🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalán
következő 🡲

Kalán, Bár-Kalán nb., Calanus (1150 k.-1218): választott érsek, bíboros, vsz. a Bár-Kalán nemzetség egyik névadója. - A MA-ban 1181-83: kir. kancellár, III. Béla (ur. 1172-96) kancelláriai reformjának végrehajtója. 1188-1218: pécsi mpp. A kir. 1189: Imre királyfi mellé rendelte. A bosnyák patarénok leveréséért a p. bíb-sá tette. 1190: a velencei hajóhadon a traui foknál aratott győzelem után ~ érdeme volt a 2 é. megkötött fegyverszünet. Érdemeiért III. Béla a pécsi ppség szabadalmait kibővítve erősítette meg: ppi beleegyezés nélkül Pécsett v. a vm-ben gyűlést nem tarthattak; a vm-ben szedett vám-, vásár- és menyétadó 1/10-e a pp-é; a gabona-, bor-, marha- és baromfitizedet mindenki köteles fizetni, a tizedből sem a nádori huszadot, sem az ispáni századot - mint máshol szokás - nem szedhetik. 1193: Dalmácia kormányzója, a többi pp-kel együtt tiltakozott János kalocsai érs. megválasztása ellen. Velence Zára elleni ostromkísérletét ~ vezetésével hiúsították meg. III. Béla halálakor, 1196. IV. 23: azzal vádolták, hogy a szt útravalóként adott szentostyával megmérgezte a kir-t. III. Celesztin (ur. 1191-98) a cikádori apátot bízta meg a vizsgálattal. III. Ince (ur. 1198-1216) 1204. I. 7: intette a vérfertőzéssel vádolt, de a pp-ök által tisztázott ~t, hogy ne adjon okot a gyanúsítgatásokra, 1206. VI. 19: ez ügyben ismét vizsgálatot rendelt el. E vádak alapja vsz. a ~ és Imre kir. közti pol. ellentét volt. Merániai János kalocsai érs-kel szemben az esztergomi kápt. szabálytalan választása alapján 1204. VIII. 20. u.-1205. VIII. 1: vál. esztergomi érs. A III. László nevében kormányzó András hg. megerősítését kérte, de III. Ince nem ismerte el. 1209: bán, 1217: öregsége miatt nem kísérte el II. Andrást a sztföldi hadjáratra, de pénzzel támogatta. →Henszlmann Imre szerint egy dijoni bencés vez-ével ~ kezdte építtetni a pécsi szegyh-at, melyet utóda, Bertalan fejeztetett be. - M: Vita Attilae primum edita. Velence, 1502. - Utóda a kir. kancellárságban 1183: Saul, Pécsett 1219: Burgundiai Bertalan, Esztergomban 1205. X. 6: Merániai János. T.E.

Haas 1845:282. (12.) - Schem. Qu. 1857:10. (12.); 1940:7. (12.) - Mendlik 1864:63. (s.v. Calanus; 1188-1218: pécsi pp.) - Gams 1873:376. (11.) (s.v. Calanus; 1188-†1218: pécsi pp.) - Kerékgyártó 1875:76. - Balics 1890:609. - Szinnyei II:2. (s.v. Calamus [Juventius Coelius], dalmát származású) - Pallas IV:96. (s.v. Calanus) - Fraknói 1895:29. - Karácsonyi J.: A pusztaszeri monostor kegyurai. Bp., 1897. („Attila életrajzának megírásában teljesen ártatlan”) - Pauler II:652. - Eubel I:410. (†1218) - Chobot II:463. - Schem. Strig. 1918:XXIII. (18.); 1982:34. (19.) - Horváth János: C. pp. és a Vita Attilae. Bp., 1941. - MTK I:123.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.