🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kegyestanítórendi Katolikus Gimnázium
következő 🡲

Kegyestanítórendi Katolikus Gimnázium, Pest, 1717.-Bp., 1948. jún. 16.: Pest első gimnáziuma. - A város 10 ezer Ft-os alapítványt tett 1717: a →piaristák letelepítésére és a ~ javára. Első otthona a Galamb u. és a Március 15-e tér (V. ker.) sarkán volt. 1762-1917. II. 14: a gr. Esterházy-telken épült régi piar. rházban működött, ezután a Belvárosi Nagyboldogasszony-tp. melletti új épülettömbbe (2000: ELTE Bölcs. Kar) költözött. 1950: →Piarista Gimnázium, 1990 u. Piarista Ált. Isk., Gimnázium és Diákotthon. - 1746-84: világi ifjak számára bölcs. akad-t vez. 1770 k. elsőként a piar. tanárok kísérleteztek a bölcselet m. nyelvű okt-ával. 1777, majd 1806: a →Ratio Educationis tananyagát oktatták, de nagyon fontosnak tekintették a mat. és a termtud-ok tanítását is. Sikerrel küzdöttek a gimn. m. okt. nyelvéért. Népszerű önképzőkörük a reformkorban a korabeli m. irod. megismertetését szolgálta. Eötvös József min. 1848: a ~ban próbálta ki középisk. reformtervét. - 1717: 5, 1806: 6, 1850: 7 o-os gimn., 1851: tette az első érettségit 143 növ. 1885: 635 növ., 1887: 13 o-ban 751 növ., 1899: 682 növ., ebből 35 konviktusban, 19 piar., 3 világi tanár; 1909: 12 o-ban 692 növ., 23 tanár, 1922: 16 o-ban 1000 növ., 32 tanár, 1930: 16 o-ban 830 növ., 1940: 17 o-ban 827 növ-e volt. M.I.

Felsmann 1885:29. - Acsay 1887. - Wutz 1887:35. - A bpi kegyes tanítórendi főgymn. gyakorló isk. Emlékkv. 25 é. fennállásának ünnepéről. Bp., 1891. - Takáts Sándor: A főv. alapította piar. collegium tört. Bp., 1895. - Prónai 1899. - Vajda 1900:54. - Kalmár 1910:29. - Pallmann 1914. - Barthos-Csetri 1923:142. - MKA 1930:283. - Friedreich Endre: A pesti piar. gimn. tanulói 1717-től 1780-ig. Bp., 1932. - Gerencsér 1943. - M. piar. rtart. tört. 1943:252. - Balanyi 1943:44. - Köznevelés 1968. (Mészáros István: Három reformkori dolgozatfüzet)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.