🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelemen, VIII.
következő 🡲

Kelemen, VIII., Ippolito Aldobrandini (Fano, Marche, Itália, 1536. febr. 24.-Róma, 1605. márc. 5.): IX. Ince utódaként 1592. I. 30-1605. III. 5: pápa. - Jogász papként a p. udvarban dolgozott, a Rota Romana auditora, a Signatura datariusa volt. 1585. XII. 18: bíb., 1586. I. 15: főpenitenciárius. 1588-89: Lengyo-ban legátus, sikerrel közvetített békét a lengy. kir. és Rudolf cs. között. - P-ként a →trienti zsinat lelki eredményeit akarta megvalósítani. Szigorú, jámbor életet élt. Szívesen vezette a lit-t, gyóntatott a Szt Péter-baz-ban. Szoros barátság fűzte Néri Szt Fülöphöz, C. →Baronius volt a gyóntatója. Támogatta Szalézi Szt Ferencet és a →negyvenórás szentségimádást. - 1595. IX. 17: föloldotta IV. Henrik fr. kir. kiközösítését, és békét kötött vele. Békét közvetített a fr. és a sp. kir. között. Ferrarát újra az Egyh. Áll-hoz csatolta. Kereste az uniót az ortodoxokkal, 1595: létre is jött a →breszti unió. Kudarcot vallott Skóciában és Svédo-ban. 1600: jóváhagyta Giordano →Bruno halálos ítéletét. - A trienti zsinat eredményeként kv-ek sorát adatta ki: 1592: a Vulgatát, 1596: az új Index librorumot és a Pontificalét, 1600: a ppi szertartáskv-et, 1602: a Breviáriumot, 1604: a Misszálét. - 1592: Attilio Amalteo követe révén békét közvetített Báthori István erdélyi fejed. és unokatestvérei, István, Boldizsár és András bíb. között. 1593: →Keresztény Liga néven törökellenes szöv-et hozott létre, és 10 ezer fős zsoldossereget küldött Mo-ra. - Sztté avatta 1594. IV. 17: Odrovác Jácintot, 1601. IV. 29: Pennaforti Rajmundot. - ~ erősítette meg 1592. IX. 23: Kutasi János győri, 1593. VII. 19: Cserődy János pécsi cpp-öt, X. 1: Dominis Antal zenggi, 1595. II. 27: Szuhai István váci, 1596. VI. 17: Zelniczey Miklós pécsi pp-öt, VI. 17: Kutasi János kalocsai érs-et, VII. 10: Forgách Ferenc nyitrai pp-öt, 1597. I. 29: Kutasi János esztergomi érs-et, 1598: Draskovics Mátyás tinnini cpp-öt, IV. 16: Pethe Márton győri, 1599. VI. 21: Monoszlói András veszprémi, 1600: Alajos boszniai cpp-öt, Pethe Márton kalocsai érs-et, VIII. 13: Dominis Márk zenggi, XII. 15: Radovits Péter váci, XII. 15: Zelniczey Miklós zágrábi, XII. 20: Zalatnaky György pécsi cpp-öt, XII. 20: Ujlaki Lajos boszniai cpp-öt, 1601. I. 15: Bratulics Simon szerémi cpp-öt, 1602. XI. 5: Dominis Márk spalatói érs-et, 1603. IX. 13: Bratulics Simon zágrábi, 1605. I. 7: Marchesi Marcel zenggi pp-öt. - Utóda 1605. IV. 1: XI. Leó. T.J.

Horváth Károly: VIII. ~ m. és horváto. hadi vállalatai. Zágráb, 1910. - LThK II:1226. - MKA 1984:23. (*Firenze; †márc. 3!) - Mondin 2001:473.

Kelemen, VIII., Gil Sánchez Munoz (Peniscola, Valencia-Mallorca szigete, 1447. dec. 28.): ellenpápa, püspök. - Valenciai prép-ból 1423. VI. 10: Peniscolában (Spo.) XIII. Benedek bíb-ai V. Mártonnal szemben ellenp-vá vál. V. Alfonz aragóniai kir. támogatta. Pierre de Foix OFM bíb. tárgyalásai eredményeként 1429. VII. 26: az összes szakadásban lévők kiengesztelődtek Mártonnal, ~ lemondott, és VIII. 26: a p. kinevezte Mallorca pp-évé. 1431: át akarta helyezni Geronába (Spo.), de ~ ezt nem fogadta el. T.J.

Eubel I:323. - MKA 1984:23. (s.v. Gil Sauchey Munoy)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.