad. - Pajor András: Axiológia. -: Csendes tanúság. 2. kiad. - Romain, Philip St.: Növekedés a belső szabadságban. 3. kiad. - Green, Thomas SJ: Amikor a kút kiszárad. Göcsei Rita SJC

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.