🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kesselyák
következő 🡲

Kesselyák Adorján (Ungvár, Ung vm., 1906. jan. 15.-Szeged, 1951. nov. 25.): főiskolai tanár. - A bpi egy-en végzett, 1928: állattanból drált, 1929: vegytan-termrajz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Méhely Lajos prof. gyakornoka, majd tanárs-e, 1929-31: No-ban járt tanulm-utakon, főként fejlődésmechanikával és rendszertannal foglalkozott. 1934: az újonnan alakított Állatrendszertani Int. tanárs-e, 1937: első tanárs-e, 1938: adjunktusa, az oknyomozó állattan tárgykörből mtanárrá képesítették, 1939: a nápolyi állattani állomáson dolgozott. 1940: a szegedi Áll. Polg. Isk. Tanárképző Főisk. állattani tanszékvez-je volt haláláig, közben 1948-49: a kolozsvári Bolyai János Tudegy. meghívott tanára. - A Tisza élettani kutatásának egyik kezdeményezője, melyben megtalálta a bunkós polipocskát, új taggal gazdagítva az ismert hazai állatvilágot. Tartós preparátumfestési módszert dolgozott ki, szintetikusan állított elő kanadabalzsamot. Főként az ászkarákok élet- és rendszertanával foglalkozott, néhány új fajt is fölfedezett, ritka fajok hazai előfordulását mutatta ki, kísérleti keresztezéseket végzett. - 1947: a SZIA IV. o-a tagjává választotta. - M: Miként fejlődött a Haplopthalmusok párzószerve? Dri ért. Bp., 1928. - Kis enciklopédia. Többekkel. Uo., 1938. - Az állatvilág élete. Többekkel. Szerk. Dudich Endre. Uo., 1942. - Az állatok fejlődése. Uo., 1942. (Klny. A term. világa 1. köt.) - Állatrendszertani compendium főisk. hallg-k számára. Szeged, 1942. 88

Révai XXI:504. - SZIA tagajánl. 1943:27; 1946:15. - Dudich Endre: ~ emlékezete. Bp., 1956. (Klny. Állattani Közlem.) - MÉL I:911. Arck.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.